Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hilversum

Datum nieuwsfeit: 16-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Persberichten Week 42 (16 - 22 oktober 2000)

* Detailontwerp HOV vrijgegeven voor inspraak
* Vergunningshoudersparkeren AKN

* Wegwerkzaamheden komende weekDetailontwerp HOV vrijgegeven voor inspraak

Op 28 juni jl. heeft de raad besloten om de HOV-banen Noord en Zuid-oost aan te leggen. Het detailontwerp zal -voordat tot uitvoering wordt overgegaan- nogmaals in de inspraak worden gebracht. Dit detailontwerp is nu gereed en burgemeester en wethouders hebben besloten om het detailontwerp vrij te geven voor inspraak. De commissie Verkeer en Buurt is gevraagd hierover advies te geven op 30 oktober. De inspraakperiode gaat lopen van 13 november tot 15 december. Een inspraakavond is gepland op 22 november.

B en W hebben tegelijk besloten om de eerste stap te zetten in de `artikel 19 procedure': het voornemen om ontheffing aan te vragen wordt ter visie gelegd. Ontheffing van de geldende bestemmingsplannen is nodig omdat de bestemmingsplannen Mediapark, Sportpark, Van Riebeeck en Monnikenberg niet voorzien in de aanleg van het HOV. Inspraak over dit voornemen vindt tegelijk plaats met inspraak over het detailontwerp. De raad zal op 8 november moeten besluiten over de ter visielegging.

Het detailontwerp is een verdere uitwerking van het ontwerp zoals dat is beschreven in het raadsvoorstel van 28 juni. Er is intensief met aanwonenden overlegd over de inpassing van de baan. Dit heeft geleid tot een afscheiding in de vorm van een transparant hek, dat begroeid is. Ook zal een dichte afscheiding worden gemaakt tussen bus- en spoorbaan. Deze afscheiding vermindert tevens het spoorweggeluid. Het hoogteverschil tussen achtertuinen en busbaan wordt niet opgevangen met betonwanden maar met een muur van natuurlijke stenen en grind. In overleg met het architectenbureau Groen is een ontwerp gemaakt voor het doorzetten van de rij kastanjes langs het Wandelpad tot het station. Verder zijn constructiedetails uitgetekend en is de faunapassage bij de nieuwe oprit A27 vormgegeven. Het bestek (de preciese opdrachtomschrijving voor de aannemer) is gereed en de werkzaamheden die de Nederlandse Spoorwegen moeten verrichten zijn inmiddels bekend.Vergunningshoudersparkeren AKN

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld om het gebied met vergunninghoudersparkeren in de straten rondom het gebouw van AKN, uit te breiden. Het gaat om de volgende straten: Tromplaan, Trompenbergerweg gedeelte tussen J. Pennweg en Krugerweg, J. Pennweg gedeelte tussen Steijnlaan en Heuvellaan, Schuttersweg gedeelte ten noorden van de Van der Lindenlaan en de Van der Lindenlaan gedeelte tussen Schuttersweg en Blijdensteinlaan.

Parkeeroverlast beperken.
In mei jl. is het nieuwe gebouw van de AVRO, KRO en NCRV in gebruik genomen. Om parkeeroverlast van medewerkers en bezoekers van AKN te voorkomen, is in de straten direct rondom het gebouw, vergunninghoudersparkeren ingevoerd.

In de afgelopen maanden is uit brieven van bewoners en uit parkeeronderzoeken gebleken, dat in straten die liggen juist buiten het gereguleerde gebied, de parkeerdruk aanmerkelijk is vergroot. AKN medewerkers die iets verder lopen voor een parkeerplaats, zijn hiervan mede de oorzaak.
Het voorstel om het vergunninghoudersgebied uit te breiden, heeft voor bewoners en bedrijven van de hierboven genoemde straten tot gevolg, dat zij voor het parkeren van een auto op de openbare weg dienen te beschikken over een parkeervergunning.
Beoogd wordt om per 15 november as. de uitbreiding in te voeren.

Bewoners van genoemde straten ontvangen binnenkort bericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. de Jongh van de dienst Stadsontwikkeling (tel 629 23 17).
Wegwerkzaamheden komende week
Periode 22-29 oktober 2000.

Het Melkpad zal tot begin november voor het verkeer zijn afgesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan het gedeelte Melkpad/Oude Enghweg.
De Eikbosserweg, tussen G. v. Amstelstraat en Orchideestraat, is tot half november afgesloten voor het verkeer.

Gewerkt wordt er ook aan de Neuweg, tussen G. v. Amstelstraat en Hilvertsweg. De werkzaamheden duren tot begin november.
Op het RKZ-terrein ondervindt het verkeer, vanwege het aanleggen van infrastructuur, enige hinder.

Vanwege de aanleg van riolering en verharding ten behoeve van de atletiekbaan zijn op Arena tot eind oktober omleidingen ingesteld.
De bouw van een geluidsscherm langs de Vreelandseweg bezorgt het verkeer nog tot het eind van dit jaar enig overlast.
Werkzaamheden op het PTDSN-terrein hindert hier het verkeer.
De aanleg van nieuwe riolering is er de oorzaak van dat op de Nimroodlaan tot eind oktober geen verkeer mogelijk is.
Op de `s-Gravelandseweg, tussen Melkpad en Albertus Perkstraat, is tot half november geen verkeer mogelijk.

De Radiostraat, tussen J. v.d. Heydenstraat en Ripolinstraat, is tot half november dicht voor het verkeer.

Op de Vreelandseweg, bij rotonde Diependaalselaan, ondervindt het verkeer hinder van werkzaamheden.

Op de Hertog Hendriklaan, tussen Nimrodlaan en Mozartlaan (tot Bachlaan) is tot eind november geen verkeer mogelijk.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie