Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie 's-Gravenzande: burgemeester vertrekt

Datum nieuwsfeit: 16-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 18 oktober 2000

Burgemeester Ekkers vertrekt

Burgemeester Ekkers heeft zijn ontslag ingediend.
Hij start als zelfstandig ondernemer een bedrijf op het gebied van consultancy en interim-management. Vanuit dit bedrijf zal hij onder meer tot juni 2001 fungeren als projectdirecteur voor de uitvoering van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW).
De heer Ekkers werd in 1983 benoemd tot burgemeester van 's-Gravenzande, als opvolger van de heer Van Prooijen.
Het officiële afscheid van burgemeester Ekkers zal plaatsvinden op woensdag 15 november.

Opnieuw Bel Informatiedag brandweer

De Bel Informatiedag die de brandweer van 's-Gravenzande vorige week heeft georganiseerd heeft veel telefoontjes opgeleverd, ondanks het feit dat in publicaties het telefoonnummer niet juist was vermeld. Voor degenen die tevergeefs geprobeerd hebben de brandweer te benaderen wordt er volgende week opnieuw een Bel Informatiedag georganiseerd.

Op donderdag 26 oktober van 10.00 tot 15.00 uur zitten experts van de 's-Gravenzandse brandweer klaar om uw vragen over brandpreventie te beantwoorden.

Het telefoonnummer is 413719.

Waarschuwing voor 11 automobilisten

Brandweer, politie en stadswachten hebben onlangs controles uitgevoerd op het parkeergedrag in 's-Gravenzande.

Het komt geregeld voor dat brandweerwagens op weg naar een brand vertraging oplopen of zelfs niet verder kunnen Vaak is een verkeerd of dubbel geparkeerde auto oorzaak van de vertraging
Uit de controle bleek dat 11 auto's fout geparkeerd stonden. Deze auto's stonden in de Diamant, Ahornplein, mr. Meinertzhagenstraat, Van Goghstraat, de Konnighstraat, Prof. van Arkelstraat, Andriessenlaan, Multatulistraat en Diepenbrocklaan. De eigenaren zijn hierover benaderd en hebben een waarschuwingskaart ontvangen. Ze moesten hun voertuig verplaatsen.

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 10 oktober 2000 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak in de Kastanjestraat. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw W. van der Schee - de Jong zich verplaatst. Het kenteken van de auto is XB-89-XB.

Ieder belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: 'bezwaarschrift Awb'.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

1. het bestuur van de O.B.S. De Driekleur, gebouw Beatrix, voor het kappen van een esdoorn op het kleuterplein (Spinel 6) in verband met het plaatsen van een speelvoorziening;

2. de heer M.P. Noordam, Goudenregenstraat 18 voor het kappen van een dennenboom in zijn voortuin;

3. de heer P. Steenks, Oudelandstraat 9 voor het kappen van een ceder en een berk die staan in de voortuin. Voor de berk geldt een herplantplicht.

Over dit voornemen kan een ieder binnen 4 weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de sector Wegen en Groen, kamer 201, 2e etage. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Bouwplannen

J.L.M. van Marrewijk, Van Rijckevorsellaan 5 te 's-Gravenzande, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor de bouw van een warmte-opslagtank op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nummer 1380, plaatselijk bekend Van Rijckevorsellaan 5.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat de tank de maximaal toegestane bouwhoogte van 6 meter overschrijdt. De gemeenteraad is op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied'.

Voordat de gemeenteraad beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 19 oktober 2000 vier weken ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken omtrent de aanvraag en het verlenen van de vrijstelling bij de gemeenteraad van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.

Bouwwerk

Naam

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

J. van Deventer

Verbouwen voorgevel

Hoflaan 9

N.F. van den Boer

Vergroten berging

Zirkoon 3

D.N. van der Hout

Vergroten woning

Noordlandseweg 8

J.H.M.G. de Leeuw van Weenen

Dakkapel (achter)

Beukenlaan 47

T. van der Ende

Dakkapel

Flothuisstraat 1

M. Stougie

Dakkapel (achter)

Flothuisstraat 5

M.J. van Leeuwen

Fietsenberging

Multatulistraat 19

Aangevraagde bouwvergunningen

W.A. Boot

Vergroten woning

Brederolaan 49

M. Stougie

Dakkapel (voor)

Flothuisstraat 5

J.H.M.G. de Leeuw van Weenen

Dakkapel (voor)

Beukenlaan 47

W. Kemeling

Dakopbouw

Naaldwijkseweg 148

P.F. Boers

Verplaatsen berging

Maasdijk 63

H. van der Sar

Bouwen warenhuis

Maasdijk 73

G.J. van Dijk

Dakkapel

Vestdijklaan 31

J. van Nieuwkerk

Aanbouw

Granaat 1

J.H. Barendse

Bouwen warenhuis

Noordlandseweg 67

Geaccepteerde bouwmeldingen

K. Meijboom

Tuinhuisje

Florence Nightingalelaan 80

G.E. Leerdam

Dakkapel

Ahornplein 12

Verleende bouwvergunningen

J.K. van Spronsen

Hobbykasje

Maasdijk 39

J.J.S. van der Boom

Schuur/garage

Monsterseweg 56

C.L. Voorberg

dakkapel

Langestraat 145

L. Hoogenraad

Dakkapel

Van Lennepstraat 2

J. de Zeeuw

Koelcel

Kersenlaan 2

C. van Geest

Warmteopslagtank

Kon.Julianaweg (ongenummerd)

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw-en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding op grond van het 'Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer' hebben ontvangen van:
* Mevrouw M.J. Drop-Verkade voor het in werking hebben van een kapsalon (REFLEX), gevestigd op het adres Langestraat 30 te `s-Gravenzande.

Deze melding houdt in dat er geen milieuvergunning voor dit bedrijf nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de exploitant moeten worden nageleefd.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Beschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beschikking hebben opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* Firma Gebroeders De Zeeuw, uitbreidingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf op het adres Bagijneland 7.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie