Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogste economische groei in Utrecht

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Hoogste economische groei in Utrecht

Van alle provincies in Nederland heeft Utrecht in de periode 1995-1999 veruit de hoogste economische groei gekend, namelijk gemiddeld 5,4% per jaar. Voor Nederland als geheel is de economische groei in deze periode gemiddeld 3,6% per jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat deze ontwikkeling zowel in Nederland als in de provincie Utrecht vooral wordt gedragen door de commerciële diensten, zoals handel, vervoer, communicatie, financiële en zakelijke diensten.

Utrecht sterk in commerciële diensten
De hoge economische groei van de provincie Utrecht wordt gedragen door de commerciële diensten. Het aandeel van de commerciële diensten in de totale economische groei in Utrecht ligt in 1999 op ruim 60% tegenover bijna 50% voor geheel Nederland. De commerciële dienstensector is in Utrecht in de periode 1995-1999 met gemiddeld circa 7,5% gegroeid tegenover een gemiddelde toename van circa 5,5% voor geheel Nederland. Met name de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort hebben aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen.

Flevoland staat op de tweede plaats
Een goede tweede is de provincie Flevoland met een gemiddelde economische groei van 4,6% per jaar. De ontwikkelingen in Flevoland worden vooral gedragen door de sterk groeiende commerciële dienstensector van Almere.

Noord-Brabant en Noord-Holland ontwikkelen zich bovengemiddeld Noord-Brabant en Noord-Holland hebben in de periode 1995-1999 een gemiddelde economische groei van bijna 4% per jaar. In de provincie Noord-Brabant zijn vooral de ontwikkelingen in de chemische industrie en de commerciële dienstverlening debet aan dit hoge groeicijfer. De groei heeft zich vooral geconcentreerd in het stadsgewest 's-Hertogenbosch, Eindhoven en omgeving en West-Noord-Brabant. In Noord-Holland wordt de economische groei vooral gedragen door de groothandel, communicatiebedrijven, banken en de zakelijke dienstverlening. Binnen de nijverheid hebben vooral de voedings- en genotmiddelenindustrie en de uitgeverijen en drukkerijen het goed gedaan. Amsterdam heeft in deze periode een bovengemiddelde groei gekend. De regio's rond Amsterdam (Amstelveen, Schiphol en de Zaanstreek) tonen met cijfers van bijna 5% of meer een zeer sterke ontwikkeling.

Ontwikkeling in Zuid-Holland bepaald door Rijnmond In Zuid-Holland heeft de economische groei zich in de periode 1995-1999 op vrijwel gelijke wijze ontwikkeld als in Nederland. Het cijfer voor Zuid-Holland blijft wat achter bij dat van de koplopers. Dit komt omdat de nijverheid in Rijnmond, onder meer chemische industrie, in de periode 1995-1999 vrijwel geen volumetoename heeft vertoond. De regio Den Haag heeft een bovengemiddeld groeicijfer. Dat is een opmerkelijke ontwikkeling voor een regio met een concentratie van overheidsdiensten, die in de laatste decennia een lage volumegroei kenden. In Den Haag zijn het echter ook de goed vertegenwoordigde commerciële dienstensectoren die hebben gezorgd voor een bovengemiddelde stijging.

Nijverheid drukt economische groei in Gelderland en Overijssel De twee oostelijke provincies Gelderland en Overijssel (beide 3,3%) alsmede Limburg (3,1%) hebben een wat lagere gemiddelde economische groei dan Nederland als geheel. Deze ontwikkeling hangt samen met een sterker dan gemiddeld aanwezige nijverheid. Deze bedrijfstak heeft in de afgelopen periode een relatief lage gemiddelde volumegroei gehad.

De noordelijke provincies en Zeeland blijven achter bij het landelijk gemiddelde De drie noordelijke provincies (Drenthe 1,6%, Friesland 2,7% en Groningen 1,7%) zijn duidelijk achtergebleven bij de ontwikkeling van de meer westelijk gelegen provincies. De commerciële dienstensectoren zijn in deze provincies relatief ondervertegenwoordigd. Dat geldt ook voor Zeeland (2,1%). De ontwikkeling van deze provincie is in sterke mate bepaald door de negatieve ontwikkeling van de daar aanwezige chemische industrie in de afgelopen vier jaar.

Technische toelichting
Economische groei is de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde in dit persbericht is gewaardeerd tegen basisprijzen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie