Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oorzaak vertrek schooldirecteuren niet seksegebonden

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 17-10-2000 Home

Persbericht
nummer 130

Onderzoek naar onvrijwillig vertrek vrouwelijke schooldirecteuren: Oorzaak onvrijwillig vertrek schooldirecteuren niet seksegebonden

De oorzaken van onvrijwillig vertrek van schooldirecteuren zijn niet seksegebonden. Net als bij mannelijke schooldirecteuren die voortijdig ontslag nemen, zijn, volgens het SCO-Kohnstamm Instituut, de redenen voor vertrek van vrouwen zeer divers. Dit is de belangrijkste conclusie uit het tweede deelonderzoek naar de omvang en oorzaken van voortijdig vertrek van directeuren in het primair en voortgezet onderwijs dat het SCO-Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie heeft uitgevoerd. Staatssecretaris Adelmund heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het eerste deelonderzoek bleek dat de mobiliteit onder directeuren hoog is en dat vrouwelijke directeuren vaker dan mannelijke collega's voortijdig ontslag nemen, ontslagen worden of op een andere manier uitstromen: 35 procent van de vertrokken vrouwelijke directeuren tegenover 25 procent van de mannelijke. Het vertrek gaat dikwijls gepaard met een arbeidsconflict. In het tweede deelonderzoek is gekeken naar de achtergrond van deze cijfers. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op interviews met onvrijwillig vertrokken mannelijke en vrouwelijke schooldirecteuren en een groep zittende vrouwelijke directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het gehele onderzoek was dat het percentage vrouwen in de schoolleiding niet of nauwelijks toeneemt, terwijl er wel diverse stimulerende maatregelen zijn genomen. In het basisonderwijs is 14 procent van de directeuren vrouw en in het voortgezet onderwijs is dat een kleine 9 procent.

Oorzaken
Zowel voor mannen als vrouwen is er nooit één enkele reden voor vertrek te noemen. De gevonden oorzaken zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: kenmerken van de organisatie, kenmerken van de werkomgeving, kenmerken van de selectieprocedure en kenmerken van de directeur. Als het gaat om kenmerken van de organisatie noemen bijna alle ondervraagden de rol van het bestuur als één van de redenen van voortijdig vertrek. De vertrokken directeuren vonden veelal het bestuur niet professioneel genoeg of er bestond onduidelijkheid over de taakverdeling tussen bestuur en directie. Bij kenmerken van de werkomgeving worden vooral slechte verhoudingen of problemen in het managementteam genoemd. Ook tijdens de selectieprocedure en startfase zijn er risicofactoren. Zo hebben vertrokken directeuren over het algemeen te weinig of onjuiste informatie over onderlinge verhoudingen, beleidsmatige kwesties en veranderingsbereidheid binnen de school gekregen. De opdracht vanuit het bestuur leidde vaak tot problemen, omdat het draagvlak onder docenten ontbrak. Als het gaat om kenmerken van de directeur zelf, dan blijkt dat de vertrokken directeuren wat minder managementervaring hadden en minder vaak vrijgesteld waren van lestaken dan de zittende directeuren. Ook bleek de stijl van leidinggeven van de directeur niet altijd aan te sluiten op de verwachtingen van het team en de opdracht die de directeur bij aanstelling had meegekregen.

De weinige sekseverschillen die wel zijn gevonden, hebben te maken met de schoolcultuur en met de afhandeling van het voortijdige vertrek. De leiderschapsstijl van vrouwen is meer dan die van mannen op de onderwijskundige en op de menselijke kant gericht. Leraren zijn hieraan minder gewend. Verder blijken vrouwen onder druk van de omstandigheden vaker zelf ontslag te nemen of genoegen te nemen met de aanbieding van een andere (lagere) functie in de organisatie. Mannen komen vaker in een rechtsprocedure terecht.

Maatregelen
Om onvrijwillig vertrek te voorkomen doet het SCO-Kohnstamm Instituut diverse aanbevelingen. De maatregelen spitsen zich toe op het verbeteren van het bestuurlijk functioneren en de relatie tussen bevoegd gezag en directie, een betere werving en selectie van directieleden en begeleiding bij de start en professionalisering en coaching van het schoolmanagement.

Staatssecretaris Adelmund zal de resultaten van dit onderzoek betrekken bij het beleid voor ontwikkeling en professionalisering van het bestuur en management. Dit schooljaar is het schoolbudget ingevoerd, dat scholen ruimte geeft om bijvoorbeeld de directeur vaker vrij te roosteren. Verder bestaan er sinds 1994 opleidingen voor schoolleiders en sinds 1998 ook opleidingen voor adjunct-directeuren. Voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs komt er training en coaching om vernieuwingen in het onderwijs effectief te kunnen invoeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie