Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng Feenstra bij overleg voortgang PMR-Maasvlakte

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

12 oktober 2000

Inbreng Jaap Jelle Feenstra bij het algemeen overleg voortgang PMR-Maasvlakte.

Goede zaak dat Kamer jaarlijks voortgang van PMR-Maasvlakte-project bespreekt. De discussie over het oplossen van het dreigende ruimtetekort in de mainport Rotterdam is in dec 1997 gestart. Bij deze start heeft de Kamer bij motie uitgesproken dat in de vervolgprocedure de dubbeldoelstelling van mainportontwikkeling én leefbaarheid gelijkwaardig moet worden uitgewerkt.

De voortgang is ook besproken in juni 98 en juli 99. Deze tussentijdse debatten geven de Kamer de mogelijkheid de ontwikkeling te volgen, goed te keuren zodat met meer zekerheid ook volgende stappen gezet kunnen worden, maar ook om bij te sturen en gerezen problemen tijdig op te lossen, en dat kan voor alle betrokkenen beter tussentijds dan aan het eind van het traject. Daar staan we vandaan ook voor.

PMR kent een succesvol Groen Poldermodel; in het zgn Topberaad overleggen overheden en maatschappelijke organisaties, tevens kennen de maatschappelijke organisaties hun eigen Overleg Niet-Rijkspartijen ONR. Begin dit jaar dreigden de in Concept samenwerkende natuur- en milieu-organisaties op te stappen, maar voorzitter Alders heeft de partijen weer bijeen gebracht. Belangrijk is ook het Visie&Durf-akkoord dat Rotterdam en Concept sloten over de uitwerking van de dubbeldoelstelling. De PvdA hecht veel waarde aan het Groen Poldermodel, overleg geeft kwaliteitsverbetering, consensus geeft draagvlak en daardoor tempo, dat past bij urgente vraagstukken, overeenstemming werkt verplichtend naar alle deelnemers.

De PvdA spreekt haar waardering uit voor hetgeen bereikt is en beoordeelt de uitkomsten vanuit comitment.

Het Kabinet werkte tot voor kort aan het zgn combinatiemodel, waarbij de formele besluitvorming in de PKB werd gecombineerd met de PPS in het Programma van Eisen. Nu wordt voorgesteld over te gaan tot ontvlechting; het Rijk is verantwoordelijk voor de PKB, daarmee worden de beleidskaders en verantwoordelijkheidsverdeling vastgesteld; Rotterdam voor Bestaand Rotterdams Gebied; Zuid Holland voor natuur- en recreatie; private partijen voor PPS-inbreng; PvdA steunt deze ontvlechting; ze biedt helderheid op basis van eigen verantwoordelijkheden.

PMR biedt goede kansen voor PPS, mogelijkheden moeten nader verkend worden, niet alleen voor de deelprojecten, maar ook voor het gehele project, en steeds met als uitgangspunt het zoeken naar de voordeligste aanpak voor de belastingbetaler.

De PvdA hecht veel waarde aan eenheid van beleid en beheer voor het gehele havengebied; een tweedeling in oud en nieuw havengebied geeft concurrentie in gronduitgifte en tariefstelling, die haaks staat op zorgvuldig grondgebruik en het selecteren van diepzeegebonden bedrijven, dat moet voorkomen worden.

Maar voor een eenduidig havenbeheer en -exploitatie zijn nog vele varianten denkbaar; gemeentelijk/regionaal/rijk, publiek en/of privaat. De PvdA wil dat deze varianten tijdig worden onderzocht, voordat er besluiten worden genomen.

Anders gezegd; GHR moet blijven; maar wij willen nader onderzocht hebben of deze afkorting staat voor Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam óf voor Gemeenschappelijk Havenbedrijf Rijnmond!

Het Kabinet meent dat de groei in de chemie is op te vangen op bestaande lokaties; Rotterdam, Terneuzen en Moerdijk. De groei in de containersector kan niet voldoende in bestaand gebied worden opgevangen. Vlissingen biedt ruimte voor deelsegmenten, mn vanuit Antwerpen, dat gebeurt momenteel ook al, zelfs gezamenlijk met het GHR, maar vervangt geen mainportgerelateerde activiteiten.

Het Kabinet concludeert dat landaanwinning noodzakelijk is en hanteert daarbij het nee-tenzij-principe in relatie tot de nationale en europese natuurbeschermingswetgeving, hetgeen in de PKB zal worden uitgewerkt, inclusief een MER en een maatschappelijke kosten-baten-analyse. De PvdA steunt deze voorwaardelijke, zorgvuldige nadere uitwerking. We hebben nog wel enkele vragen;

Ten eerste, een nadere uitwerking van de fasering van de landaanwinning; gaat het om eenmalig 1000 ha, of tweemaal 500 of vijfmaal 200 ha, de zgn Zalm-moten.

Ten tweede, indien wordt overgegaan tot landaanwinning, hoe wordt de Tweede Maasvlakte dan ontsloten; via de ingang van de Eerste Maasvlakte of via een eigen ingang; bepalend hierbij is veiligheid en ontsluiting, ook landzijdig via de weg en mn spoor richting Betuwelijn en water richting binnenvaart.

En ten derde, in lijn met Visie&Durf, wij gaan uit van een noordelijke uitbouw.

Het Kabinet koppelt het realiseren van 750 ha natuur- en recreatiegebied aan de besluitvorming over landaanwinning.

De PvdA hecht zeer aan de dubbeldoelstelling; deze regio verdient een economische impuls ter versterking van de mainportpositie, maar ook een groene impuls voor leefbaarheid, voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat in een sterk verstedelijkte en geindustrialiseerde omgeving, voor de huidige bewoners en voor het aantrekken en vestigen van nieuwe bedrijven.

De PvdA hecht veel waarde aan de dubbeldoelstelling, maar ook aan het Groen Poldermodel; het debat over onze luchtzijdige mainport leert dat het bereiken én vasthouden van consensus en draagvlak een waarde op zichzelf is, voor kwaliteit, commitment en dus ook voor tempo.

Bij PMR zijn provincies en gemeenten, werkgevers en natuurorganisaties het onderling weer eens over een evenwichtige ontwikkeling van de dubbeldoelstelling, over een economische impuls én een groene impuls. De economische impuls van intensiveren in Bestaand Rotterdams Gebied én van landaanwinning via een zorgvuldige PKB-procedure heeft onze volle steun. Ik wil het nu hebben over de Groene Impuls; hier hebben we eerder over gesproken; in de debatten van 98 en 99; de PvdA ziet drie groene impulsen in de Rijnmondregio;

de eerste is de realisatie van het ROM-Rijnmond-Brouwer-convenant van 1750 ha, die bovenal regionaal moet worden vormgegeven; en dan zijn voor PMR relevant,

de tweede groene impuls van 750 ha die vanuit ROM-Rijnmond is doorgeschoven naar PMR en zelfstandig moet worden gerealiseerd tgv van leefbaarheid en vestigingsklimaat voor Rijnmond, dus niet gekoppeld aan of afhankelijk van de besluitvorming over en de omvang van landaanwinning, 750 ha natuur moet bij landaanwinning van 1000 ha, maar ook bij 500 ha, ja zelfs in het theoretische geval van 0 ha landaanwinning;

en ten derde, de verplichte compensatie op basis van de nationale en europese natuurbeschermingswetgeving.

Ook Visie&Durf, ook ONR maakt deze driedeling, ook de Commissie MER wijst erop dat compensatie niet hetzelfde is als 750 ha; compensatie is kwalitatief hoogwaardige natuur, de 750 ha heeft ook een recreatieve functie rond het stedelijk gebied. Het is van groot belang dit punt nu definitief duidelijk te maken, hierover mag geen misverstand bestaan, geen onzekerheid, als onderdeel van de dubbeldoelstelling en als drager van consensus en draagvlak; de PvdA vraagt de minister dan ook ondubbelzinning in de PKB op te nemen; de leefbaarheid van deze regio verdient 750 ha en daarbovenop moet natuurcompensatie plaatsvinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...