Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Sittard

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B&W besluiten 17-10-2000
openbare besluiten


1 Prostitutiebeleid gemeente Sittard.
Beslissing:

1. De technische hygiëne inspectiemedewerker van de GGD westelijke mijnstreek en medewerkers van Regionaal Coördinatiepunt mensenhandel en Prostitutie van de politieregio Limburg-Zuid aan te wijzen als toezichthouder ogv de Apv;

2. Kosten van de GGD inspectie worden de eerste 2 jaar door de gemeente betaald.

2 Notulen gecombineerde commissie Stads- en Wijkontwikkeling, Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken en Stads- en Buurtbeheer dd. 05-10-2000.
Notulen commissievergadering Algemene Zaken dd. 03-10-2000. Beslissing: Kennisgenomen.


3 Bestemmingsplan uitvoering prostitutiebeleid gemeente Geleen. Beslissing: Gemeente Geleen berichten dat het
voorontwerp-bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.


4 Het actualiseren van bestemmingsplannen fase 2. Beslissing: De raad in zijn vergadering van 9 november as. vragen om het krediet ad. fl. 150.000,= voor het actualiseren van de bestemmingsplannen fase 2 beschikbaar te stellen.


5 Overdracht grond zorgcomplex "De Baenje" aan de Stichting WVS en ontbinding van de erfpachtovereenkomsten. Beschikbaarstelling van een exploitatiebijdrage per verzorgingsplaats.
Beslissing: Gemeenteraad voorstellen akkoord te gaan met overdracht grond, beschikbaarstelling exploitatiebijdrage De Baenje aan Stichting WVS en ontbinding erfpachtovereenkomsten.


6 Subsidieregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1997,1998 en 1999.
Beslissing: Kennisgenomen van afrekening subsidieregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1997, 1998 en 1999. Ingestemd met de voorgestelde handelswijze ten aanzien van apparaatskosten.


7 Overzicht planning capaciteitsuitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Beslissing: Voor kennisgeving aangenomen.


8 Tweede overeenkomst tijdelijke verhoging educatieve programmas Nederlands als tweede taal.
Beslissing: Ingestemd met besteding resterend deel educatieve component van rijksbijdrage Wet inburgering Nieuwkomers 2000 voor uitvoering van Nederlands als tweede taal voor anderstalige cliënten van de Sociale Dienst.


9 Vragen conform art. 37 van het R.v.O. van de Ouderenpartij Sittard, inzake EFRO-subsidies
Beslissing: De Ouderenpartij Sittard berichten conform concept-schrijven


10 Subidiëring onderwijscongres 9 november 2000. Beslissing: Akkoord met beschikbaarstelling gemeentelijk subsidie ad fl. 20.000,--.

10 oktober 2000, primeurlijst
primeur betekent dat eerst betrokkene bericht krijgt en dat het besluit daarna pas openbaar wordt gemaakt


1 Parkeergelegenheid voor dhr. Schmeitz, Begijnenhofstraat 24 te Sittard.
Beslissing:
Dhr. P. Boudewijn, raadslid het navolgende voorstellen:
1. Dhr. Schmeitz verzoeken een parkeervergunning voor het Kloosterplein of het Kerkplein aan te vragen;

2. Dhr. Schmeitz tevens attenderen op het feit dat hij, gezien het grote aantal aanvragen en mede gelet op het gelijkheidsbeginsel, op de wachtlijst ter zake zal worden geplaatst.

2 Gemeentelijke grondbankdepot aan de Nieuwstadterweg. Beslissing: Onderhandelingen voeren met Van Stralen-Sica t.a.v. een hernieuwde overeenkomst inzake gebruik grondbankdepot aan Nieuwstadterweg.© Gemeente Sittard

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie