Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 oktober 2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit

1. Voortgangsrapportage 2000 "Ministeriële regeling extra investeringsimpuls in het stads- en streekvervoer" Het college besluit:

1. De voortgangsrapportage 2000 in het kader van de "Ministeriële regeling extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer" vast te stellen;

2. Vier nieuwe projecten in het kader van deze regeling bij de Minister van Verkeer en Waterstaat aan te melden en voor twee lopende projecten aanvullende subsidie te vragen;
3. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken negen projecten te laten vervallen;

4. Kennis te nemen van de overschrijding van het "De Boer-budget" (toegekende rijksmiddelen in het kader van deze regeling);
5. De Minister van Verkeer en Waterstaat in verband met deze overschrijding te verzoeken tot herverdeling van de rijksgelden in 2001;

6. In het kader van het voorjaarsbericht 2001 te beoordelen of Provinciale Staten zal worden voorgesteld een extra bijdrage beschikbaar te stellen (en deze ten laste te brengen van het Provinciaal Infrastructuur Fonds), wanneer het provinciale budget na voornoemde herverdeling alsnog zou worden overschreden;
7. De voortgangsrapportage en aanbiedingsbrief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat te zenden;

8. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in kennis te stellen van deze voortgangsrapportage c.a.

2. Weg bezuiden Bennebroek Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met de "Startnotitie Oost-westverbinding N22-N206;

2. deze ter advisering voor te leggen aan de statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening en Bestuur;


3. Deelverordening bevordering toerisme Noord-Holland 2001 Het college besluit:

1. De statenvoordracht en ontwerp-besluit inzake Deelverordening bevordering toerisme Noord-Holland 2001 in principe en behoudens een wijziging vast te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan provinciale staten;

2. De voordracht en ontwerp-besluit inzake deelverordening om advies voor te leggen aan de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa in haar vergadering van 8 november 2000.

4. Provinciale Financiën Het college besluit kennis te nemen van de interprovinciale vergelijking 2000 die de toezichthouder op de provinciale financiën (Ministerie BZK) heeft uitgebracht. 5. Harmonisering en actualisering rechtspositieregelingen Het college besluit:Met verwijzing naar de vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) door Provinciale Staten op 18 september 2000 te besluiten met terugwerkende kracht t/m 1 oktober 2000 de rechtspositieregelingen personeel provincie Noord-Holland definitief aan te passen, met uitzondering van de Uitvoeringsregeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid welke in werking treedt op
1 januari 2001.
6. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen
* Zuid-Oost III gemeente Heiloo

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst. 7. Voortgangsrapportage huisvesting statushouders van 1 juli 1999 tot
1 juli 2000 Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de inliggende voortgangsrapportage.
2. De rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen. In de aanbiedingsbrief de minister mede te delen dat een aantal achterlopende gemeenten niet langer intensief zal worden benaderd. Het gaat om die gemeenten die geschikte woningen hebben aangeobden, maar door een onvoldoende aanbod van bemiddelbare statushouders, de aangeboden woningen niet konden benutten voor het inhalen van haar achterstanden.

3. De rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen.

8. Afhandeling bezwaarschrift AWB begrenzingenplan Ruime Jas Texel Het college besluit conform de ontwerpbrief de bezwaarmakenden, de heer A.Lap te Den Hoorn, fa. P.van der Star en Zn. te Oude Schild, fa.Witte te Oude schild, gebr.P. en W.van Exel te Cocksdorp, mts.K.Tjepkema-van der Star te Oude Schild, gebr. J. en P.Lap te Den Hoorn, mts.C.P.Zijm en Zn. te Den Hoorn en mts.J.Zoetelief te De Waal, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het begrenzingenplan Ruime Jas Texel niet ontvankelijk te verklaren.
9. Afhandeling bezwaarschrift AWB begrenzingenplan Noordzeekanaal-Zuid Het college besluit conform de ontwerpbrief

1. de bezwaarmakenden, de heer C.J.Verdegaal te Vogelenzang, makelaar de heer P.Mascini te Heemstede namens de heer C.J.Verdegaal, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het begrenzingenplan Noordzeekanaal-Zuid ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.

2. het bezwaar van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal, conform het advies van de HAC, in haar bezwaar tegen het begrenzingenplan Noordzeekanaal-Zuid ontvankelijk en gegrond te verklaren.

10. Heroverweging bezwaren Awb op begrenzingenplan "Uitbreiding Kop en Westfriesland" Het college besluit conform de ontwerpbrief bezwaarmakenden Stichting Rechtsbijstand namens de heer P. J. J. Poland te Wervershoof, Smit B.V. te Wervershoof, R. A. Smit en C. Smit-Stolp te Wervershoof, de WLTO afdeling Zijpe-Koegras te Schagerbrug, de heer Mr. O. H. Minjon te Alkmaar, namens de heer N. A. M. Mak en de heer J. P. de Wit te 't Zand, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het begrenzingenplan "Uitbreiding Kop- en Westfriesland" ongegrond te verklaren.
11. Doorstartnotitie Samen voor Kwaliteit Het college besluit kennis te nemen van de informatie over de voortgang van het programma Samen voor Kwaliteit aan de hand van:

* de doorstartnotitie Samen voor Kwaliteit
* het overzichtsschema stand van zaken augustus 2000
* het overzichtsschema afgeronde projecten van augustus 2000.
12. Jaarverslag 1999 Stichting Regionale Economie IJmond (SREIJ) Het college besluit kennis te nemen van het Jaarverslag 1999 van de Stichting Regionale Economie IJmond (SREIJ).

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:

D.Berger tel. (023) 514 4309/3569

4

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58

1, 2

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18
5, 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 7
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 3, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 8, 9, 10reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...