Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet Vlaanderen stelt actieplan armoedebestrijding op

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

16 oktober 2000

17 oktober dag van de extreme armoede.

17 oktober is de dag van de extreme armoede. Tijd voor een stand van zaken wat betreft het Vlaamse armoedebeleid:

Vanuit de Top van Lissabon kwam het engagement om een nationaal actieplan armoedebestrijding tegen december 2000 op te stellen.

Het Vlaamse parlement ondersteunde via een motie in juni jl. de vraag van Vlaams Minister Mieke Vogels, coördinerend minister voor het Vlaamse armoedebeleid, om hierbij alle gemeenschappen en gewesten te betrekken.

Mieke Vogels heeft dan ook het initiatief genomen om een Vlaams actieplan armoedebestrijding op te stellen. Leidraad hierbij zijn alle 10 rechten uit het algemeen verslag van de armoede: recht op gezinsleven, maatschappelijke dienstverlening, rechtsbedeling, cultuur, participatie, inkomen, onderwijs, tewerkstelling, huisvesting en gezondheidszorg. De Top van Lissabon beperkt zich tot de laatste vier.

Om het Vlaamse actieplan armoedebestrijding alvast tot een goed einde te brengen heeft minister Vogels Prof. Jan Vranken van de Universteit Antwerpen aangesteld voor de procesbegeleiding. Prof. Jan Vranken heeft een grote ervaring mbt dit thema en is ondermeer bekend voor zijn jaarlijks jaarboek "armoede en sociale uitsluiting". Binnen het Vlaams Forum voor armoedebestrijding werden er ook afspraken gemaakt met de verenigingen waar armen het woord nemen over de manier waarop zij bij het opstellen van dit plan betrokken worden.

Het Vlaamse actieplan armoedebestrijding wordt met alle leden van de Vlaamse regering opgesteld. Elke minister formuleerde initiatieven voor zijn beleidsdomein. Voor haar bevoegdheidsdomeinen wil Minister Vogels concrete stappen zetten om kinderopvang, jeugdhulpverlening, preventieve gezondheidszorg, ziekenhuizen en ouderenvoorzieningen toegankelijker te maken voor armen, daarnaast wil ze de sociale dienstverlening van het ocmw versterken en maatregelen uitwerken om de schuldoverlast aan te pakken. Een aantal zaken heeft ze via een financiële ondersteuning reeds concreet mogelijk gemaakt: de opleiding ervaringsdeskundigen in de
armoedebestrijding, de vorming voor schuldbemiddelaars, het woonzorgen. In het beleidsplan kinderopvang wordt er nadruk gelegd op het herbekijken van de ouderbijdrage in de kinderopvang.

Dag van de extreme armoede. Ook een moment om even stil te staan bij de stand van zaken van het lokale:

Beleidsintenties worden momenteel ook volop in de nieuwe gemeentelijke coalities geformuleerd. Bestuursakkoorden krijgen meer en meer vorm. Minister Vogels vreest dat de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag de aandacht voor een lokaal sociaal beleid afleidt naar meer blauw op straat. Het armoedebeleid in Vlaanderen is vandaag echter meer dan ooit een onderdeel van het lokaal sociaal beleid.

Minister Vogels herhaalt dan ook de oproep van Agalev om bij het uitteken van een lokaal sociaal beleid ook beroep te doen op de ervaringsdeskundigheid in de gemeente. Dit kan onder de vorm van een doorlichting van de werking van gemeente en ocmw met de hulp van een professioneel opgeleide ervaringsdeskundige. Ervaringen in de kinderopvang leren dat dat het bereik van de zwakkeren uit deze samenleving vergroot. Daarnaast pleit minister Vogels voor het organiseren van platforms met de gebruikers van de dienst- en hulpverlening. Speciale aandacht gaat dan naar de verenigingen waar armen het woord nemen. Een forum bij het begin van de nieuwe legislatuur wanneer er nog geen planningsprocedures worden opgestart is absoluut geen luxe.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: (persdienst.vogels@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie