Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tendens werkloosheid dalend

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB00-237
18 oktober 2000
9.30 uur Tendens werkloosheid dalend

Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden juli- september uit op 176 duizend. De werkloosheid heeft nog steeds een dalende tendens. Vooral de langdurige werkloosheid is gedaald. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Werkloosheid daalt
In het derde kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 176 duizend. Dat is drieduizend hoger dan in het tweede kwartaal. Tussen deze kwartalen is echter een stijging van de werkloosheid door seizoeninvloeden gebruikelijk. Na verwijdering van deze seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer dan ook 14 duizend lager uit. De werkloosheid is dus verder gedaald. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Het aantal geregistreerde werklozen lag in het derde kwartaal 36 duizend lager dan in het derde kwartaal van 1999. Dit komt overeen met een daling van drieduizend per maand.

Vooral langdurige werkloosheid neemt af Van de 176 duizend geregistreerde werklozen in het derde kwartaal stonden er 78 duizend een jaar of langer ingeschreven bij het arbeidsbureau. Dit zijn 30 duizend langdurig werklozen minder dan in het derde kwartaal van 1999. De langdurige werkloosheid is dus de CBS-Persdienst afgelopen twaalf maanden veel sterker afgenomen dan de kortdurende. Postbus 4000 Jarenlang lag het aantal langdurig werklozen boven het aantal mensen 2270 JM Voorburg dat kortdurend werkloos was. Door de onafgebroken daling van de tel. (070) 337 58 16 werkloosheid sinds 1994 is in de loop van vorig jaar daarin verandering fax (070) 337 59 71
E-mail: gekomen. Vanaf eind 1999 ligt het aantal langdurig werklozen steeds (persdienst@cbs.nl) onder het aantal werklozen dat korter dan een jaar staat ingeschreven.

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB00-237 pagina 1 van 5Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.
Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.
Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Indicatoren onbenut arbeidsaanbod 1992 1995 1996 1997 1998 1999 x 1000
Geregistreerde werkloosheid 336 464 440 375 287 221 Werkloze beroepsbevolking 411 533 494 438 348 292 Wil betaald werk hebben
van >= 12 uur 974 1 137 1 117 1 020 914 805 Mensen met bijstand 480 489 481 437 397 363 Mensen met WW 262 445 429 391 . . . = gegevens ontbreken

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie