Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Christenunie en PvdA dreigen weekend te halveren

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

CHRISTENUNIE+PVDA DREIGEN WEEKEND TE HALVEREN MET WIJZIGING ARBEIDSTIJDENWET

De Sabbatstichting heeft in een brandbrief aan PvdA, Christenunie en D66 gewaarschuwd voor de gevolgen van de wijziging van de arbeidstijdenwet zoals voorgesteld door Jet Bussemaker(PvdA) en Leen van Dijke (Christenunie), in afwijking van het eerdere voorstel van Bert Bakker van D66.

Door de zondag aan te wijzen als wettelijk beschermde gemeenschapsdag, dreigt de vrije zaterdag teloor te gaan en zal de facto de zesdaagse werkweek opnieuw een feit zijn. In plaats van de voorgestelde "onthaasting" op een gemeenschapsdag voor allen, zal sprake zijn van een halvering van het weekend zoals we dat sinds de zestiger jaren kennen.Het aanvankelijke voorstel van Bert Bakker tot wijziging van de arbeidstijdenwet op zodanige wijze dat elke Nederlander vrij kan claimen van z n werk op de rustdag die behoort bij z n levensovertuiging (of dat nu zondag, zaterdag of vrijdag is) had de warme instemming van de Sabbatstichting.

Het wekt bevreemding dat de Christenunie, voor wiens achterban de regeling van Bakker maximale religieuze vrijheid inhield op de door haar gekoesterde zondag, in afwijking daarvan slechts wettelijke bescherming wil voor één gemeenschapsdag, te weten de zondag.

In het verleden voelden RPF en GPV in het geheel niet voor zo n gemeenschapsdag, en nog steeds is het zo dat activiteiten die logischerwijs horen bij zo n "gemeenschapsdag" zoals zondagssport, open winkels, kermissen, circussen etc. door de gemeenteraadsfracties van RPF en GPV te vuur en te zwaard bestreden worden.

Het samenwerkingsverband tussen Christenunie en PvdA door de Telegraaf aangeduid als een "pact met de duivel"- heeft buitengewoon opportunistische trekken, wanneer gesteld wordt dat de zondag als "gemeenschapsdag" geen religieuze connotatie zou behoeven te hebben.

De Sabbatstichting is van mening dat het voorstel van PvdA en Christenunie, anders dan het voorstel van Bakker, discrimineert naar levensovertuiging en om die reden in strijd geacht moet worden met de grondwet.

Het is onbegrijpelijk dat de vakbeweging nog niet te hoop gelopen is tegen dit voorstel dat de vrije zaterdag degradeert tot een gewone werkdag, zonder de gebruikelijke arbeidstoeslagen. De Sabbatstichting wijst erop dat de krampachtige wijze waarop christenen in de loop van de geschiedenis gemeend hebben de zondag wettelijke bescherming te moeten geven, c.q. andersdenkenden te dwingen de zondag als rustdag te respecteren veel schade berokkend heeft aan het imago van het christendom en de individuele geloofsvrijheid.

Het voorstel van Christenunie heeft veel weg van de religieuze dwingelandij van kleine religieuze partijen in Israël, die hun religieuze eisen ten aanzien van de wekelijkse rustdag kost wat het kost willen opleggen aan een andersdenkende meerderheid. Met dien verstande dat het in dat geval nog gaat om een religieuze rustdag met een bijbelse achtergrond, waarvan in het geval van de zondag geen sprake is, omdat die dag geboren werd uit de antithese, ingesteld om onderscheid te maken tussen joden en christenen.

De Sabbatstichting heeft haar achterban opgeroepen zich per brief of E-mail te wenden tot de Nederlandse politiek, in een poging de halvering van het weekend te verijdelen, en Bert Bakker ertoe te bewegen zijn sympathieke voorstel te handhaven en niet aan te schuiven bij het destructieve voorstel van Christenunie en PvdA.

Persinfo: Frits Nieuwstraten, voorzitter 06 54794987 / 023 5257614

Ds. Nico Kooren, secretaris 055 3660254

Apeldoorn 18 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie