Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse publicatie over kwaliteit van leven

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

18 oktober 2000

'Kwaliteit van werk, kwaliteit van leven"

Kwaliteit van leven is belangrijk! Daar zijn we het met z'n allen over eens.
Meer en vooral beter combineren van werk, vrije tijd, zorgarbeid, gezin staan hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. We worden immers geconfronteerd met de paradox dat in een samenleving waarin in vergelijking met het verleden, de werkweek het minste uren telt en het werkjaar het meest aantal dagen verlof, er het meest wordt geklaagd over een gebrek aan tijd, gejaagd leven en de nood aan onthaasting. Vooral vrouwen voelen deze paradox heel sterk aan, omdat zij ook als ze buitenshuis werken, nog altijd de meeste verantwoordelijkheden opnemen binnen het gezin.

Vanuit haar bevoegdheid voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen wil Vlaams minister Mieke Vogels een voortrekkersrol opnemen om de balans tussen werk, vrije tijd, zorg en gezin beter in evenwicht te brengen. Op de vrouwendag van 11/11 vorig jaar lanceerde ze de idee van een niet-overdraagbaar zorgkrediet voor werkende vrouwen én mannen. Met het sociaal akkoord in de social-profit- sector geeft ze het goede voorbeeld door te investeren in zorgkrediet, loopbaankrediet, landingsbanen, permanent leren.

In het voorjaar 2001 stelt de minister een publicatie voor, waarin zij haar visie op dit thema en het "combinatiebeleid" dat werk maakt van kwaliteit van leven uiteenzet. Deze visie wordt getoetst aan en voorbereid in overleg met de Vlaamse Regering.

De minister wil bij deze visieontwikkeling de burger een stem geven en het debat op zoveel mogelijk plaatsen stimuleren en toegankelijk maken. Daarom lanceert de minister vandaag de campagne "kwaliteit van werk, kwaliteit van leven".
Deze campagne wil mensen:

- informeren over bestaande mogelijkheden om werk, gezin, vrije tijd en zorg met elkaar in evenwicht te brengen
- sensibiliseren om voor zichzelf de balans op te maken
- aanmoedigen om stappen te ondernemen en te zoeken naar een beter evenwicht

- de kans bieden om waardevolle suggesties en ideeën te laten doorstromen naar het beleid

Deze campagne wil ondernemingen:

- in de kijker plaatsen met hun inspanningen om werk, gezin, vrije tijd en zorg beter op elkaar af te stemmen
- sensibiliseren en motiveren om er (nog meer) werk van te maken

- de kans bieden om waardevolle suggesties en ideeën te laten doorstromen naar het beleid

Verloop van de campagne naar ondernemingen

Deze maand verschijnt de eerste nieuwsbrief voor ondernemingen. HR-managers vinden er concrete voorbeelden in voor een innoverend personeelsbeleid. En een oproep om deel te nemen aan de wedstrijd "mensvriendelijk bedrijf 2001".
Een jury van deskundigen selecteert de bedrijven die aantonen dat zij zich reeds inspannen om de balans tussen eisen van de ondernemingen en de noden van de medewerkers in evenwicht te brengen.

De laureaat van de wedstrijd wint een corporate advertentie ter waarde van 500.000BEF in Vacature. Alle winnaars krijgen redactionele aandacht in een tweede nieuwsbrief van de minister, HR-Magazine en Vacature. De winnaars worden ook uitgenodigd voor een informele lunch met de minister. Zo kunnen zij hun stem laten horen in het beleid.

Deze goedepraktijkvoorbeelden moedigen andere ondernemingen aan en inspireren hen om zelf een stap te zetten naar een mensvriendelijk(er) personeelsbeleid.

Verloop van de campagne naar gezinnen

Deze maand wordt in samenwerking met Kind & Gezin een infokrant voor werkende ouders verspreid in tal van kinderdagverblijven en onthaalgezinnen. Jonge ouders vinden hierin tips, praktijkvoorbeelden en informatie over formules die bijdragen tot een gezonde combinatie van werk, gezin, vrije tijd en zorg. Een aantal gezinnen vertellen "hoe zij het doen".

In voorjaar 2001 verschijnt een educatief spel dat ouders toelaat om het thema "kwaliteit van werk, kwaliteit van leven" bespreekbaar en beheersbaar te maken.

De campagne wordt gedragen door vele partners

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen gaat in haar ledenblad uitgebreid in op dit thema. Deze maand worden de lezers van De Bond uitgenodigd om hun stem te laten horen in het debat. De inzenders van de 10 beste suggesties worden uitgenodigd voor een gesprek met de minister. Zo klinkt ook de stem van de gezinnen in het beleid.
De Bond stelt haar know how en informatiekanalen ter beschikking bij de ontwikkeling en verspreiding van het educatief spel voor ouders en zetelt in de jury van de ondernemingswedstrijd.

Vacature besteedde op 14 oktober uitgebreid aandacht aan de lancering van de wedstrijd "mensvriendelijk bedrijf 2001". De winnaars worden in februari 2001 redactioneel in de kijker geplaatst en de laureaat kan zijn innoverende beleid toelichten in een corporate advertentie ter waarde van 500.000 BEF.
De nieuwsbrief voor ondernemingen kan geraadpleegd worden op www.vacature.be. Op deze website is ook een inschrijvingsformulier voor de wedstrijd beschikbaar.

HR-Magazine besteedde in haar oktobernummer uitgebreid aandacht aan de lancering van de wedstrijd "mensvriendelijk bedrijf 2001". Bovendien ontvangen alle abonnees gratis een exemplaar van de nieuwsbrief. De winnaars van de wedstrijd krijgen aandacht in HR-Magazine in februari 2001.

Kind & Gezin zorgt voor de verspreiding van de infokrant naar werkende ouders.

Libelle brengt op 19 oktober een reportage over de campagne "kwaliteit van werk, kwaliteit van leven".

Praktische informatie

De infokrant voor werkende ouders en de eerste nieuwsbrief voor ondernemingen kunnen gratis worden aangevraagd bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Leen Leemans
Boudewijnlaan 30, lokaal 7A20
1000 BRUSSEL
(leen.leemans@coo.vlaanderen.be)

In februari 2001
worden de winnaars van de wedstrijd "mensvriendelijk bedrijf 2001" bekendgemaakt
wordt het educatief spel "kwaliteit van werk, kwaliteit van leven" voor ouders gelanceerd
stelt minister Vogels haar visie en de visie van de Vlaamse Regering voor op "kwaliteit van werk, kwaliteit van leven" aan de pers en het publiek

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: (persdienst.vogels@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie