Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan gemeentebesturen over bezoldiging wethouders

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de gemeentebesturen over de aanpassing bezoldiging wethouders

Een publicatie bij het onderwerp Rechtspositie 18 oktober 2000
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
1. Structurele verhoging van het salaris
Op grond van artikel 3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders worden de bedragen, genoemd in de tabel bij het rechtspositiebesluit, herzien overeenkomstig de wijziging die de bezoldiging van het personeel in de Sector Rijk ondergaat. In het Sectoroverleg Rijkspersoneel is ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de contractperiode 1 augustus 2000 tot
1 augustus 2001 besloten tot een algemene salarisverhoging. Per 1 augustus zal een algemene salarisverhoging van 3,6% plaatsvinden Dit betekent dat de bezoldiging van wethouders eveneens met ingang van die datum dient te worden aangepast. Deze verhoging is verwerkt in de bijgevoegde tabel.
Daarnaast is met de centrales van overheidspersoneel ook een structurele salarisverhoging van 0,5% afgesproken per 1 januari 2001.
Per 1 januari 2001 komt de overhevelingstoeslag te vervallen en worden in verband daarmee per die datum krachtens de Wet brutering overhevelings-toeslag lonen (Wbol) de salarissen verhoogd met 1,9% met een maximum van f 1745,- per jaar. Sociale partners mogen hiervan afwijken.
Gelet hierop is met de centrales van overheidspersoneel afgesproken om per 1 januari 2001 de salarissen te verhogen met
1,9% met een maximum van f 134,27 per maand. Ook deze effecten per 1 januari 2001 vindt u terug in bijgaande tabel.

2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 3, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders ontvangt een wethouder een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de eindejaarsuitkering voor het jaar 2000 eenmalig te verhogen met 0,7 procentpunt. De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Met ingang van 1 januari 2001 zal de eindejaarsuitkering weer gelijk zijn aan het huidige niveau, te weten 0,3%. De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000, ook door in de berekeningsgrondslag voor het wachtgeld of overeenkomstige uitkeringen van wethouders die op of ná 2 januari 2000 met wachtgeld of met een overeenkomstige uitkering zijn gegaan. Indien in de periode januari 2000 tot en met december 2000 in de berekeningsgrondslag voor het wachtgeld of uitkering als eindejaarsuitkering 1.0% is opgenomen, blijft voor betrokkenen ook ná 2000 in de berekeningsgrondslag de eindejaarsuitkering op 1.0% gehandhaafd.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,
de directeur-generaal Openbaar Bestuur,

J.W. Holtslag

Bijlage 1 behorende bij circulaire BK00/92762
Tabel bezoldiging wethouders
Klasse
Inwonertal
Tijdsbestedings-
norm in %
Regelnummer
BBRA-schaal
Bezoldiging
per 01-08-1999
Bezoldiging
per 01-08-2000
Bezoldiging
per 01-01-2001

1
t/m - 2.000
25%
29
fl. 5.339,- 1A*
fl. 5.532,- 1B*
fl. 5.665,- 1C*

2
2.001 - 4.000
35%
29
fl. 5.339,- 2A*
fl. 5.532,- 2B*
fl. 5.665,- 2C*

3
4.001 - 8.000
45%
32
fl. 6.031,- 3A*
fl. 6.248,- 3B*
fl. 6.399,- 3C*

4
8.001 - 14.000
55%
37
fl. 7.347,- 4A*
fl. 7.611,- 4B*
fl. 7.784,- 4C*

5A
14.001 - 18.000
70%
38
fl. 7.676,- 5A*
fl. 7.952,- 5B*
fl. 8.127,- 5C*
5B
18.001 - 24.000
100%
38
fl. 7.676,-
fl. 7.952,-
fl. 8.127,-

6
24.001 - 40.000
100%
40
fl. 8.384,-
fl. 8.685,-
fl. 8.864,-

7
40.001 - 60.000
100%
42
fl. 9.098,-
fl. 9.426,-
fl. 9.608,-

8
60.001 - 100.000
100%
46
fl. 10.523,-
fl. 10.902,-
fl. 11.091,-

9
100.001 - 150.000
100%
50
fl. 11.950,-
fl. 12.380,-
fl. 12.577,-

10
150.001 - 375.000
100%
54
fl. 13.374,-
fl. 13.856,-
fl. 14.060,-

11
375.001 en meer
100%
59
fl. 15.258,-
fl. 15.807,-
fl. 16.021,-

1A*
(25% = fl. 1.335,-)


1B*
(25% = fl. 1.383,-)


1C*
(25% = fl. 1.416,-)

2A*
(35% = fl. 1.869,-)

2B*
(35% = fl. 1.936,-)

2C*
(35% = fl. 1.983,-)

3A*
(45% = fl. 2.714,-)

3B*
(45% = fl. 2.812,-)

3C*
(45% = fl. 2.880,-)

4A*
(55% = fl. 4.041,-)

4B*
(55% = fl. 4.186,-)

4C*
(55% = fl. 4.281,-)

5A*
(70% = fl. 5.374,-)

5B*
(70% = fl. 5.566,-)

5C*
(70% = fl. 5.689,-)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie