Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer Gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:
H.W. Viets, voor een veehouderij op het adres Molenweg 22 te Harskamp HW-95-014
C. van de Kieft, voor een veehouderij op het adres Westerhuisweg 12 te Harskamp WM/1999-182
Tevens is gemeentebestuur van plan om de milieuvergunning van C. van de Pol, Lage Valkseweg 110 te Lunteren van d.d. 13 juli 1993, nr. HW-92-437 in te trekken en wel voor 35 vleesvarkens. J.W. Pater, voor een veehouderij op het adres Velkemeensedijk 19 te Harskamp WM/1999-204
Tevens is gemeentebestuur van plan om de milieuvergunning van M. Zandsteeg, Kruisbeekweg 16 te Lunteren van d.d. 16 december 1986, nr. HW-86-087 in te trekken en wel voor 26 kraamzeugen, 100 guste/dragende zeugen en 147 biggen.
W. Hazeleger, voor een veehouderij op het adres Westenengerdijk 62 te Harskamp WM/2000-007
S. Doppenberg, voor een veehouderij op het adres Fliertseweg 24 te Lunteren WM/2000-009

BESLUITEN
Op 10 oktober 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ver­ leend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:
J. Stroomberg, voor een veehouderij op het adres Scharrenburgersteeg 39 te Lunteren WM/1999-141
J.P. Heger, voor een veehouderij op het adres Veldhuizerweg 2 te Lunteren WM/1999-179
Gemeente Ede, voor een kantoor/werkplaats op het adres Slingerboslaan
1 te Ede WM/2000-054


Bedenkingen
Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 17 november 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 10 november 2000 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemoti­ veerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 04 69.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten. Tot 1 december 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:
degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht; enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 1 december 2000. Indien voor deze da­ tum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE
De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 17 november 2000 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 1 december 2000 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.Ede, 18 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie