Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
19 oktober 2000


* Nachtelijke (hei)werkzaamheden twee weken uitgesteld Aanleg nieuw viaduct over de A13

* Belastingen 2001 en uw portemonnee

* Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?
* Verleende Bouwvergunningen

* Aanvraag Bouwvergunningen

* Milieuvergunnningen

* Aanvraag kapvergunningen

Nachtelijke (hei)werkzaamheden twee weken uitgesteld Aanleg nieuw viaduct over de A13

De op 5 oktober jl. in de gemeenteberichten aangekondigde nachtelijke heiwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw viaduct over de rijksweg A13 vinden in een later stadium plaats dan gepland. In eerste instantie zou hiermee vanaf 16 oktober een aanvang worden gemaakt. Deze werkzaamheden starten nu twee weken later, te weten vanaf 30 oktober aanstaande.

De nachtelijke heiwerkzaamheden worden in de volgende perioden uitgevoerd:

* heien middenbermpijler:30 oktober tot en met 2 november en 6 november tot en met 9 november 2000;

* heien bermpeiler: 13 november tot en met 16 november 2000;
* heien bermpeiler: 20 november tot en met 23 november 2000.
Indien in deze perioden door omstandigheden niet kan worden gewerkt, wordt uitgeweken naar de periode van 27 november tot en met 30 november 2000.

De VINEX-bouwlocatie Ypenburg begint vorm te krijgen. Om het verkeer van en naar Ypenburg af te kunnen wikkelen, moeten extra ontsluitingswegen worden aangelegd. Aan de kant van de rijksweg A13 is het huidige viaduct Brasserskade te klein om het toekomstige verkeer te verwerken. Daarom wordt er een nieuw viaduct bijgebouwd. Ook wordt het nieuwe viaduct geschikt gemaakt voor de toekomstige Raillijn 19. Dit nieuwe viaduct over de A13 zal aansluiten vlakbij de kruising van de Vrijenbanselaan en de Zuiderweg in Rijswijk. U kunt goed zien waar het viaduct komt aan de `zandlichamen', die aan beide kanten van de A13 worden aangelegd.
Het werk begint met het heien van palen voor de fundering van het viaduct en het storten van beton voor de funderingsbalken. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in de nacht, met uitzondering van de weekeinden. De planning staat hierboven. In deze perioden zal geluidarm worden geheid en worden op de A13, ter hoogte van het te bouwen viaduct, tussen 23.00 uur en 05.00 uur enkele rijstroken voor het verkeer afgesloten. Deze tijdelijke rijbaanversmallingen zijn nodig, omdat in de bermen van de rijksweg moet worden gewerkt. Nadat de palen voor de fundering zijn geheid, worden de pijlers en landhoofden gemaakt. Daarna worden in februari 2001 de betonnen liggers van het viaduct ingehesen. Begin juni 2001 moet het viaduct en de aansluitende wegvakken geheel klaar zijn. Het verkeer van en naar Ypenburg kan dan gebruik maken van deze nieuwe route .

Terug naar de top

Belastingen 2001 en uw portemonnee

Vanaf 2001 heeft Nederland een nieuw belastingstelsel. Een belangrijke wijziging is dat de tariefgroepen met belastingvrije bedragen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen er kortingen, de zogenaamde heffingskortingen. Het kan zijn dat u vanaf 1 januari 2001 maandelijks een bedrag van de Belastingdienst op uw rekening kunt ontvangen. Dit kan het geval zijn bij:

* gezinnen met kinderen en

* gehuwden of samenwonenden waarvan één van de partners geen inkomen heeft of eeninkomen heeft dat lager is dan f. 10.500,00 per jaar.

Hier moet u wel iets voor doen!
In de eerste plaats moet u de aan u toegezonden blauwe envelop van de Belastingdienst openmaken, het formulier Voorlopige Teruggaaf invullen en het zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 1 december 2000 terugsturen naar de Belastingdienst.
Daar wordt uw verzoek binnen vier weken beoordeeld en de beslissing wordt u per brief meegedeeld.
Wie in aanmerking komt voor een Voorlopige Teruggaaf en dit tijdig heeft aangevraagd, kan in het komende jaar rond de 15e van elke maand een bedrag van de Belastingdienst tegemoet zien. Wie niets vraagt, krijgt ook niets.

Voor informatie en hulp bij het invullen van het formulier kunt u terecht bij de baliemedewerkers van de Belastingdienst aan het Stationsplein in Den Haag, maar ook op het adres Steenvoordelaan 370 (hoek Generaal Spoorlaan). U kunt hier dagelijks tijdens de kantooruren terecht, ook voor allerlei foldermateriaal. Bovendien kunt u gratis telefonische hulp krijgen via telefoonnummer 0800-0543.

Kortom: heeft u de blauwe enveloppe ontvangen, vul het formulier dan zo snel mogelijk in.
... Heeft u de blauwe enveloppe met de oude kranten weggegooid? ... of niet ontvangen?
... en behoort u tot de groepen, zoals in de aanhef van dit artikel vermeld?
Haal dan bij de Belastingdienst een nieuw aanvraagformulier met retourenvelop en vul het direct in!

Heeft u andere vragen of opmerkingen over meer doen met weinig geld? Daarmee kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk, tel. 39 59 859.

Terug naar de top

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren

Vindt u het ook zo moeilijk om formulieren goed in te vullen? Wilt u hierbij graag geholpen worden?
Dat kan!
Want voor hulp kunt u ondermeer terecht bij de Sociaal Raadsman of bij diverse instellingen zoals de Vrijwilligersvacaturebank, de Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk, Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Platform Gehandicapten.

Om welke formulieren gaat het?
Het gaat bijvoorbeeld om gemeentelijke formulieren, zoals ze gebruikt worden door de afdeling Sociale Zaken bij de bijstandsverlening, de Ooievaarspas en de Verklaring van inkomen en vermogen. Maar ook om formulieren voor de aanvraag voor een persoonlijke lening bij de Gemeentelijke Kredietbank. Of om het formulier voor de aanvraag van huursubsidie en de bijbehorende vangnetregeling. Of om de papieren die horen bij het verzoek om kwijtschelding dan wel gespreide betaling van gemeentelijke belastingen. Of om de aanvraagformulieren voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

De gemeente Rijswijk heeft onlangs vrijwilligers van bovengenoemde instellingen een invulcursus aangeboden, waardoor zij nog beter in staat zijn om u te helpen.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met:
* Vrijwilligersvakaturebank
Dr H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk (tel. 37 21 621)
* Vluchtelingenwerk
Citerstraat 3, 2287 EP Rijswijk (tel. 39 45 754)
* Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk
Kerklaan 59, 2282 CE Rijswijk (tel. 39 94 924)
* Stichting Gehandicaptenplatform Rijswijk Kastanjelaan 45, 2282 HV Rijswijk

* Sociaal Raadsman
Tel. 39 59 744, telefonisch spreekuur op maan-, dins- en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Bezoek uitsluitend na afspraak.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over meer doen met weinig geld? Daarmee kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk, tel. 39 59 859.

Terug naar de top

Verleende Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mee dat de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen met ingang van 19 oktober 2000 bij de afdeling Vergunningen en Handhaving (sectie Bouw- en Woningtoezicht, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur):

* Laan van Zuidhoorn, het oprichten van een kantorencomplex met maximaal 10 bijbehorende bedrijfswoningen; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

* Ypenburg, het plaatsen van een hulpwarmtecentrale; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

* Kerklaan 22, het veranderen van een winkel; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

* Lange Dreef 105, het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

* Broekmolenweg 23, het bouwen van een dubbele garage, verleend en verzonden op 13 oktober 2000

* Laan van Zuidhoorn/hoek Laan van Oversteen, het oprichten van een twee kantoorvilla's; verleend en verzonden op 10 oktober 2000
* Dahliastraat 4, het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw; verleend en verzonden op 13 oktober 2000

* Dr. Augustijnlaan 54, het vergroten van een woning; verleend en verzonden op 13 oktober 2000

* Plesmanlaan 69, plaatsen van een dakkapel; verleend en verzonden op13 oktober 2000

* Willemstraat 5, het vergroten van een restaurant; verleend en verzonden op 12 oktober 2000

* Frijdastraat 14, het vernieuwen van een kantoor-/bedrijfsruimte; verleend en verzonden op 3 oktober 2000

* Lijsterbeslaan 102, het vergroten van een zolder en het maken van een dakterras; verleend en verzonden op 10 oktober 2000
* Hilgersstraat 18, het plaatsen van een dakkapel; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

* Hilgersstraat 22, het plaatsen van een dakkapel; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

* Thierenskade 98, het veranderen van een woning; verleend en verzonden op 10 oktober 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top

Aanvraag Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders delen mee dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* bouwaanvraag , ingediend op 12-10-2000: het plaatsen van een woonhuis +bedrijfsgebouw op de Henricuskade.

Terug naar de top

Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk zijn van plan positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het perceel:

1. Henricuskade 67, voor het oprichten en in werking hebben van een aannemersbedrijf, het ondergronds bewaren van motorbrandstoffen, een opslagplaats en herstelinrichting voor eigen motorvoertuigen.

Eveneens hebben zij een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer aan de percelen:

2. Cort van der Lindenstraat 4, voor het veranderen van een opslag- en reparatiewerkplaats voor electrotechnische materialen;
3. Frijdastraat 14, voor het veranderen van een inrichting en het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde (ontwerp-)vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

* De ontwerp-milieuvergunning onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 17 november 2000) en
* de beschikkingen onder de nummers 2 en 3 liggen vanaf heden gedurende zes weken (tot en met 1 december 2000)

ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV.
Die is gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk en op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur alsmede van 13.30 tot 16.00 uur.
Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.

Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via nummer 070 -39 59 870.
Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het College verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tegen de milieuvergunningen onder de nummers 2 en 3 kunnen vanaf heden gedurende zes weken ( tot en met 1 december 2000) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend.
Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 39 59 870.

Terug naar de top

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Fleminglaan, nabij reclamezuil
3 populieren wegens belemmering uitzicht
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* Frederiklaan, ter hoogte van perceel 11
1 es wegens wegdrukken van een ondergrondse gasleiding en een muur Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* Minister Lelylaan 50

1 esdoorn wegens te forse groei
Aangevraagd door M.H.J. Gooskens


* Brantingstraat 33

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door Woningstichting Arbeidersbelang


* Smidsstraat 33

1 berk wegens schaduwwerking
Aangevraagd door Woningstichting Arbeidersbelang


* Frans Halskade 95

1 sierkers wegens gebrek aan vitaliteit en schaduwwerking Aangevraagd door Hoveniersbedrijf Gebr. Van der Salm, namens de eigenaresse


* Julianastraat 22

1 conifeer wegens te forse groei, schaduwwerking en overlast vallende naalden
Aangevraagd door J.H. Dek


* Hoornbruglaan 80

1 berk wegens te forse groei en opdrukken tegels Aangevraagd door H.J.M. Wittop Koning


* Aletta Jacobsstraat 17

1 conifeer wegens te forse groei, schaduwwerking en versperring doorgang
Aangevraagd door R. Ravesteijn

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de topAfdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie