Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-Bijdrage aan debat Behandeling Psychische gedetineerden

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

18 oktober 2000

Bijdrage van Duijkers (PvdA) aan het algemeen overleg Behandeling Psychisch gestoorde gedetineerden

Inbreng PvdA.

1. Uitgangspunt is dat psychisch gestoorde gedetineerden recht hebben op zorg en waar nodig op een adequate behandeling gericht op sociaal handhaafbaar functioneren (sociale redzaamheid) en het voorkomen van terugval in de sfeer van het plegen van delicten.
2. Psychisch gestoorden mensen dienen adequaat opgevangen te worden in de forensische psychiatrie

Ondersteuning van het beleid door de minister De problematiek van de psychisch gestoorde gedetineerde wordt nu op beleids en politiek niveau erkent. (Dat was wel eens anders). Speerpunten blijven inzetten dat psychisch gestoorde mensen, die niet of minder beheers- of vluchtgevaarlijk zijn primair in een reguliere GGZ-instelling thuishoren. Intensieve samenwerking met VWS om overplaatsing te realiseren is een voorwaarde.

Daarnaast ontwikkelen van nog meer FOBA en IBA eenheden, e.d. om daadwerkelijke behandeling mogelijk te maken (met name voor psychoten, schizofrenen, hallucinerende verslaafden, e.d.) niet alleen gericht op stabilisatie (sociaal kunnen functioneren binnen de inrichting) maar ook dermate aan behandeling tijdens en na detentie dat recidive zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.

In het voorjaar komt de minister met een nieuwe capaciteitsplanning. De minister zal gevraagd worden om helder aan te geven wat dan de nood aan capaciteit voor forensische zorgplaatsen is en hoeveel middelen er nodig zijn om zijn eigen beleid, zoals verwoord in zijn brief te realiseren.

Wij moeten ons realiseren dat er zowel bij de jeugdigen als bij de volwassenen een toename is van het aantal psychisch gestoorde gedetineerden. Een groot aantal van hen verblijven slechts voor korte duur in de inrichting Hetgeen impliceert dat naast een adequate zorg en zonodig behandeling binnen de inrichting sprake is van een noodzaak aan nazorg. Dit leidt ertoe dat ook de SRN en de Jeugdreclassering in de gelegenheid worden gesteld om (in het kader van penitentiair programma) voldoende begeleiding te geven. Vermijden dat zorg en behandeling alleen in een beheersproblematiek binnen de inrichting wordt geplaatst.

Verder aandacht personeel:

1. Werving probleem.
2. Het personeel is gevangenenbegeleider. De geschoolde basis die het personeel heeft is niet voldoende voor de begeleiding van psychiatrische gedetineerden (zijn de B. verpleegkundige). Er is bijscholing noodzakelijk van penitentiaire inrichtingswerkers.

Het is het van belang dat het personeel voldoende geschoold is om deze zware taak te vervullen. Er is extra aandacht nodig voor het grote aantal vacatures bij deze speciale zorg afdeling.

Toeleiding naar werk is van belang voor een succesvolle resocialisatie.

De PvdA spreekt de minister aan op zijn werkgeversschap. Bij de overheid werken namelijk ex-gedetineerde.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie