Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen van de gemeente Castricum

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum

Info-bulletin gemeente Castricum

I.V.M. WERKZAAMHEDEN AAN DE WEBSITE KUNT U NIET MEER ALLE INFORMATIE OPVRAGEN. DE PAGINA'S DIE NIET MEER TE BEREIKEN ZIJN LATEN GEEN TEKST MEER ZIEN.

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

021000 Heereweg 9 uitbreiden woning

051000 Voorweide 63 uitbreiden woning

Jacob Catsstraat 30 uitbreiden / wijzigen garage / berging in woonruimte / berging

Torenstraat 3 uitbreiden woning / berging

061000 Bachstraat 12 uitbreiden woning

Castricummer Werf 122 / 124 uitbreiden kantoor

Anna Paulownastraat 18 plaatsen dakkapel en dakraam
Burgemeester Boreelstraat 11 plaatsen berging

091000 Tijm 4 vernieuwen / vergroten dakkapel

Korte Cieweg 36 wijzigen voorgevel

Bommerscroft 7 vernieuwen / vergroten dakkapel

101000 Dorpsstraat 49 uitbreiden winkel / woning
De kennisgeving van een aanvraag betekent niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 19 oktober 2000 liggen, in verband met een vrijstelling artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gedurende 4 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Schoutenbosch 6 plaatsen 2 bergingen

Een ieder kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkin-gen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.
Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2000 inzake Parkeerverbod Dr. van Nieveltweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot de plaatsing van twee borden E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 waarbij het verboden is te parkeren:

1 aan de noordkant van de Dr. van Nieveltweg aan weerszijde van de oprit van het postkantoor over een lengte van 10m.

2 aan de zuidzijde van de Dr. van Nieveltweg ter hoogte van de onder 1 genoemde oprit over een lengte van 25m.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Castricum.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan de President van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, Postbus 956 2003 RZ Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel zou meebrengen. Voor dit verzoek is een griffierecht verschuldigd.

SANERING

Het tankstation van Baltus aan De Soomerwegh wordt gesaneerd, vanwege deze sanering is het fietspad tijdelijk buiten gebruik.
Fietsers kunnen oversteken en het fietspad aan de overkant van de weg gebruiken tot aan de Walstro.

Voor automobilisten is een tijdelijke inrit aangelegd naar een tijdelijke tankinstallatie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door NBM Petrol Stations &Industry en zullen naar verwachting begin december worden afgerond.
WIJZIGING BOUWPLAN VOOR PLAATSING CASEMA-GEBOUWTJE
Voor de plaatsing van een gebouwtje voor telecommunicatie-apparatuur is op 7 juni j.l. bouwvergunning verleend op een locatie achter flatgebouw "De Weere" aan de Dokter van Nieveltweg. Naar aanleiding van reacties van omwonenden, heeft Casema zich bereid getoond om in overleg met de gemeente, mogelijkheden te onderzoeken of plaatsing op een andere locatie mogelijk is. Casema heeft in verband hiermee een nieuwe bouwaanvraag ingediend om het gebouwtje te mogen plaatsen in het groenstrookje op de hoek Dokter van Nieveltweg/Dorpsstraat nabij flatgebouw De Weere.

Een bouwaanvraag voor plaatsing op deze locatie, ligt met ingang van donderdag 19 oktober a.s., in verband met vrijstelling van het bestemmingsplan, gedurende 4 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Casema laat met nadruk weten dat de oorspronkelijk verleende vergunning niet eerder wordt ingetrokken dan wanneer onherroepelijk vaststaat dat op de nieuwe locatie mag worden gebouwd.
Een ieder kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
BEWONERSOVERLEG HORECA

Dinsdag 7 november a.s. is er weer een bewonersoverleg horeca. Bewoners aan de Dorpsstraat en omgeving worden uitgenodigd om mee te praten over de horeca in Castricum.

Het overleg begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum.

21 HUURWONINGEN VAN DELTA LLOYD AAN DE MARGARET KROPHOLLERLAAN
Aan de Margaret Krophollerlaan in deelplan H van uitbreidingsplan Albert's Hoeve komen medio november 2000 voor toewijzing beschikbaar:
2 vierkamerwoningen. Huur plm. fl 1500,00

18 vierkamerwoningen. Huur plm. fl 1300,00


1 driekamerwoning. Huur plm. fl. 1050,00

Voorwaarde voor verhuur:

Jaarinkomen: minimaal 60 keer de maandhuur.

De gemeente hanteert bij de toewijzing van deze woningen een volgordesysteem, waarin huishoudens woonachtig in de gemeente Castricum voorrang krijgen.

Belangstellenden voor een van deze woningen dienen zich voor 28 oktober a.s. schriftelijk te melden bij de gemeente, afdeling Sociale Zaken.

OVERLAST PAARDEN

Niet alleen hondenpoep veroorzaakt overlast, ook de uitwerpselen van paarden kan een bron van irritatie zijn.

Paardenpoep op fietspaden is niet alleen vervelend, maar kan ook gevaarlijke situaties opleveren. Daarom willen wij de paardenliefhebbers vragen om, wanneer er op fiets- en/of voetpaden gereden moet worden, de uitwerpselen van het pad af te halen en in de berm te schuiven. Dit voorkomt ergernis en ongelukken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie