Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng Wagenaar (PvdA) bij algemeen overleg UMTS-veiling

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

19 oktober 2000

Inbreng van Marja Wagenaar(PvdA)bij het algemeen overleg UMTS-veiling

Status van dit debat

De gang van zaken rondom de UMTS-veiling heeft bij de PvdA vragen opgeroepen, veel vragen. Zelfs zozeer dat wij de Kamer hebben voorgesteld een eigen onderzoek te laten verrichten naar deze gang van zaken. Een onderzoek dat is bedoeld om te voorzien in de eigen informatievoorziening van de Kamer over deze complexe materie. Want vraagtekens zijn, veel. De PvdA hecht eraan dat de Kamer haar onderzoeksfunctie versterkt door op eenvoudige wijze vaker een dergelijke second opnion te organiseren. Niets meer en niets minder.

Maar omdat wij het onderzoek dat wij zelf laten verrichten graag serieus willen nemen, kan ons oordeel over de gang van zaken en over de brief van het kabinet geen andere zijn dan een zeer voorlopige. Ik zal me dan ook zo veel mogelijk beperken tot het stellen van vragen op punten uit de brief van het kabinet die opheldering behoeven.

Brief beperkt

De brief laat veel vragen open. De brief is vooral beschrijvend van aard en valt daarom ook tegen. Er is geen antwoord op wat voor de PvdA de hamvraag is: wat betekenen het uiteindelijke verloop en de opbrengst van deze veiling voor de positie van de Nederlandse consument als het gaat om keuzevrijheid, toegankelijkheid en tarieven ?

Gang van zaken voorafgaand aan de veiling

Als je de brief leest krijg je de induk dat er op het departement bij de voorbereiding vooral is uitgegaan van een mooi-weerscenario. Ik wil graag weten hoe het departement zich heeft voorbereid op de veiling. Is er geoefend door middel van simulaties met verschillende (worst-case)scenario's ? Zonee, waarom niet ? Was er rekening gehouden met het voorkomen van eventualiteiten ? Is er rekening gehouden met de uitgebreide voorbereidingen in Groot-Brittannie ?

Heeft er besluitvorming plaats gevonden op het moment dat een aantal aanbieders zich terugtrokken dan wel samenwerkingverbanden aangingen? Zoja, welke ? Zonee, waarom niet ? Leefden er op dat moment gedachten bij de staatssecretaris over de mogelijke invloed van deze gang van zaken op het verloop van de veiling ? Of dacht u dat het nou echt allemaal niets uit zou maken ?

De Minister van Finacien heeft in een uitzending van Buitenhof niet tegengesproken dat de mogelijke opbrengst van de veiling 20 miljard zou zijn. Was hij op dat moment bekend met het advies van UBS Warburg, de begeleidend adviseur, die op 29 februari uitging van een veel lager bedrag, namelijk van 1 mln. 455.000 dollar. Tegen de dollarkoers van die dag,

f 2,28 was dat een bedrag van ruim 3,3 mld. Gulden.

Allereerst roept dit de vraag op of de opstelling van de Minister van Finacien het gedrag van mogelijke bieders zou kunnen hebben beinvloed, bijvoorbeeld door zich terug te trekken aan de vooravond van de veiling, omdat ze dachten dat er te hoge bedragen werden gevraagd ?

Verder wil ik graag weten of het bericht in NRC Handelsblad klopt dat er in mei een ander advies van een andere tak van UBS Warburg ligt dat de opbrengst schat op bijna 22 miljard gulden ? Was dit bekend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en dat van Financien ?

Dit alles speelde zich bovendien af in een periode dat de dollarkoersen nogal aan het stijgen waren. In hoeverre kan dat mogelijke berekeningen en omrekeningen hebben beinvloed ?

De gang van zaken tijdens de veiling

Waarom is belsoten de veiling doorgang te laten vinden nadat het Ministerie was ingelicht over de brief van Telfort aan Versatel ? (schorsen) Idem, waarom zijn de overige bieders in de veiling pas ingelicht over het terugtrekken van Vesatel uit de veiling terwijl er op dat moment nog net zoveel kavels als bieders over waren ?

Hoe beoordeelt u het feit dat de veiling geen neiuwkomers op de markt heeft opgeleverd ?

Opbrengst

(evt. een enkele opmerking over het mechanisme van veilen)

Welke verschillen en overeenkomsten tussen de veiling en de marktsituatie in Nederland en die in Duitsland en Groot-Brittannie zijn als de opbrengst van de veilingen daar wordt vergeleken met de Nederlandse ?

Veel deelnemende partijen hebben zich tevreden betoond over de bedragen die ze moesten ophoesten. Wat betekent dat straks voor de prijzen en dus voor de toegankelijkheid van deze techniek voor een breed publiek in Nederland ? Hoe zit het met de doorwerking van de hoge bedragen die op buitenlandse veilingen zijn betaald doot telecomoperators ? Gaat de Nederlandse consument dat uiteindelijk toch merken ?

Gevolgen voor komende veilingen

De PvdA is niet van mening dat komende veilingen in afwachting van de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek en het definitieve debat daarover maar zonder meer moeten worden uitgesteld. Maar om te beginnen heb ik wel een aantal vragen over de gevolgen voor de komende veiling van radiofrequenties. Klopt het bericht in het Financieel Dagblad van 2 oktober j.l. dat de voorbereidingen van die veiling zijn stopgezet om dit debat af te wachten ? Zijn uw verwachtingen van dit debat, dat wat ons betreft echt een zeer voorlopig karakter draagt, niet te hoog gespannen ? En als het goed is, is er nu toch een noodprocedure ingebouwd, dat heeft u toch van de UMTS-veiling geleerd ? Is die procedure ook geschikt voor eventuele bevindingen uit het onafhankelijk onderzoek van de Kamer ?

En dan speelt er nog iets anders. Er bereiken ons steeds meer berichten dat het Nozema moeilijk zal lukken om uitbreiding en verplaatsing van zendmasten tijdig klaar te hebben ? En, hoe zit het met de internationale afspraken over frequenties, bijvoorbeeld met Belgie? Klopt het dat dat overleg in een impasse zit, en wat betekent dat voor de veiling ? En welke tijd heeft de NMA nodig om een gedegen advies uit te brengen ? Dat moet niet meer in grote haast in algemene termen plaats vinden zoals bij de UMTS-veiling. Kortom, er leven veel meer vragen rondom de radiofrequentieveiling. Voor een oordeel daarover van onze zijde graag antwoord op deze vragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie