Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amersfoort wil armoedebeleid verder verbeteren

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

Iedereen doet mee!
Amersfoort wil armoedebeleid verder verbeteren

Het Amersfoortse armoedebeleid is opnieuw tegen het licht gehouden. Voor dit beleid scoorde Amersfoort vorig jaar een 9 in een door de FNV uitgevoerd onderzoek. Toch valt er altijd nog het een en ander te verbeteren. Bovendien is recentelijk bekend geworden, dat minister Vermeend de zogenoemde armoedeval landelijk wil aanpakken. Dat betekent voor de gemeente, die hier reeds zelf f 650.000,- voor reserveerde, dat er extra geld beschikbaar is voor het armoedebeleid. Het college stelt aan de raad voor om met dit geld de schuldhulpverlening te intensiveren, om een woonlastenfonds voor ouderen in te voeren en om te bezien of het beleid rond duurzame gebruiksgoederen kan worden aangepast. Deze maatregelen passen in het Lokaal Sociaal Beleid en met name de campagne 'Iedereen doet mee', die eerder dit jaar werd gepresenteerd.

Problematische schulden zijn vaak een oorzaak van armoede. Daarom is het belangrijk dat mensen met schuldproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden geholpen. Hiervoor is in 1998 het Meldpunt Voorkoming Schuldproblemen geopend. De belangstelling voor dit meldpunt is zeer groot. Tot nu toe was de hulpverlening van het Meldpunt vooral gericht op sanering van schulden. In de praktijk blijkt echter dat cliënten ook behoefte hebben aan het beheersen van kosten en het inzichtelijk maken van koopgedrag. Het college stelt voor om het totaalpakket aan schuldhulpverlening verder uit te breiden met (preventieve) budgetbegeleiding en wil hiervoor
f 320.000,- beschikbaar stellen.

Woonlastenfonds
Uit onderzoek blijkt dat senioren met een minimum inkomen door financiële beperkingen eerder in een sociaal isolement raken dan draagkrachtige senioren. Onder het motto 'iedereen doet mee' wil het college onderzoeken of het uitvoeringstechnisch mogelijk is om een woonlastenfonds voor ouderen in te stellen. Wanneer hierover per 1 januari 2001 niet de benodigde duidelijkheid is, stelt het college voor om van het woonlastenfonds af te zien en in plaats daarvan de Amersfoort-plustoeslag (nu f 250,-) voor ouderen met f 175,- te verhogen. De kosten voor dit initiatief worden geraamd op f 250.000,-

Duurzame gebruiksgoederen
Een andere mogelijkheid om armoede te verminderen is het gratis verstrekken van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een stofzuiger aan mensen die van het minimum moeten rondkomen. Momenteel is de situatie zo dat cliënten zonder schulden en zonder spaargeld, geld moeten lenen voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, terwijl degenen met schulden deze gratis kunnen krijgen, ter voorkoming van opeenstapeling van schulden. Het college wil ook voor cliënten zonder schulden gratis vervanging van duurzame gebruiksgoederen mogelijk maken. Uiteraard moet de cliënt dan wel aantonen dat het betreffende apparaat aan vervanging toe is en dat er geen eigen vermogen is. Het college stelt voor om voor deze regeling een bedrag van f 470.000 uit te trekken. Als de raad hiermee instemt worden de bijstandscliënten en overige minima hierover geïnformeerd.

Armoedeval
In het afgelopen voorjaar koos de gemeente Amersfoort ervoor om in het kader van het armoedebeleid de zogenaamde 'armoedeval' terug te dringen. Intussen is bekend gemaakt dat minister Vermeend de armoedeval landelijk gaat aanpakken door bijstandscliënten die werk aanvaarden, een premie van f 4000,- te geven.
Armoedeval is het fenomeen dat mensen die eerst een bijstandsuitkering ontvingen en vervolgens weer aan het werk gaan, per saldo evenveel of zelfs minder geld te besteden hebben dan in de bijstand. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het recht op inkomensondersteunende voorzieningen zoals bijzondere bijstand, huursubsidie, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de Amersfoort Plustoeslag, afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Wie meer gaat verdienen door te gaan werken, of door meer uren te gaan werken (parttimers), raakt die voorzieningen (gedeeltelijk) kwijt. Dit kan betekenen, dat een voormalige bijstandsontvanger als werknemer net zo veel of zelfs minder geld te besteden heeft dan voorheen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie