Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Budget gezelschappen podiumkunsten gaat fors omhoog

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Home Persbericht

nummer 136Veertig miljoen gulden extra voor cultuurbeleid
Rectificatie budget gezelschappen podiumkunsten gaat fors omhoog.

Vrijwel over de hele linie krijgen gezelschappen uit de podiumkunsten dertig procent bovenop de al toegekende subsidie voor de periode 2001-2004.
Daarbij geldt een maximum per instelling van 300.000 gulden. Er gaat in totaal 11,6 miljoen gulden extra naar de muzieksector. De muziekcommissie Hierck houdt de opdracht om te adviseren over de symfonische sector, maar zonder de hypotheek van een noodzakelijke opbrengst voor nieuwe initiatieven. De boegbeelden het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Concertgebouworkest en De Nederlandse Opera krijgen een forse impuls. Instellingen als Het Toneel Speelt en Orkater zien alsnog subsidie of extra subsidie tegemoet. Ook gaat er geld naar Museum Naturalis en Rijksmuseum voor Volkenkunde voor de verbetering van publieksvoorzieningen. Dit staat in een brief van staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Cultuur) aan de Tweede Kamer. De extra verdeling is mogelijk door een verruiming van het cultuurbudget met jaarlijks veertig miljoen gulden. Dit bedrag komt bovenop de extra zeventig miljoen gulden die het kabinet in 2000 structureel heeft toegekend voor het cultuurbeleid.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin veertig miljoen gulden extra voor het cultuurbeleid wordt uitgetrokken. Naar aanleiding hiervan doet het kabinet een voorstel voor de invulling van dit bedrag. Uitgangspunt daarbij is een versteviging van cultuurproducerende instellingen die door de Raad voor Cultuur al eerder positief zijn beoordeeld.

Boegbeelden (3,4 miljoen gulden)
Volgens de Cultuurnota 'Cultuur als confrontatie, 2001-2004' is er alle reden om extra aandacht te geven aan cultuurinstellingen van internationale erkende excellente kwaliteit.
De verruiming van het budget maakt het mogelijk dit nu ook te honoreren. Daarom krijgen het Nederlands Dans Theater (1,9 miljoen gulden), Het Koninklijk Concertgebouworkest (1 miljoen gulden) en De Nederlandse Opera (half miljoen gulden) als boegbeelden van de Nederlandse cultuur meer geld om hun ambities vanaf 2001 te verwezenlijken.

Extra geld muzieksector (7,4 miljoen gulden, bovenop 3,2 miljoen gulden voor ensembles en 1 miljoen gulden voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest)
Instellingen in de muzieksector ontvangen in totaal 7,4 miljoen gulden extra per jaar.
Extra subsidie gaat naar Opera Zuid, de Muziekgroep Nederland, Gaudeamus, het Nationaal Popinstituut en RASA. Ook ontvangen nieuwe aanvragers als Vrouw en Muziek, het Nationaal
Muziekinstrumentenfonds en het Info- en Kenniscentrum voor de Jazz alsnog subsidie.
De Raad voor Cultuur had in zijn advies de (extra) subsidie voor deze instellingen gekoppeld aan de opbrengst van de opheffing en subsidievermindering van twee symfonische orkesten in de Randstad. Staatssecretaris Van der Ploeg had daarom in zijn Cultuurnota geld aangehouden in afwachting van het advies van de commissie Muziek, de zogeheten 'commissie Hierck'. Deze commissie moet met voorstellen komen om de capaciteit en kwaliteiten binnen de symfonische sector (inclusief de omroeporkesten en muziekensembles) beter te benutten. Dit is nu mogelijk zonder de hypotheek van een noodzakelijke opbrengst voor de positief beoordeelde instellingen. De commissie komt ook met een voorstel voor een nieuw in te richten operettevoorziening voor een breed publiek, met inbegrip van de begeleiding door orkesten of ensembles. Naast de extra 7,4 miljoen gulden voor de muzieksector ontvangen de ensembles 3,2 miljoen gulden bovenop het al eerder toegekende budget. Dit is een gevolg van de maatregel om het budget van cultuurproducerende instellingen met dertig procent te verhogen.

Heroverweging (4 miljoen gulden)
Voor een nieuwe opzet van het vormgevingbeleid komt nog eens anderhalf miljoen gulden beschikbaar. In totaal komt daarmee het budget op drie miljoen gulden. Instellingen die door de Raad voor Cultuur positief zijn beoordeeld, maar toch niet zijn gehonoreerd, krijgen alsnog subsidie. De subsidie voor Orkater wordt verhoogd met 900.000 gulden tot 1,9 miljoen gulden. Daarnaast gaat er subsidie naar Het Toneel Speelt (390.000 gulden), Warner en Consorten (260.000 gulden), Film in Concert (200.000 gulden), het International Rotterdam Film Festival (237.000 gulden) en Folklore in School (100.000 gulden). Het Handtheater dat een unieke functie vervult op het terrein van theater met en voor doven ontvangt van de ministeries van OCenW en VWS gezamenlijk een bedrag van 400.000 gulden per jaar. Het Theater Instituut Nederland krijgt een extra bedrag van 250.000 gulden voor het theatermuseum.

Versteviging podiumsector (14,7 miljoen gulden)
Een substantieel deel van de extra veertig miljoen gulden gaat naar grote, middelgrote en kleine instellingen in de podiumkunsten die eerder door de Raad voor Cultuur positief of zeer positief zijn beoordeeld. Daarbij is Van der Ploeg uitgegaan van een verhoging met dertig procent van het al eerder toegekende subsidiebedrag met een plafond van 300.000 gulden.
Bij sommige instellingen wordt de verhoging aangepast als de subsidieaanvraag al volledig is gehonoreerd.

Omdat er al extra geld naar de muzieksector gaat (in totaal 11,6 miljoen gulden) zijn de orkesten hierbij uitgezonderd. Hetzelfde geldt voor de 'boegbeelden'. De maatregel is wel van toepassing op de muziekensembles. Daarmee wordt meer dan volledig tegemoet gekomen aan het advies van de Raad voor Cultuur om de subsidies aan een aantal ensembles met twintig procent te verhogen.

Versterking programmering (3,8 miljoen gulden) en publieksbereik musea (5.4 miljoen gulden)
Een extra bijdrage van 2,5 miljoen gulden gaat naar een centrale voorziening voor distributie en afname van voorstellingen in de podiumkunsten. Een deel daarvan is bestemd voor impresariaten van niet-westerse muziek. Zowel de speelmogelijkheden als het publieksbereik van vooral kleinere podiumkunsteninstellingen worden verbeterd. Ook wordt 1 miljoen gulden besteed aan de distributie van Nederlandse operaproducties, vooral met het oog op de regionale spreiding. Verder krijgt Cinemien een bedrag om de kwaliteit van het aanbod te garanderen bij de overgang naar de markt.

Het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis (1,7 miljoen gulden) en het Rijksmuseum voor Volkenkunde (1,9 miljoen gulden) krijgen extra geld om hun bijzondere positie in het museale veld te versterken. Het Scheepvaartmuseum (700.000 gulden) ontvangt geld in verband met een noodzakelijke bouwkundige aanpassing ten behoeve van een betere klimaatbeheersing. Ook gaat er extra subsidie naar het Joods Historisch Museum (500.000 gulden) en het Afrika Museum (600.000 gulden) voor publieksvoorzieningen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie