Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-plan versnelde aanpak wachtlijsten in de zorg

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 oktober 2000STOPPEN MET WACHTEN

ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19-10-2000, 15.00 UUR!

PvdA-plan voor versnelde aanpak van de wachtlijsten in ouderen- en thuiszorg

Vooruitlopend op versoepelde regelgeving en de verwachting dat inventieve plannen in de regio's in de toekomst met extra middelen worden ondersteund, heeft kamerlid Khadija Arib op donderdag 19 oktober 2000 het PvdA-plan Stoppen met wachten gepresenteerd. Daarin worden maatregelen voorgesteld die op zeer korte termijn kunnen leiden tot een voortvarender aanpak van de wachtlijsten in de ouderen- en thuiszorg.

De PvdA wil de problemen stapsgewijs aanpakken. Daarbij staat voorop dat het zorgkantoor en de zorgaanbieders in de eigen regio als eersten de kans moeten krijgen de wachtlijsten aan te pakken.

Het zorgkantoor kan via een openbare aanbesteding een beroep doen op erkende zorgaanbieders. Die kunnen op hun beurt gebruik maken van het onbenut arbeidspotentieel van (nog) niet erkende zorgaanbieders binnen de regio. De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat hun arbeidskrachten onbenut blijven terwijl met hun inzet een flink deel van de wachtlijsten kan worden weggewerkt.

De PvdA ziet dit als een oplossing voor de korte termijn. Om de problemen meer structureel op te lossen zouden de nog niet erkende particuliere zorginstellingen een erkenning moeten aanvragen waardoor onderaanneming overbodig wordt. Hierop vooruitlopend kunnen erkende zorginstellingen alvast samenwerkingscontracten afsluiten met deze formeel nog niet erkende instellingen.

Z.O.Z.

Reeds erkende zorgaanbieders kunnen rechtstreeks met het zorgkantoor aanvullende productie-afspraken maken. Het begrip zorgaanbieders dient breed te worden opgevat. Dat betekent dat erkende zorgaanbieders in andere AWBZ-sectoren ook moeten kunnen meedingen naar de aanbestedingen in de ouderen- en thuiszorg. Bij een aanbesteding zou meer aandacht moeten worden gegeven aan zorgaanbieders die een onorthodoxe aanpak voorstaan bij de aanpak van de wachtlijsten.

Is het zorgaanbod in de regio's onvoldoende dan dienen de grenzen te worden verlegd. Niet alleen buiten de regio's, maar zelfs ook buiten de landsgrenzen. Daartoe dienen de zorgkantoren samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorgaanbieders buiten de regio's en in de grensgebieden.

De laatste stap naar een voortvarende aanpak van de wachtlijsten betreft de openbare aanbesteding van de groeimiddelen onder de 31 zorgkantoren. Die moet plaatsvinden als wachtlijsten en wachttijden na de aanbesteding onder zorgaanbieders nog steeds niet voldoend zijn gereduceerd in de betreffende regio. In dat geval moet een zorgkantoor uit een andere regio de mogelijkheid krijgen de wachtlijst aan te pakken. Daarnaast zal in een gemoderniseerde AWBZ de uitvoering door zorgkantoren via concessieverlening moeten plaatsvinden. Dit ter wille van voldoende scherpe prikkels in de uitvoering.

Naast deze stapsgewijze aanpak stelt de PvdA nog een aantal aanvullende maatregelen voor die op korte termijn soelaas moeten bieden bij de aanpak van wachttijden en wachtlijsten in de ouderen- en thuiszorg. Dat betreft bijvoorbeeld een meer gerichte inzet van de zogeheten stille arbeidsreserve, een betere samenwerking tussen ziekenhuizen en de Regionale Indicatie-organen en het instellen van een acceptatieplicht voor zorginstellingen onder voorwaarde van een financiering die past bij de 'zorgzwaarte' van de patient.

Voorts pleit de PvdA voor integratie van de adviesorganen in een platform dat advies en begeleiding moet bieden aan de regio's waar lange wachtlijsten een blijvend probleem zijn.

Voor nadere informatie:

Jos Bienemann, tel. 070 - 318 3691

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie