Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie voor zonnepanelen per 1 januari 2001

Datum nieuwsfeit: 20-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

Subsidie voor PV per 1 januari 2001

Per 1 januari aanstaande komen huishoudens en woningcorporaties die zonnepanelen aanschaffen in aanmerking voor subsidie. Dit schrijven staatssecretaris Remkes (VROM) en minister Jorritsma (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Deze maatregel en andere beleidsintensiveringen moeten resulteren in een marktconforme doorbraak van PV (fotovoltaïsche energie).

Naar aanleiding van eind vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen moties kondigen beide bewindslieden een nieuwe fase in het PV-beleid aan: "Naast aandacht voor techniekontwikkeling en bouwkundige inpassing zal het PV-beleid in toenemende mate in het teken staan van breedschalige toepassing en marktintroductie, met name in de gebouwde omgeving."

Nu in verschillende experimentprojecten met PV-systemen veel kennis is opgedaan, acht het kabinet de tijd rijp de stimulering van PV uit te breiden tot individuele initiatiefnemers. Dit gebeurt via de Regeling energiepremies, waardoor huiseigenaren via hun energiebedrijf de subsidie kunnen verkrijgen. Het definitieve subsidiebedrag wordt later dit jaar vastgesteld, maar zal tussen de 500 en 750 gulden per zonnepaneel bedragen (de gemiddelde prijs per paneel is momenteel circa 1500 gulden). Deze subsidieregeling wordt bekostigd uit de 200 miljoen gulden aan extra fiscale middelen die in het Belastingplan 2001 zijn uitgetrokken voor de stimulering van duurzame energie en warmtekrachtkoppeling.

Naast uitbreiding van de subsidiemogelijkheden zet het kabinet in op het maken van prestatie-afspraken met de sector over PV-toepassing. Zo wordt er naar gestreefd om in een zogenoemd Nationaal Akkoord Wonen voor de sociale woningbouwsector met Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten onder andere af te spreken dat PV wordt toegepast bij ten minste 50% van de nieuw te bouwen woningen. In het kader van de uitvoering van het Beleidsprogramma Dubo 2000 wordt gewerkt aan een duboconvenant met partijen in de particuliere woningbouwsector, waarin zonne-energie één van de thema's is. Als blijkt dat de subsidies en prestatieafspraken onvoldoende resultaten opleveren dan zal worden bekeken of toepassing van zonne-energiesystemen moet worden opgenomen in de bouwregelgeving, aldus de bewindslieden.
Darnaast is een nieuw PV Convenant in voorbereiding bij rijksoverheid en de belangrijkste marktpartijen op het gebied van zonne-energie. Doelstelling hiervan is het realiseren van circa 250 MWp zonne-energie in 2007, wat neerkomt op circa 2,5 miljoen PV-panelen.

De fiscale stimulering van PV bij bedrijven gebeurt via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Regeling voor Vrije Afschrijving Milieu Investeringen (VAMIL). Per 1 januari aanstaande gaat de fiscale aftrek van de EIA omhoog tot 55%. Hiermee komt het totale voordeel van EIA en VAMIL uit op bijna 23% van de netto investeringskosten.

19 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie