Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NVM 3e kwartaalcijfers 2000

Datum nieuwsfeit: 20-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NVM

20 oktober 2000

NVM-voorzitter Timo Smit: "extremiteit is uit de markt"

Koopwoning 3e kwartaal 2000 11,9 % op jaarbasis duurder

De gemiddelde koopwoning in Nederland is in het 3e kwartaal met 11,9% op jaarbasis in prijs gestegen ten opzichte van het 2e kwartaal van 2000. Op kwartaalbasis is dat percentage 2,9.

In guldens nam de gemiddelde bestaande koopwoning in waarde toe van 389.000 (2e kwartaal) naar 403.000 gulden in het 3e kwartaal. Een huis stond in het 3e kwartaal gemiddeld 46 dagen te koop, een lichte toename van 2 dagen ten opzichte van het 2e kwartaal. Regionaal zijn er grote verschillen in de prijsontwikkeling van woningen.

"Bij de presentatie van de jaarcijfers 1999 voorzag de NVM voor het jaar 2000 een prijsstijging van de gemiddelde woning van 8 %. De NVM constateert een afvlakking in de prijsstijging en verwacht dat de prijsstijging over 2000 rond de 10% zal liggen", aldus algemeen voorzitter Timo Smit. "De extremiteit is uit de markt, maar een daling van de huizenprijzen verwacht ik niet, gezien de gezonde economische vooruitzichten en de vrij stabiele renteontwikkeling. De verkooptijd is weer iets toegenomen en er is een voorzichtige toename in het aanbod van woningen", aldus Smit.

Dit bleek vandaag uit de presentatie van de NVM-marktontwikkelingen 3e kwartaal 2000. In vergelijking met het 2e kwartaal van 2000 nam de prijs van de gemiddelde tussenwoning in het 3e kwartaal op jaarbasis met 8.6% (kwartaalbasis: 2,1%) toe van 335.000 naar 342.000 gulden. De prijs van de gemiddelde hoekwoning steeg met 12,6% (kwartaalbasis: 3,0%) van 421.000 naar 434.000 gulden. De prijs van de gemiddelde vrijstaande woning nam met 14,4 % toe (kwartaalbasis: 3,4%) van 667.000 naar 690.000 gulden. Het gemiddelde appartement steeg met 13,8 % (kwartaalbasis: 3,3%) van 269.000 naar 278.000 gulden.

Aantal transacties

Op 1 september 2000 werden in Nederland door NVM-makelaars 33.831 woningen aangeboden; dat is een stijging van 4% ten opzichte van 1 juli dit jaar. Het afgelopen halfjaar bedraagt het aantal transacties door NVM-makelaars gerealiseerd 59.708 woningen. Een stijging van 0,5 %.

"Niet bouwen voor de vraag"

NVM-voorzitter Timo Smit waarschuwt voor de gevaarlijke fictie dat bouwen voor de vraag de spanning tussen vraag en aanbod vermindert. "Willen wij meer ontspanning op de woningmarkt en lagere prijzen dan is er maar een oplossing: bouwen voor de gewenste noodzakelijke voorraad. Die voorraad moet in overeenstemming zijn met de lange termijn vraag naar een gedifferentieerd woningaanbod. Meer verschil in prijs- en kwaliteitsniveaus zorgt voor slechting van het onevenredig eenzijdige aanbod. Impulsen aan kwaliteit en differentiatie zorgen voor betere doorstroming; pas dan ontstaat meer evenwicht tussen vraag en aanbod. Dat is in het belang van de consument, in welke prijscategorie dan ook".

Betaalbaarheid

Per saldo zijn de hoge koopprijzen iets meer in evenwicht met het inkomen van de consument. Dat geldt ook voor de financieringslast van de koopwoning in relatie tot de gemiddelde inkomensgroei. De NVM-betaalbaarheidsindex is sinds de tweede helft van 1999 sterk gedaald. De financiële aantrekkelijkheid om een huis te kopen is, voor eenverdieners, tweeverdieners en doorstromers op de woningmarkt duidelijk afgenomen.

Verschillen per regio

Er is geen sprake van een nationale woningmarkt: vraag en aanbod komen op regionaal niveau bij elkaar. Zo hebben de vraag-aanbodverhoudingen in Groningen geen enkele betekenis voor het prijsniveau in Zwolle, Arnhem of Nijmegen. Ook in het 3e kwartaal van 2000 zijn er in de 80 NVM-regio's significante verschillen ten opzichte van het landelijke beeld. Tussen haakjes de percentages prijsontwikkeling in het 2e kwartaal van dit jaar. De percentages zijn steeds op jaarbasis.

3e kwartaal (2e kwartaal)

Regio Groningen: alle woningen + 15,3% (21,3%)

Regio Zwolle: alle woningen + 6,6% (25,8%)

Regio Zutphen: alle woningen + 19,6% ( 1,6%)

Regio Lelystad: alle woningen + 5,3% (24,5%)

Regio Amsterdam: alle woningen + 16,8% ( 5,9%)

Regio Utrecht: alle woningen + 7,1% ( 3,3%)

Regio Den Haag: alle woningen + 12,2% (19,5%)

Regio Rotterdam: alle woningen + 7,7% ( 14,3%)

Regio Nijmegen: alle woningen + 6,9% ( 14,7%)

Regio Den Bosch: alle woningen + 11,6% (-1,8%)

Regio Zeeland: alle woningen + 10,7% ( 14,0%)

Regio zuid Limburg: alle woningen + 14,6% ( 72,4%)

Deze percentages maken duidelijk dat er:

Regionaal sterke verschillen zijn

Binnen een regio in 3 maanden tijd aanzienlijke verschillen kunnen ontstaan.

De NVM schrijft dit toe aan het beschikbaar komen van nieuw aanbod, het achterblijven van bepaald aanbod, danwel het bijna structureel achterblijven van aanbod. Ook wordt duidelijk, dat het `inhaaleffect' qua prijsontwikkeling in achtereenvolgende kwartalen een uiteenlopend beeld te zien geeft.

Rente

De opwaartse druk van de renteniveaus heeft zich de laatste maanden gestabiliseerd. Vanaf mei vorig jaar neemt het effectief rendement op staatsobligaties gestaag toe. Dit rendement steeg van 3,9 % (mei 1999), naar 5,1% (eind 1999) tot 5,4% in mei. Ook in augustus was dit rendement 5,4%.

(Bron: CBS)

Hypotheekrente

Na een daling tot 4,3% in mei 1999, steeg deze rente van 5,5 % (december 1999) naar 6,0 % in april 2000. Vanaf mei stabiliseerde de hypotheekrente zich vrijwel van 6,2 % naar 6,3% in de maanden juli en augustus.

(Bron: Hypotheekshop)

Veel minder woninghypotheken

Het aantal nieuw ingeschreven hypotheken is in het 2e kwartaal van 2000 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 29% sterk gedaald. Het aantal ingeschreven woninghypotheken nam ten opzichte van het eerste kwartaal 2000 nog wel licht toe (eerste kwartaal: 115.000, tweede kwartaal: 126.000). De sterke terugval wordt volgens het CBS veroorzaakt door een daling in het aantal transacties en vooral door een daling in het aantal oversluitingen. In het 2e kwartaal 2000 lag het aantal oversluitingen 44% onder het niveau van het 2e kwartaal van 1999. Het aandeel oversluitingen en tweede hypotheken is afgenomen tot 47%. In het 2e kwartaal van 1999 was dit nog 60%.

De 126.000 nieuwe woninghypotheken vertegenwoordigen een waarde van 38 miljard gulden. De totale hypotheekschuld is hierdoor gestegen naar een recordhoogte van 587 miljard gulden.

(Bron: CBS)

Consumentenvertrouwen

Op het teruglopend vertrouwen van de consument in de economie najaar 1998, herstelde het vertrouwen in 1999 aanzienlijk. De index steeg naar plus 20 ultimo 1999 en bereikte haar hoogste score in januari 2000: plus 28. De koopbereidheid van de consument blijft op een stabiel hoog niveau. In augustus 2000 stond het consumentenvertrouwen op plus 26 en de koopbereidheid op plus 27.

(Bron: CBS)

Nadere informatie: NVM Communicatie en Marketing, tel. 030 - 6085170, fax 030- 6035468. Internet: www.nvm.nl. E-mail: J. (Goeijenbier@nvmorg.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie