Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PO Twente wil nieuw bedriiventerrein bij Almelo-Zuid

Datum nieuwsfeit: 20-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

PO Twente wil nieuw bedriiventerrein bij Almelo-Zuid

De initiatiefnemer van het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT), het Programmeringsoverleg Bedrijventerreinen Twente (PO Twente), heeft op 19 oktober jongstleden het locatiedeel van het milieu-effectrapport (MER) voor het RBT besproken. Op basis van dit rapport heeft de initiatiefnemer de voorkeur uitgesproken voor Almelo-Zuid als locatie voor het RBT.

Daarbij zijn een aantal voorwaarden genoemd zoals gezamenlijke exploitatie en bereikbaarheid. Het PO Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, de Regio Twente en de provincie Overijssel) zal het locatiedeel van het MER en de daaruit voortkomende voorkeur voor Almelo-Zuid binnenkort aanbieden aan het bevoegd gezag de Provincie Overijssel.

Het PO Twente heeft eind vorig jaar opdracht gegeven tot het opstellen van een MER voor het RBT. De voorkeur voor Almelo-Zuid is gebaseerd op de uitkomsten van het eerste deel van het MER dat ingaat op mogelijke locaties. In het MER zijn twee zoekgebieden onder de loep genomen: het gebied tussen Almelo en Borne en het gebied tussen Deurningen en Oldenzaal. De locatie ten zuiden van Almelo komt in het concept-rapport als Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) naar voren. In het MMA worden de kansen voor duurzame ontwikkeling optimaal benut en worden de negatieve gevolgen voor het milieu voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperkt. Almelo-Zuid is overigens te klein voor de optelsom van geplande locale terreinen en het RBT. Voor de locale ontwikkeling moeten andere oplossingen worden gezocht. De locatie Almelo-Zuid wordt begrensd door de (doorgetrokken) A 35, het Twentekanaal en de 'Natte Doorbraak', ten noorden van Bornerbroek. De 'Natte Doorbraak' is de nog te realiseren natte verbinding tussen het bekensysteem van Noordoost Twente en de Regge.

toetsing
De locatie Almelo-Zuid is getoetst op diverse aspecten zoals natuur, water, landschappelijke waarde, bebouwing, infrastructuur en leefbaarheid. Daaruit is naar voren gekomen dat het RBT in Almelo-Zuid in vergelijking met de overige mogelijke locaties minder schadelijke gevolgen heeft voor het (leef)milieu. Het PO Twente benadrukt dat de effecten van een bedrijventerrein op de leefbaarheid van de kern Bornerbroek een belangrijke rol moeten spelen bij de locatiekeuze. Zij is van mening dat de locatie Almelo-Zuid in vergelijking met de andere potentiële locaties de minste bezwaren ontmoet, mits het RBT de zogenaamde 'Natte Doorbraak' niet overschrijdt. De aan te leggen 'Natte Doorbraak' vormt een buffer tussen de locatie Almelo-Zuid en Bornerbroek, waardoor de effecten op de leefbaarheid in vergelijking met de overige locaties minder zijn. De aspecten die een positieve uitwerking hebben op het RBT zijn onder andere het bestaand bedrijventerrein en de aansluiting op de snelweg en op het openbaar vervoer. Het nog op te stellen inrichtingsdeel van het MER moet inzicht geven over mogelijkheden het RBT duurzaam en met zo min mogelijk negatieve effecten op het (leef)milieu in te richten.

Besluitvorming
Binnenkort zal de initiatiefnemer het locatiedeel van het MER en zijn daarop gebaseerde locatievoorstel (Almelo-Zuid) aan de provincie Overijssel aanbieden. De provincie moet, als bevoegd gezag, vervolgens binnen 6 weken een besluit nemen over de aanvaardbaarheid van het locatiedeel van het MER-rapport. Voor het opnemen van de locatie in het Streekplan is tevens een streekplanherziening nodig. Als de provincie het MER aanvaardbaar acht en het daarop gebaseerde locatievoorstel overneemt, zal het locatiedeel van het MER en de ontwerp-partiële
streekplanherziening (noodzakelijk om de locatie vast te leggen in het Streekplan) begin 2001 door de provincie ter visie kunnen worden gelegd.

Bron: team Communicatie, Petra


© 20-10-2000 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie