Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbaar bod op alle uitstaande aandelen KNSF

Datum nieuwsfeit: 23-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: KNSF NV
Zoek soortgelijke berichten
KNSF NV

PERSBERICHT

Openbaar bod op alle uitstaande aandelen KNSF door General Investment FundAmsterdam

Amsterdam, 23 oktober 2000 - Op 4 oktober 2000 heeft General Investment Fund N.V. ('GIF'), in een gezamenlijk persbericht met Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. ('KNSF'), medegedeeld dat zij voornemens is om alle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van KNSF te verwerven.

Op dit moment staan er 4.000.000 gewone aandelen KNSF uit met een nominale waarde van NLG 0,50 elk. Van het totale aandelenkapitaal van KNSF is 91,6% in vaste handen van GIF (76,4%), en de aan haar gelieerde partijen: Visser Consultancy Group B.V. (11,3%), Drie Beheer B.V. (3,5%) en Dr. R.L. Visser (0,4%).

GIF wil de aandelen KNSF verwerven middels een openbaar bod ('Bod'). GIF biedt daartoe EUR 30 per gewoon aandeel, hetgeen een premie inhoudt van 20% boven de slotkoers van 4 okbober 2000 van EUR 25.

De Directie en Raad van Commissarissen van KNSF ondersteunen het Bod.

Het openbare bod
Aandelen kunnen vanaf heden worden aangeboden tot en met maandag 27 november 2000, 15.00 uur. GIF zal het Bod gestand doen indien bij sluiting van de aanmeldingstermijn tenminste 95% van de aandelen KNSF in handen is van GIF en de aan haar gelieerde partijen. GIF maakt het voorbehoud om bij een lager percentage alsnog het bod gestand te doen. Uiterlijk op de vijfde beursdag na sluiting van de aanmeldingstermijn zal GIF omtrent het Bod een mededeling doen. Betaling van de overnameprijs ad EUR 30 per gewoon aandeel zal geschieden op de derde werkdag na gestanddoening door GIF. GIF laat zich adviseren door ABN AMRO Corporate Finance.

Voor dit Bod heeft de Commissie voor Fusieaangelegenheden ontheffing verleend van de relevante verplichtingen uit hoofdstuk I, artikelen 5 lid 4, 6 en 9 van de SER-besluit Fusiegedragsregels 1975.

Redenen voor het openbare bod
De geringe omvang van de activiteiten, de beperkte toekomstige kapitaalbehoefte en de geringe handel in het aandeel, heeft de Directie van KNSF doen concluderen dat een beursnotering niet langer zinvol is. Zodra tenminste 95% van de uitstaande aandelen KNSF in handen is van GIF en de aan haar gelieerde vennootschappen, zal GIF een procedure starten tot uitkoop van de door de minderheidsaandeelhouders gehouden aandelen. Tevens heeft GIF de intentie om met Euronext Amsterdam in overleg te treden over de beëindiging van de beursnotering van KNSF.

Aanbeveling
De Raad van Commissarissen van KNSF beschouwt het aanbod van GIF als redelijk en evenwichtig. BDO Corporate Finance B.V. heeft ten aanzien van het aanbod een fairness opinie afgegeven.

Nadere mededelingen
KNSF zal de aandeelhouders oproepen tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke gehouden zal worden op vrijdag 17 november.

General Investment Fund N.V. / Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. Amsterdam, 23 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie