Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan provinciebesturen over aanpassing bezoldiging GS

Datum nieuwsfeit: 23-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de provinciebesturen over aanpassing bezoldiging gedeputeerde staten

Een publicatie bij het onderwerp Rechtspositie 23 oktober 2000
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

1. Structurele verhoging van het salaris
Op grond van artikel 3, tweede lid, van het rechtspositiebesluit gedeputeerden wordt de bezoldiging van de gedeputeerden herzien overeenkomstig de wijziging die de bezoldiging van het personeel in de Sector Rijk ondergaat.
In het Sectoroverleg Rijkspersoneel is ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de contractperiode 1 augustus 2000 tot
1 augustus 2001 besloten tot een algemene salarisverhoging. Per 1 augustus zal een algemene salarisverhoging van 3,6% plaatsvinden.
Dit betekent dat de bezoldiging van gedeputeerden dient te worden aangepast en vanaf 1 augustus 2000 14.596,- bruto per maand bedraagt.
Daarnaast is met de centrales van overheidspersoneel ook een structurele salarisverhoging van 0,5% afgesproken per 1 januari 2001.
Per 1 januari 2001 komt de overhevelingstoeslag te vervallen en worden in verband daarmee per die datum krachtens de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wbol) de salarissen verhoogd met 1,9% met een maximum van 1745,- per jaar. Sociale partners mogen hiervan afwijken. Gelet hierop is met de centrales van overheidspersoneel afgesproken om per 1 januari 2001 de salarissen te verhogen met 1,9% met een maximum van 134,27 per maand. Als gevolg van deze effecten zal de bezoldiging van gedeputeerden per 1 januari 2001 14.804,- bruto per maand bedragen.
2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 4, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ontvangt de gedeputeerde een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de eindejaarsuitkering voor het jaar 2000 eenmalig te verhogen met 0,7 procentpunt. De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Met ingang van 1 januari 2001 zal de eindejaarsuitkering weer gelijk zijn aan het huidige niveau, te weten 0,3%. De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000, ook door in de berekeningsgrondslag voor het wachtgeld of overeenkomstige uitkeringen van gedeputeerden die op of ná 2 januari 2000 met wachtgeld of met een overeenkomstige uitkering zijn gegaan. Indien in de periode januari 2000 tot en met december 2000 in de berekeningsgrondslag voor het wachtgeld of uitkering als eindejaarsuitkering 1,0% is opgenomen, blijft voor betrokkenen ook ná 2000 in de berekeningsgrondslag de eindejaarsuitkering op 1,0% gehandhaafd.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,
de directeur-generaal Openbaar Bestuur,

J.W. Holtslag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie