Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2000-2001

Datum nieuwsfeit: 23-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2000-2001

LAD-bericht van 23 oktober 2000

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
voor wie de CAO Gehandicaptenzorg geldt

Geachte collega's,

De werknemersorganisaties, waaronder FHZ/LAD, hebben op 11 oktober jl. een principe-akkoord gesloten met werkgeversorganisatie VGN over de CAO Gehandicaptenzorg. De CAO heeft een looptijd van 1 april 2000 tot
1 juli 2001, en geldt voor ongeveer 100.000 werknemers. De onderhandelingen waren langdurig en moeizaam; de verkenningen en het overleg hebben zo'n negen maanden in beslag genomen. Het resultaat is "voldragen"; de actiedreiging in de sector is gelukkig van de baan. Namens het bestuur van de LAD geef ik hierbij dan ook graag een overzicht van de voor u, onze achterban, relevante hoofdpunten.

Salarisaanpassingen
Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2000 worden de salarissen structureel met 3,6% verhoogd.
In januari 2001 een eenmalige uitkering van 1% van het bruto-jaarsalaris 2000, inclusief vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering wordt met ingang van dit jaar structureel met 0,25% verhoogd naar 1% van het bruto-jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag.
In verband met het afschaffen van de overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 (Wet Brutering Overhevelingstoeslag) worden de bruto-maandsalarissen voorts met 1,9% verhoogd, met een maximum van fl. 1.745,- per jaar.

Terugdringen ziekteverzuim
Er komen geen negatieve prikkels in de arbeidsvoorwaarden waardoor het ziekteverzuim zou moeten worden teruggedrongen; de huidige (CAO-)regels worden gehandhaafd. In de loondoorbetalings- en herplaatsingsverplichting die stamt uit de CAO-Ziekenhuiswezen worden alleen redactionele aanpassingen doorgevoerd.

Arbeidsduur en werktijdenregelingen
De instellingen krijgen meer vrijheid om arbeidstijdenregelingen te maken. De standaard-bepalingen ten aanzien van onder meer het aantal vrije dagen blijven echter gelden.
De nieuwe "55+regeling' gaat ook gelden voor àlle parttimers. Er zit wel een klein nadeel in voor de werknemers tot 60 jaar. Voor degenen die nu al 55-60 jaar zijn, worden de huidige rechten gegarandeerd.

Decentralisatie en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Werkgevers krijgen de mogelijkheid om met de Ondernemingsraad regelingen af te spreken voor reis- en verhuiskosten. Als dat niet het geval is, gelden de CAO-regelingen.
Per 1 januari 2002 wordt een Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Dit past in het kader van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid en het wetsvoorstel Verlofsparen. Werknemers kunnen dan arbeidsvoorwaarden ruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden. De precieze voorstellen worden nog door CAO-partijen uitgewerkt; er zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de CAO-Verpleeg- en Verzorgingshuizen.

Gevolg FWG voor DTG
Per 01 januari 2001 wordt het nieuwe functiewaarderingssysteem FWG 3.0 ook ingevoerd in de zogeheten DTG-instellingen (Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten). Omdat dit een half jaar later is dan werd voorzien, ontvangen de medewerkers in de DTG-en als compensatie in januari 2001 een eenmalige uitkering van 0.5% van het bruto-jaarsalaris.

Vergoeding kosten beroepsorganisaties
Medewerkers krijgen een vergoeding van tenminste 75% (was: 50%) van de contributie van met name benoemde beroepsorganisaties, zoals de KNMG. De maximum-vergoeding wordt verhoogd naar fl. 180,- per jaar (was: fl. 125,-), tenzij voor 1 april 1999 reeds een hogere vergoeding van de werkgever werd ontvangen.

Positief advies
Het LAD-bestuur heeft deze week het principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2000-2001 uitvoerig besproken. Naar onze mening is een goed resultaat bereikt dat past binnen het LAD- Arbeidsvoorwaardenbeleid 2000. De werkgevers zijn uiteindelijk grotendeels tegemoet gekomen aan de inzet van werknemersorganisaties; over het geheel genomen is sprake van een marktconform resultaat.

Graag uw mening!
Wij hopen dat u zich op basis van deze toelichting een goed oordeel kunt vormen. over het geheel genomen een marktconform resultaat. Alles overziend legt het LAD-bestuur dit principe-akkoord dan ook met een positief advies aan u voor.

Met collegiale hoogachting,

dr. Gerard M.H. Tanke,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO Gehandicaptenzorg geldt, ontvingen een reactie-formulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaars namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het principe-akkoord CAO Gehandicaptenzorg. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

© copyright LAD 2000 . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie