Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen CDA over belastingen en Rulingbeleid

Datum nieuwsfeit: 23-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MIN FIN: HET RULINGBELEID

PERSBERICHTNR. 00-222 Den Haag 23 oktober 2000

VRAGEN AAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCI.N VAN HET LID VAN DE TWEEDE

KAMER DER STATEN-GENERAAL HILLEN OVER HET RULINGBELEID

Vragen.


1.
Ken u het artikel 'Fiscale aantrekkelijkheid Nederland holt achteruit' in de Telegraaf van 16 september jl.?


2.
Heeft de Europese Commissie onlangs Spanje formeel toestemming gegeven om de winstbelasting te verlagen naar 1% op de Canarische eilanden.


3.
Verbeteren ook andere Europese landen zoals Duitsland, Denemarken, en Italië hun internationale belastingregimes? Zo ja, hoe beziet u deze ontwikkeling in het licht van de discussie in Europa over het tegengaan van schadelijke belastingconcurrentie ?


4.
Hoe verhouden deze Europese ontwikkelingen zich met het uitgangspunt van uw beleid. dat er in Europa vergelijkbare stappen moeten worden gezet bij vergelijkbare fiscale maatregelen ?


5.
Hoe rijmt u de klacht van belastingadviseurs dat de behandeltijd van rulings is opgelopen tot meer dan 3 maanden (zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit het artikel 'Nederlandse rulingspraktijken dreigt in schoonheid te sterven' in het Financieele Dagblad van 12 juni jl.) met de antwoorden die u gaf op eerdere Kamervragen. dat u niet gebleken is dat er in algemene zin sprake is van oplopende wachttijden bij de afgifte van de rulings?


6.
Welke maatregelen - die de toets van Europese kritiek kunnen doorstaan-bent u voornemens te nemen om het fiscale klimaat in Nederland te verbeteren ?

Antwoorden.

1.
Ja.


2.
Mij is bekend dat de Europese Commissie toestemming heeft gegeven voor een speciaal belastingregime ten behoeve van ondernemingen die in bepaalde zones op de Canarische eilanden activiteiten ontplooien (de 'Canary Islands Special Zone'). De maatregel is bedoeld als stimulans voor de regio en is tijdelijk van aard. Het belastingtarief bedraagt tussen de 1 en 5%. De voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om voor het regime te kunnen opteren zien er met name op dat de onderneming ook feitelijk vanuit de vastgestelde zones wordt uitgeoefend. Financierings- en verzekeringsactiviteiten zijn uitgesloten voor toepassing van het regime.


3, 4 en 6.
Ik heb kennisgenomen van de recente ontwikkelingen in een aantal ons omringende landen. In bijvoorbeeld de Duitse situatie is door de tariefsverlaging naar 25% een forse inhaalslag gemaakt, aan de andere kant bevat het Duitse nieuwe stelsel ook een aantal verstrakkingen om misbruik (en schadelijke belastingconcurrentie) tegen te gaan.

Het thans gevoerde beleid, dat er in Europa vergelijkbare stappen moeten worden gezet bij vergelijkbare fiscale maatregelen, ziet niet op de wijziging van de voornoemde internationale belastingregimes. Dit beleid ziet er met name op dat de discussie binnen de EU inzake ongeoorloofde belastingconcurrentie niet gevoerd moet worden over individuele regelingen, maar dat kaders moeten worden aangegeven waarbinnen de bestaande en de in de toekomst te ontwikkelen regelingen niet als schadelijke belastingconcurrentie worden aangemerkt. Naar mijn mening dienen alle regelingen die dezelfde effecten hebben op dezelfde wijze beoordeeld te worden.

In november zal een notitie worden aangeboden aan uw kamer waarin een evaluatie van het rulingbeleid is vastgelegd, praktische maatregelen worden geschetst om de werking van de rulingpraktijk te verbeteren en waarin daarnaast specifieke maatregelen worden voorgesteld waarover van gedachten kan worden gewisseld. Daarnaast ben ik van plan in november een werkgroep in te stellen die de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in algemene zin zal beoordelen.

5.
Op 23 augustus jongstleden heb ik op eerdere vragen geantwoord dat mij niet gebleken is dat er in algemene zin sprake is van oplopende wachttijden bij de afgifte van rulings. Thans vindt er, zoals hiervoor opgemerkt, een evaluatie van het rulingbeleid plaats. Daarbij wordt ook het aspect van de doorlooptijden meegenomen.

Woordvoerder drs. P.A.W. Lamers
Telnr. 070-3428403

23 okt 00 15:24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie