Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CFO presenteert inzet voor CAO's in Zorgsector in 2001

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CFO

CFO presenteert inzet voor CAO's in Zorgsector in 2001

De CFO CNV-BOND voor Zorg & Welzijn informeert in een bijzondere uitgave deze week de leden in de Zorgsector over de inzet van de bond voor de CAO's in de Zorgsector in 2001. Het gaat hierbij om de branches Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Ziekenhuizen, waarin totaal circa 720.000 mensen werkzaam zijn.

De landelijke besturen van de CFO-branchegroepen stellen op woensdag 13 december a.s., gehoord de reacties en opmerkingen van de leden, de definitieve inzet voor de CAO's vast. De onderhandelingen met de werkgevers in genoemde vijf branches gaan begin 2001 van start.

De CFO-voorstellen voor de zorg-cao's sluiten aan bij de algemene maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. De CFO stelt vast dat eindelijk ook de politiek doordrongen is van goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Er is draagvlak voor meer investeringen in de zorgsector. Maar dat is niet genoeg, vindt de CFO.

CAO-voorstellen
De CFO eist in 2001 een marktconforme loonontwikkeling van tenminste 3,5% structureel en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 1% (totaal dus structureel 4,5%). Opmerkelijk is het CFO-voorstel om in de onderhandelingen met de werkgevers het creëren van nieuwe uitloopschalen voor alle salarisschalen in de zorg-CAO's te bereiken om - mede gelet op het grote personeelstekort - werknemers nu en in de toekomst meer salarisperspectief te geven. Daardoor wordt de Zorgsector aantrekkelijker en blijft bestaand personeel langer in deze sector werkzaam.

Verder pleit de CFO voor:

- meer keuzes om de eigen arbeidsvoorwaarden vast te stellen (cafétariamodel);

- betere afspraken om werk en privésituatie te combineren en uitbreiding van de kinderopvang;

- scholing en loopbaanontwikkeling (employability) met een persoonlijk budget van f 3.000,-- per werknemer per jaar (2% van de loonsom);
- het opstellen van vervoersplannen door zorginstellingen;
- aanpak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie (90.000 mensen uit de zorgsector zitten in de WAO);
- een betere beloning van leerlingen, te koppelen aan het kwalificatieniveau;

- het aanbieden van stageplaatsen (5% van het totaal aantal arbeidsplaatsen)

De CAO-inzet van de CFO is op hoofdlijnen uitgewerkt in de brochure 'Arbeidsvoorwaardeninzet Zorgsector 2001 CFO'. Deze brochure is op aanvraag verkrijgbaar op de CFO-kantoren in Den Haag, Assen, Apeldoorn, Hilversum, Rotterdam en Eindhoven.

Nadere informatie:
Dammis de Geus, bestuurder Publiciteit CFO, tel. 070 - 4 167 140; 06 51 24 40 64.

24 okt 00 10:03

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie