Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Wet Milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van MHC "Forescate", Weddeloop 1 voor een feest op 04 november 2000 met discomuziek tot 1.00 uur.Melding Wet Milieubeheer

De Wet milieubeheer verplicht een vergunninghouder van een inrichting voor elke verandering van de inrichting of van de werking daarvan een vergunning aan te vragen. Voor bepaalde veranderingen is echter een schriftelijke melding aan het bevoegd gezag voldoende. Dat geldt voor die veranderingen, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij:

* geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang, dan wel
* uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor de omvang
van de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting veroorzaakt.

Burgemeester en wethouders van Voorschoten ontvingen de volgende melding op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer:

wk 4
2

* geen

Deze melding ligt
tot en met vier weken na publicatie ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en op afspraak `s middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.Collectes

In de week van 15 oktober tot en met 28 oktober wordt er niet gecollecteerd.

In de week van 29 oktober tot en met 4 november wordt er gecollecteerd door het Diabetes Fonds Nederland.Burgerlijke stand

Geboren:

* 13 okt Laurine Romée d.v. D.J.L.K. Broekhuizen en C.M. Beurze;
Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 13 okt R.D. Feith en M.C. Postmus;

* 12 okt M.B. van `t Veer en P.J. Tazelaar;
Overleden:

* 18 okt J.D. Gortzak ev Diemel, oud 83 jaar;
* 13 okt P.B. Beverwijk, oud 66 jaar;Verleende vergunningen op grond van de APV

Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordeningen 1994

De volgende vergunningen zijn verleend:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722/723.Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:

wk 42

* geen

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812.Kapvergunning

Verleende kapvergunningen

wk 42

* geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 41

* de Hooghkamer 76; voor het vergroten van de woning;
* Papelaan west 113; voor het vergroten van de woning;
* Joke Smitlaan 43; voor het plaatsen van een dakkapel;
wk 42

* Van Hogendorpweg 1; voor het plaatsen van een patio-overkapping;
* Van Hogendorpweg 5; voor het plaatsen van een patio-overkapping;
* Zwaluwweg 2-4; voor het plaatsen van een GSM zendmast;
Aanvraag sloopvergunning

wk 42


* geen

Melding tot bouwvoornemen:

wk 42

* Tulpstraat 14; voor het vergroten van de woning;
Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning

wk 42

* geen

Geweigerde bouwvergunning

wk 42

* dd 20-10-2000 Schoolstraat 3; voor het veranderen van de gevel;

Toegestane meldingen

wk 42


* geen

Weigering melding:

wk 42


* geen

Verleende sloopvergunning

wk 42

* dd 18-10-2000;Papelaan 69; voor het verwijderen schouw van asbest;
* dd 18-10-2000;De Savornin Lohmanplantsoen 17; voor het slopen van garageplafond;

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie