Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'God heeft vele stemmen'

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MISSIO

GOD HEEFT VELE STEMMEN

Rome, Castelgandolfo 24 oktober 2000
Missionair wereldcongres van 18 tot en met 22 oktober 2000 trok 1300 deelnemers uit 127 landen, waarvan eenderde leken en tweederde priesters en religieuzen, mannen en vrouwen. De Nederlandse delegatie op initiatief van MISSIO bijeengebracht, bestond uit elf deelnemers waaronder twee protestanten en een priester.

Het missionair wereldcongres, bij gelegenheid van het Jubeljaar 2000, had tot doel een ontmoetingsplaats te zijn voor missionair geëngageerden uit de wereldwijde kerk; de deelnemers rond het centrale thema 'Jezus bron van leven voor allen' te inspireren en toe te rusten; de deelnemers te stimuleren door gezamenlijke vieringen, zang en optredens van Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse muziekgroepen.

Kardinaal Tomko, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volken, stelde in de openingstoespraak: 'Missie is niet een deel van de kerk, maar natuur zelf van de kerk. Een kerk zonder missie is ondenkbaar. De Schrift bevat de boodschap van vrijheid, menswaardigheid en liefde. Missie is evangelisatie, verkondiging en contact.' Tomko is er van overtuigd dat er voor missie in Europa een taak is weggelegd. In het oude continent gaat het om revitalisatie van het geloof, re-evangelisatie van de volken en de zoektocht naar eenheid van de kerken.

Wat het laatste betreft sprak de Italiaanse priester Bruno Forte duidelijke taal. Hij vindt de deling, on-eenheid van de kerken onaanvaardbaar. Bruno Forte roept op tot dialoog binnen de kerken en tot dialoog met andere geloofsrichtingen. De kerk mag geen eiland zijn. Zij moet haar verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor dialoog in respect en met aanvaarding van de verschillen in culturen, waarden en normen.

Die wederkerigheid van missie kwam indrukwekkend naar voren in het aangrijpend gebed van een Noordamerikaanse indiaan. Hij maakte hiermee duidelijk dat de ene God van de mensen vele stemmen heeft. Om die stemmen van God te horen en te herkennen roept hij op tot stilte in gebed.

Een van de hoogtepunten was de viering van Wereldmissiezondag op het Sint Pietersplein. Een enthousiaste en levendige paus Johannes Paulus II ging voor in deze slotmanifestatie. Twee van de Nederlandse delegatieleden ontmoetten de paus persoonlijk na afloop van de viering.
De afgevaardigde namens het intercambioproject Breda-Mexico wisselde met de kerkvorst enkele woorden in het Spaans. Als symbool van haar visie op missie schonk zij hem een teken van ontmoeting en uitwisseling tussen jongeren van twee culturen. De vertegenwoordigster van de Samen op Weg kerken bood Johannes Paulus II een zendingskalender 2001 aan. Deze kalender staat in het teken van de Filippijnen en is een uiting van interkerkelijke missionaire samenwerking in Nederland.

In zijn slottoespraak gaf de paus de deelnemers een zending mee. Iedereen is geroepen voor missie. Christenen moeten zich openstellen voor het veelvoud aan mogelijkheden om het Woord van God te ontvangen. Een ieder is geroepen om de vrede en de gerechtigheid te verdedigen en op te komen voor minder bedeelden en armen.

Missie in Nederland kreeg met dit missionaire wereldcongres een nieuwe impuls. De elf Nederlandse deelnemers zijn afkomstig uit heel Nederland. In de afzonderlijke bisdommen, kerken, parochies zullen in de komende tijd op regionaal niveau bijeenkomsten gehouden worden. Missie gaat verder en bleek ook in Rome uiting van uitwisseling en wederkerigheid.

Noot voor de redactie

MISSIO is het internationale solidariteitsfonds van de katholieke kerk wereldwijd. Gelovigen en bisdommen geven naar vermogen en ontvangen naar behoefte. In Nederland werft MISSIO fondsen voor de internationale solidariteit door direct mail en collectes in oktober Wereldmissiemaand. Daarnaast besteedt MISSIO ruime aandacht aan missionaire vorming door publicaties als het missionaire kindertijdschrift Klap, 147ste jaargang, verschijnt vijf keer per jaar. Voor gebruik op basisscholen geeft MISSIO jaarlijks een catechetisch project uit. Het magazine Missieinteractie, zes keer per jaar, geeft informatie, meningen en opinies over missie. Dit blad vindt haar lezers onder missionair geëngageerden en kerkelijk kader in Nederland.

MISSIO vindt u op www.missio.nl. Het tijdschrift Klap heeft een eigentijdse site op www.klap.net.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie