Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwverbod plan Anna Bijnsweg/Aalsterweg in Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Persbericht: 24 oktober 2000

Bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring

Bouwverbod voor plan Anna Bijnsweg / Aalsterweg

De arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch heeft onlangs het beroep tegen de bouwvergunning voor het plan op de hoek Anna Bijnsweg / Aalsterweg gegrond verklaard. De rechtbank concludeert dat van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring, het planonderdeel betrekking hebbend op de radialen (in-en uitvalswegen), onvoldoende rechtszekerheid biedt en dat er voor deze locatie een bouwverbod geldt. Het college beraadt zich over het al dan niet instellen van hoger beroep.

De bouwvergunning was verleend voor het realiseren van 4 winkels en 26 appartementen. De rechter kwam tot zijn afweging omdat hij vindt dat op grond van wettelijke regels ook het globale bestemmingsplan objectieve (concrete) kwantitatieve normen dient te bevatten. Met deze uitspraak is de al jaren bestaande trend, om een steeds meer procesmatige bestemmingsplanmethodiek te hanteren (met veel flexibiliteit), in tegenstelling tot de zogenaamde eindbeeldplanning, een halt toegeroepen.

De uitspraak van de rechtbank heeft ook consequenties voor diverse andere onderdelen van het bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring en andere globale bestemmingsplannen. In beginsel geldt nu voor een aantal locaties een bouwverbod, met uitzondering van bouwplannen van geringe omvang zoals aan- en bijgebouwen. De dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, verstrekt aan de hand van een concrete situatie / vraag specifieke informatie.

Getracht zal worden om zo spoedig mogelijk een oplossing voor de aspirant-bouwer te creëren. Indien het college besluit geen hoger beroep in te stellen, worden de bestemmingsplannen aangepast. Een dergelijke aanpassing neemt geruime tijd in beslag. Tot die tijd zal de gemeente Eindhoven bij elke bouwaanvraag bekijken of er een vrijstellingsprocedure kan worden gevolgd. Belanghebbenden krijgen daarbij de gelegenheid tot inspraak. Een goede ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten zijn vereist.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie