Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beheer en behoud van cultureel erfgoed verbeterd

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 02-11-2000 Home

Persbericht
nummer 140

Evaluatie Deltaplan voor cultuurbehoud:
Beheer en behoud van het cultureel erfgoed is verbeterd

Het behoud en beheer van het cultureel erfgoed is verbeterd als gevolg van het Deltaplan. Er is structureel meer aandacht voor deze functie bij de collectiebeherende instellingen. Wel is het belangrijk dat de Inspectie voor Cultuurbezit blijft letten op eventuele problemen die het beheer van de rijkscollecties met zich meebrengt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Beheer en behoud in de Delta; Evaluatie Deltaplan voor het Cultuurbehoud, dat vandaag door de staatssecretaris van Cultuur, dr. F. van der Ploeg, naar de Tweede Kamer is verstuurd. De evaluatie is verricht door onderzoeksbureau IOO in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen..

Het Deltaplan is in 1990 gestart als een reddingsactie om de toenmalige achterstanden bij het behoud en beheer van cultureel erfgoed in te halen. In 1996 is deze doelstelling herzien in de ambitie om beheersbare werkvoorraden te realiseren, dat betekent een werksituatie die in beleidsmatig en financieel opzicht te overzien is voor de instellingen. Een tweede belangrijke doelstelling was dat instellingen structureel meer aandacht zouden besteden aan het beheer en behoud van hun collecties. Het plan heeft tien jaar bestaan en er is ruim 300 miljoen gulden mee gemoeid geweest. Een derde deel van dit geld was afkomstig van de Rijksgebouwendienst ten behoeve van de bewaarcondities van de collecties. Met dit geld zijn vooral de (nu verzelfstandigde) rijksmusea en de rijksarchieven geholpen. Ook monumentenzorg en archeologie hebben financiële steun ontvangen. Voor de niet-rijksmusea was er een behoudfonds ingericht bij de Mondriaan Stichting. Tevens is geld gestoken in ondersteunende activiteiten zoals onderzoek, materiaalontwikkeling en voorlichting.

Met de evaluatie is onderzocht of de doelstellingen van het Deltaplan gehaald zijn. Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de leereffecten van dit omvangrijke en langlopende project. De belangrijkste conclusies uit het evaluatie rapport zijn:

* Het Deltaplan heeft een goede basis gelegd voor een verantwoord conserveringsbeleid

* De omstandigheden voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed zijn structureel verbeterd. Er is veel kennis ontwikkeld, instellingen investeren meer in expertise op dit terrein en het krijgt meer aandacht binnen het collectiebeleid.
* De Rijksgebouwendienst heeft rijksmusea en -archieven bouwkundig en klimaattechnisch op orde gebracht

* De registratiedoelstelling volgens het Deltaplanniveau is voor de rijksmusea zo goed als gehaald en zal in 2000 beheersbaar zijn
* De conserveringsachterstanden bij de rijksmusea zijn voor 60 % ingehaald volgens de herziene doelstellingen van 1996. In 2000 zal 75% van de collectie beheersbaar zijn.

* Er hebben meer dan 500 instellingen gebruik gemaakt van het fonds bij de Mondriaanstichting

* Bij tien van de twaalf rijksarchieven is sprake van beheersbare werkvoorraden

* Dankzij het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) is in de archeologie de registratie van vondsten op orde.
* De conservering van de eigen (foto-)collectie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is voor 75 % beheersbaar.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief aan de Kamer dat de behoudstoestand van de collecties sterk is verbeterd maar dat nog niet alle problemen uit de wereld zijn. Hij wil oplossingen voor problemen op dit terrein vinden in het reguliere overleg met de betrokken instellingen en op basis van de adviezen van de Inspectie Cultuurbezit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie