Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Centraal meldpunt voor rechts-extremisme bij defensie

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Voortgang aanpak van wangedrag en rechts-extremisme in de krijgsmacht

24-10-2000

In mijn brief van 13 juli jl heb ik het beleid van Defensie uiteengezet ten aanzien van wangedrag en uitingen van rechts-extremisme van militairen binnen en buiten de krijgsmacht. Ik heb destijds maatregelen aangekondigd om dergelijk gedrag aan te pakken en de integriteit van de defensie-organisatie te waarborgen. Met deze brief informeer ik U over de voortgang en nieuwe initiatieven terzake.

Voortgang
Defensie heeft de aanpak van wangedrag en rechts-extremisme in de krijgsmacht voortvarend ter hand genomen. Deze moet leiden tot maatregelen die betrekking hebben op:

-snellere signalering en onderkenning van wangedrag en rechts-extremisme;

-duidelijkere richtlijnen van bevelhebbers voor commandanten en ondercommandanten hoe te handelen;

-betere preventie van wangedrag en rechts-extremisme.
De navolgende resultaten zijn inmiddels bereikt:
-Defensie zal de bestaande separate klachtenprocedures voor ongewenst gedrag op korte termijn vervangen door één nieuwe, alomvattende klachtenprocedure. Deze procedure heeft betrekking op:
-ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, wangedrag en uitingen van rechts-extremisme;

-ongewenste omgang met organisatiemiddelen;
-ongewenste omgang met maatschappelijke belangen, zoals ongewenst gedrag van defensiepersoneel buiten de krijgsmacht dat schadelijk is voor de integriteit van de defensie-organisatie; Per beleidsterrein wordt één centrale klachtencommissie ingesteld. Het netwerk van vertrouwenspersonen binnen de defensie-organisatie wordt versterkt;

-Defensie opent binnenkort een centraal meldpunt voor klachten over discriminatie en uitingen van rechts-extremisme bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht;

-Het Openbaar Ministerie zal een ruimhartiger beleid voeren inzake verzoeken van Defensie tot informatieverstrekking aan commandanten en bevelhebbers over strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen tegen militairen.

Deze resultaten markeren het begin van een proces waarin met ingang van 2001 een centrale registratie van alle meldingen over wangedrag en uitingen van rechts-extremisme mogelijk wordt.

Ook heb ik, op grond van nader onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe, besloten het huidige pakket van rechtspositionele maatregelen dat een bevelhebber of commandant ter beschikking staat, uit te breiden.

Nieuwe initiatieven: doelgericht en transparant De bovengenoemde resultaten zijn de eerste, doelgerichte stappen in een bewustwordingsproces binnen de defensie-organisatie dat moet leiden tot meer transparantie op dit punt. Dat proces is nog niet afgerond. Een actief voorlichtingsbeleid en gerichte trainingen in voorbeeldgedrag voor leidinggevenden versterken het besef dat wangedrag en uitingen van rechts-extremisme niet thuishoren in de defensie-organisatie. Aan de integriteit van de defensie-organisatie mag niet worden getwijfeld. Ieder geval van wangedrag of rechts-extremisme is er één te veel. Het achterhalen van voorvallen uit het verleden blijkt moeizaam; daarom is een centrale registatie van alle meldingen van wangedrag en uitingen van rechts-extremisme ook zo belangrijk. Daarnaast wil ik een beeld hebben van de behandeling van defensiepersoneel nu; dit beeld moet mij in staat stellen het effect van de genomen maatregelen te kunnen beoordelen en in de komende jaren, waar nodig, het beleid bij te stellen. Het onderzoek naar de behandeling van het defensiepersoneel wordt onderdeel van het eerder aangekondigde onderzoek naar ongewenst gedrag. Over de resultaten van dit onderzoek zal ik U ter zijner tijd informeren.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,
mr F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie