Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra aandacht voor Somaliërs in Tilburg

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

24-10-2000

Extra aandacht voor Somaliërs in Tilburg

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober j.l. besloten extra geld uit te trekken voor de Somaliërs in Tilburg. Ruim ¦ 700.000,- wordt ingezet op verschillende projecten die moeten zorgen voor een betere integratie van Somaliërs in de Tilburgse gemeenschap. Een deel van het budget zal worden besteed aan intensievere en betere informatie over bijvoorbeeld het omgaan met geld, uitkeringen en leef- en woonregels. Verder wordt ingezet op betere begeleiding van Somaliërs naar werk en scholing. Daarbij is bijzondere aandacht voor Somalische jongeren. Voor deze groep komen er ook initiatieven op het gebied van vrijetijdsbesteding en opvoedingsondersteuning. Eveneens wordt een onderzoek gestart naar de inzet van eventuele gemeentelijke subsidie voor Somalische organisaties. Aanleiding van deze maatregelen is een onderzoek naar problemen van de Somalische gemeenschap dat de gemeente Tilburg heeft uitgevoerd.

Problemen
Dat extra aandacht voor de Somaliërs in Tilburg nodig is, blijkt uit het onderzoek naar de problemen van deze groep. Uit gesprekken met instellingen en individuele Somaliërs bleken knelpunten op o.a. het gebied van onderwijs, huisvesting, communicatie, werk, en gezondheidszorg. Zo is de werkloosheid onder Somaliërs relatief hoog en blijkt in deze groep veel onbekendheid met allerlei wetten en regels, o.a. over uitkeringen. Een aanzienlijk deel heeft een taalachterstand. Bij Somalische kinderen leidt dit vaak tot een onderwijsachterstand. Problemen onder de jeugd zijn het relatief hoge percentage schooluitval en criminaliteit.

Oorzaken
Een groot deel van de gesignaleerde problemen is terug te voeren op de culturele achtergrond en de oorspronkelijke leefgewoonten van de Somaliërs. De veelal nomadische leefstijl en de diverse clanstructuren staan ver af van de Nederlandse samenleving. Veel Somaliërs zien zich voor de taak gesteld om zich in Nederland tot zelfstandig handelend individu te ontwikkelen. Daarnaast dient het besef binnen de Somalische gemeenschap te groeien dat onderlinge samenwerking zonder onderscheid naar clanstructuren het belang van de totale groep in Tilburg kan dienen. Deze ontwikkelingen kosten echter tijd en vertragen het integratieproces.

Maatregelen
Een analyse van reeds bestaande projecten gericht op Somaliërs maakte onderdeel uit van het onderzoek. Daaruit blijkt dat steeds vaker de samenwerking met mensen uit de Somalische gemeenschap wordt gezocht, bijvoorbeeld door het ROC dat haar taallessen beter wil laten aansluiten. Ook de inbreng van Somalische intermediairs, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, draagt bij aan meer wederzijds begrip en het oplossen van problemen door onbegrip en gebrekkige communicatie. Het bedrag dat de gemeente nu ter beschikking heeft gesteld, is bedoeld voor nieuwe projecten: ¦ 20.000,- voor een betere voorlichting over sociale uitkeringen; ¦ 50.000,- voor voorlichting over financiële onderwerpen en leef- en woonregels en ¦ 673.520,- voor het stimuleringsproject Somaliërs. Uit dit budget kunnen drie Somalische intermediairs, en activiteiten op het gebied van werk, scholing en vrijetijdsbesteding worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie