Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MELDPUNTENNETWERK GEZONDHEID EN MILIEU
NIEUWSBRIEF.....oktober 2000
Redactie: (wdemol@casema.net) Homepage:


INTRODUCTIE VAN EHAP's LUIDT NIEUW TIJDPERK IN

De wens
EHAP is de engelse afkorting voor Environmental Health Action Plans (Milieu-Gezondheids Aktieplannen). Een EHAP is een beleidsplan waarin maatregelen beschreven worden op het gebied van de medische milieuhygiene en preventieve volksgezondheid. Een NEHAP is de Nationale versie en eeen LEHAP is de Lokale versie. Het idee om EHAP's in alle Europese landen geaccepteerd en uitgevoerd te krijgen is gepresenteerd op de Londonconferentie in juni 1999. Alleen Italie en Nederland bleven het voorstel afwijzen. Daarom werd bij die gelegenheid een petitie aangeboden aan de ministers Borst en Pronk om toch vanuit de burgerorganisaties druk uit te blijven oefenen. Als reactie hierop nodigde minister Borst de initiatiefnemers van de petitie uit voor een gesprek op het ministerie van VWS. Dit gesprek vond plaats in juni 2000 en verliep positief. Mogelijk heeft de tweede petitie, die aangeboden werd op de lustrumconferentie (april 2000) van het MPNW, daar een extra impuls aan gegeven. De verbreding van het draagvlak vanuit de bevolking voor EHAP's werd steeds duidelijker.
Al in september 1999 werd daarom ook de Nederlandse Stategiegroep opgericht met de bedoeling om de EHAP's in Nederland ingevuld en geaccepteerd te krijgen. Aan de strategiegroep participeren momenteel vertegenwoordigers of medewerkers van het MPNW, WECF, INCHES, Milieu Platform Zorgsector (MPZ), Leefmilieu, ecobaby, NVMM en Wetenschapswinkels.

De geschiedenis
In 1990 werd de Wet Collectieve Preventie Volksgezondhneid (WCVP) door het parlement aaangenomen. Hierdoor kregen de Gemeenten de verantwoordelijkheid voor het preventieve volksgezondheidsbeleid. Omdat deze decentralisatie weinig effect bleek te hebben werd uiteindelijk de Commissie Lemstra geinstalleerd om de uitvoering van de WCVP te onderzoeken en om wijzigingen van de wet te formuleren. In november 1996 gaf de Commissie Lemstra een advies uit over gemeentelijk gezondheidsbeleid waarin al duidelijk gesproken werd over met elkaar samenwerkende instellingen en burgerparticipatie bij het ontwikkelen van gemeentelijk gezondheidsbeleid en de vormgeving daarvan. Dit resulteerde in de oprichting van het Platform Openbare GezondheidsZorg (POGZ) die vervolgens haar visie vastlegde in een visiedocument ("Spelen op Winst") in januari 2000.

Het heden
In de WCPV is vastgelegd dat het milieu-gezondheidsbeleid inzichtelijk en openbaar moet zijn en elke vier jaar geevalueerd dient te worden. Het visiedocument geeft enige aanbevelingen die in de richting gaan van een LEHAP. Maar er blijven toch nog veel knelpunten in de interactie tussen gemeenten en GGD'en op milieu- en gezondheidsgebied. Wellicht is de geringe integratie tussen de beide departementen VWS en VROM hieraan debet. Duidelijk is dat de GGD'en zich zelden bezig houden met pro-actieve beleidsitems zoals ruimtelijke ordening, verkeersbeleid, bestemmingsplannen, vergunningverlening geluidshinderpreventie en woningbouw. De GGD'en hebben voor deze knelpunten blijkbaar onvoldoende menskracht (milieuartsen) en financien.
Door de toenemende belangstelling van het publiek voor gezondheid en milieu kreeg prof. Jaqueline Cramer de opdracht om een notitie te schrijven over de grensvlakken van milieu en volksgezondheid. Op 24 januari 2000 werd deze notitie aangeboden en in juni naar de kamerleden gestuurd. In deze notitie wordt nogmaals aangedrongen op de ontwikkeling van LEHAP's en op meer integratie van de beleidsterreinen van VWS en VROM. Hierop werd positief geantwoord door de toezegging van minister Borst dat er rond mei 2001 een nota zal verschijnen over gezondheid en milieu. Van de kant van VROM zal in het NMP4 expliciet aandacht worden besteed aan gezondheid. Maureen Butter (Meldpunt Groningen) is bij het vooroverleg van NMP4 betrokken. Dit betekent dat de EHAP opzet is geaccepteerd en geimplementeerd zal worden.

De toekomst
Op 14 november is er een overleg van leden van de Strategiegroep en ambtenaren van VWS (dhr. A. de Jong) en VROM (mevr. E. Siebel) over het aanreiken van bouwstenen voor de toegezegde nota van mevrouw Borst over gezondheid en milieu. Deze nota houdt verband met de praktische invulling van EHAP's, ook in Nederland.
Hierbij moet bedacht worden dat deze via verschillende trajecten samenkomt o.a.:

1) via de GezondheidsEffect Screenings- en Rapportages (GES en GER) van de Raad voor de Volksgezondheid

2) via de passages over gezondheid in het NMP4
3) via het programma vernieuwing stoffenbeleid: "Strategie Omgaan met Stoffen (SOMS)"

4) via een verwachte publicatie van de commissie Albeda over de invloed van sociaal-economische verschillen op de gezondheid.
etc.

Iedereen die vragen, suggesties, tips, adviezen, waarschuwingen of goede voorbeelden heeft voor de invulling van LEHAP's en de instanties die daarover zouden moeten meepraten, wordt verzocht deze aan de redactie van de nieuwsbrief door te spelen, zodat ze bij de juiste instanties of personen terechtkomen.

Jose Hoppener en Wim de Mol


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie