Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

A-besluiten Gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

Nummer 43 - 25 oktober 2000

Op deze pagina

Persberichten
A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

Zie ook

Vergaderagenda's

Nummer 43 - 25 oktober 2000

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad, van vrijdag 20 en dinsdag 24 oktober 2000

Persberichten

* Gemeente reikt onderscheidingen uit

* Gemeente reikt onderscheidingen uit (2)
* College wil samenwerking ROA voortzetten en relaties met gemeenten buiten het ROA versterken
^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met de herprofilering van de even zijde van de Reguliersgracht tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht en met het bestraten van brug 74. De herprofilering zal conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte worden uitgevoerd. Er komt een rijweg van 3 meter breed met gebakken klinkers en een parkeerstrook voor vijftien voertuigen. In het verlengde hiervan komen zgn. nietjes voor het stallen van fietsen. In maart 2001 wordt met de werkzaamheden begonnen, die ongeveer achttien weken zullen duren. Behandeling in de raadscommissie is in november.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied van de Westelijke Grachtengordel. Het gebied wordt begrensd door de Prinsengracht, Brouwersgracht, Singel, Beulingstraat en Leidsegracht. Met dit voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. Dit nieuwe besluit is noodzakelijk, omdat het ter inzage leggen van het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied niet kan plaatsvinden voor het aflopen van het geldende voorbereidingsbesluit (30 december a.s.). Behandeling in de raadscommissie is op 16 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college heeft kennis genomen van het feit dat twee voormalige ambtenaren van de Dienst Binnenstad door het Openbaar Ministerie zullen worden vervolgd. Hen wordt het aannemen van steekpenningen ten laste gelegd. De Dienst Binnenstad meldde de zaak op 13 augustus vorig jaar bij de politie nadat een beschuldiging tegen een van de ambtenaren bij de dienst was binnengekomen. Tegelijkertijd werd de zaak aangemeld bij het gemeentelijk registratiepunt Correct/Corrupt. Het politieonderzoek werd in juli van dit jaar afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake was van onoorbaar handelen. Bovendien bleek een collega direct betrokken bij de zaak. De zaak zal op 9 november a.s. door de politierechter worden behandeld.

Het college heeft kennis genomen van de mededeling van wethouder Ter Horst dat zij op persoonlijke titel lid wordt van de Raad van Commissarissen van de ANWB

Financiën
Het college heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota toegezegd inzicht te bieden in de financiële voortgang van de beschikbaar gestelde budgetten. Daarvoor zijn zeven rapportages opgesteld die ter informatie aan de raadsleden worden toegestuurd, zodat ze bij de begrotingsbehandeling kunnen worden betrokken. De rapportages betreffen de onderdelen SV-fonds/ISV, mobiliteitsfonds, vereveningsfonds, openstaande reserveringen voor onrendabele kredieten, voortgang op verleende kredieten, beleidsvoornemens programakkoord en sportaccommodatiefonds. Behandeling in de raadscommissies bij de begrotingsbehandeling.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met het antwoord aan de Vereniging de Bovengrondse, die een WOB-verzoek voor rapporten over de Noord/Zuidlijn heeft ingediend. De vereniging vraagt om drie categorieën rapporten, waarvoor het verzoek in één geval wordt toegewezen, in een tweede geval wordt aangehouden en in een derde geval wordt afgewezen.

Openbare Ruimte

Het college heeft kennis genomen van de ondertekening van de intentieverklaring Waterland door de wethouder Openbare Ruimte. Door de intentieverklaring te ondertekenen verklaart Amsterdam te willen samenwerken met andere gemeenten aan een duurzaam beheer van het Waterlandse landschap, waarbij ruimte blijft voor landbouw.

^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

- Zeven adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
- Besluit over machtiging directeur Binnenstad.
Middelen, Welzijn en Onderwijs

- Besluit over definitieve subsidie.

- Besluit over voorlopige subsidie 2000.

Algemeen Bestuur

- Zeven adviezen op bezwaarschriften.

- Besluit over procesbesluit.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

- Besluit over machtiging directeur Noord/Zuidlijn.
- Besluit over verklaring financiële verantwoordelijkheid voor een krediet.

Sociale Zaken

- Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.
Cultuur

- Besluit over herziening subsidieverlening 1999 en 2000.
- Besluit over wijziging toekenning subsidie.
Gemeentevervoerbedrijf

- Besluit over machtigingsaanvraag.

Werkgelegenheid

- Besluit over aanvullende WIW-financiering.
Milieu

- Besluit over subsidievaststelling 1999.

- Besluit over herbenoeming.

Openbare Ruimte

- Besluit over toekenning incidentele subsidie.
Sociaal Structuurplan

- Besluit over machtiging directeur Dienst Welzijn Amsterdam.
Grondzaken

- Twee besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.
Volkshuisvesting

- Eenentwintig adviezen op bezwaarschriften .
^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 25-10-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie