Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actualisering hoogbouwbeleid Gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Actualisering hoogbouwbeleid

(24-10) Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad op 23 november voor om het hoogbouwbeleid voor de binnenstad te herijken. Hoogbouwbeleid is een instrument om te verstedelijken en de woon- en economische functie te verdichten.
De actualisering van het hoogbouwbeleid bestaat uit drie elementen:
* het toepassen van een in hoogte gedifferentieerde hoogbouwzone;
* het geactualiseerde hoogbouwbeleid geldt voor de hele stad en niet uitsluitend voor de binnenstad;

* er wordt een voorstel gedaan om de kwaliteit te bewaken Het college stelt in de nota 'actualisering hoogbouwbeleid' voor om het hoogbouwbeleid langs de stadsas van het Hofplein naar de Kop van Zuid/Wilhelminapier voort te zetten en om rond de knopen Weena/Coolsingel/Varkenoord verder te verdichten. De Schiedamsedijk blijft onderdeel van de hoogbouwzone. Nieuwe hoogbouw langs de rivier moet zodanig worden geplaatst dat het zicht vanaf de rivier op de hoogbouw in de achterliggende stad blijft verzekerd.

Er is in Rotterdam sprake van hoogbouw bij een bouwhoogte tussen de 70 en 150 meter. Boven de 150 meter wordt van superhoogbouw gesproken. In de voorgestelde hoogbouwzonering worden twee zones onderscheiden: een zone Weena/Coolsingel waar in principe geen hoogtebepaling geldt, en een zone ten zuiden van het Churchillplein (Schiedamsedijk, Willemsplein, het gebied rondom het Wijnhaveneiland, de Wilhelminapier en het gebied rondom het Varkenoordse viaduct). In deze zone kan tot maximaal 135 meter worden gebouwd. De hoogbouwzone geeft het kader aan waarbinnen naar hoogbouwlocaties kan worden gezocht. Dit houdt in dat windhinder, bezonning, woonklimaat en bestaande bebouwing belangrijke afwegingsfactoren blijven voordat er potentiële hoogbouwlocaties worden vastgelegd.
Nieuw voor Rotterdam is het voorstel om rondom de hoogbouwzone een overgangsgebied te introduceren. In gebieden buiten de hoogbouwzone en het overgangsgebied geldt nu nog de gemiddelde bebouwingshoogte van 20 meter. Het College stelt voor om buiten de hoogbouwzone een bouwhoogte tot 70 meter vast te stellen.

Over de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van hoogbouw heeft een workshop plaatsgevonden met een aantal deskundigen. Dit heeft geresulteerd in twee modellen om de kwaliteitsbewaking gestalte te geven. Er is nog geen uitspraak gedaan over welk model de voorkeur heeft. Het College zal met een raadsvoorstel komen.

Het College van B. en W. heeft een aantal deskundigen ingeschakeld om een advies uit te brengen over het al of niet toestaan van een toren van 185 meter op de huidige locatie van het Luxor Theater. Over deze kwestie was discussie ontstaan in het College en in de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Naar aanleiding van het advies van de deskundigen is het College akkoord gegaan met de voorgestelde bouwhoogte op de Luxor-locatie. Als vervolg op deze discussies en adviezen wordt, onder leiding van stedenbouwkundige Wytze Patijn, een studie verricht naar hoogbouw in het gebied Hofplein zuidzijde (Lijnbaan, Stadhuisplein, Coolsingel, Weena) en het blok op de hoek van Pompenburg/Hofplein/Coolsingel). Onderwerpen van studie zijn de positionering van de beoogde hoogbouw, de programmering, de bereikbaarheid en de parkeerproblematiek.

De nota 'actualisering hoogbouwbeleid' is besproken met bewonersorganisaties op basis van de Inspraakverordening Rotterdam. De Dagelijks Besturen van deelgemeenten en de Adviesraad voor het Centrum hebben advies uitgebracht. De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken is in meerderheid van mening dat de nota een goed kader biedt voor bestemmingsplannen. De commissie heeft gevraagd om nader onderzoek naar de overgangszone, omdat men van mening is dat een gesloten wandvorming moet worden voorkomen. Wat betreft de beoogde hoogbouw op de Luxor-locatie hebben twee leden van de commissie aangegeven dat zij, in verband met de stedenbouwkundige context, tegen superhoogbouw zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie