Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteit uitvoering sociale verzekeringen onder druk

Datum nieuwsfeit: 26-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: College van Toezicht Sociale Verzekeringen
Zoek soortgelijke berichten
College van Toezicht Sociale Verzekeringen

CTSV

Ctsv: kwaliteit uitvoering sociale verzekeringen onder druk

Inlichtingen:
Afdeling Communicatie
Postbus 100
2700 AC ZOETERMEER

Contactpersonen:
drs. L. Hulshof, tel. (079) 329 18 08
drs. D. Meiners, tel. (079) 329 18 13
M.M. Moerer-van der Drift, tel. (079) 329 18 92

De organisaties die de werknemersverzekeringen uitvoeren hebben het moeilijk deze taak goed te verrichten. Het management heeft te kampen met een groot personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim. Hierdoor ontstaat een verlies aan deskundigheid, die nodig is om de - vaak gecompliceerde - sociale wetten goed te kunnen uitvoeren. Mede door de verschraling van deskundigheid worden bij het berekenen en tijdig verstrekken van uitkeringen te veel fouten gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv).

Gemiddeld gaat het in 97% van de gevallen goed, maar bij 3% van de uit-keringen worden fouten gemaakt. Dat is te veel, vindt de toezichthouder, want de wettelijke norm voor rechtmatigheid is 99%. De moeilijke omstan-digheden waaronder de uitvoeringsinstellingen moeten functioneren vragen van deze organisaties extra inspanningen om ervoor te zorgen dat de uit-voering van de werknemersverzekeringen niet verder verslechtert. Het Ctsv stelt vast dat het management zich hiervoor wel inzet en de gemaakte fou-ten analyseert, maar er nog onvoldoende in slaagt om daadwerkelijk betere resultaten te boeken. Pas wanneer aan de hand van de analyse gerichte maatregelen worden getroffen is op termijn een verbetering van de recht-matigheid haalbaar. Het Ctsv verwacht dat de afspraken die het Ctsv en het Lisv gezamenlijk met de uitvoeringsinstellingen over deze analyse hebben gemaakt, hieraan een bijdrage zullen leveren.

Onderzoek
Het Ctsv rapporteert jaarlijks over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De norm voor rechtmatigheid houdt in, dat niet meer dan 1% fout mag worden vastgesteld. Bij een foutpercentage tussen de 1% en 3% wordt een accountantsverklaring met beperking afgegeven. Wanneer het foutpercentage de 3% overschrijdt, moet het Ctsv een afkeurende accountantsverklaring afgeven. Ook rapporteert het Ctsv over de vraag of de uitvoeringsinstellingen hun taken doelmatig uitvoeren en of ze de gestelde doelen hebben bereikt.

Rechtmatigheid werknemersverzekeringen
Het Ctsv heeft voor uitvoering van de WAO en Wajong een verklaring met beperking, en voor de WW, ZW, Waz, TW, Rea, Wfl en BIA een afkeurende verklaring afgegeven. Slechts één uitvoeringsinstelling, de USZO, haalde de rechtmatigheidsnorm (bij de WAO-uitkeringen). Bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen (totaal f 38 miljard) is in 1999 f 615 miljoen verkeerd uitgekeerd: f 400 miljoen teveel en f 215 miljoen te weinig. Daar-naast is f 300 miljoen mogelijk fout.

WAO-keuringen
Het Ctsv heeft ook de rechtmatigheid van de WAO-keuringen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het management van de uitvoeringsinstellingen bij WAO-keuringen sterk de nadruk legt op tijdigheid en het wegwerken van achterstan-den. Het Ctsv heeft zorgen over de inhoudelijke kwaliteit van de claimbeoordelingen. In 65% van de beoordeelde dossiers krijgt de verzekeringsarts een voldoende; de arbeidsdeskundige in 50%. Het Ctsv dringt er daarom bij de uitvoeringsinstellingen op aan meer en duidelijker doelstellingen te formuleren voor de vakinhoudelijke juistheid en de inhoudelijke kwaliteit van de WAO-keuringen.

Rechtmatigheid volksverzekeringen
Anders dan de werknemersverzekeringen zijn de volksverzekeringen AOW, AKW en de Regeling TOG in 1999 rechtmatig uitgevoerd. Alleen het aantal fouten bij de uitvoering van de Anw overschrijdt de norm van
1%. Het Ctsv constateert wel dat de Sociale Verzekeringsbank zich forse inspanningen zal moeten getroosten dit goede niveau van uitvoering ook in de komende jaren vast te houden.

Doelmatigheid
Om een doelmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten te bevor-deren, stimuleert het Ctsv het management van de uitvoeringsorganisaties om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren en zich daarover beter te verantwoorden. In de doelmatigheidsrapportage 2000 concludeert het Ctsv dat de uitvoeringsinstellingen zich hierin hebben verbeterd. Er is meer inzicht in de besturing en beheersing van de betreffende organisaties.----

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie