Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Erasmus leidraad voor cultuurvisie Den Bosch

Datum nieuwsfeit: 26-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

Rapport Erasmus leidraad voor cultuurvisie

do 26 oktober 2000

Het college heeft besloten het eindrapport van het Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen en de bijbehorende aanbevelingen, als leidraad te nemen voor de verdere totstandkoming van de gemeentelijke Cultuurvisie. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft op verzoek van de gemeente een analyse gemaakt van de situatie van cultuur. Deze analyse is een opiniërende discussie aan de orde geweest in de raadscommissie Cultuur, Grotestedenbeleid en Volkshuisvesting (CGV). Inmiddels heeft de EUR haar eindrapport aangeboden, waarin ook een analyse van externen over cultuur in onze gemeente en een groot aantal aanbevelingen om verbeteringen te bewerkstelligen, zijn opgenomen.

Dynamisch credo

Meestal worden in dergelijke rapporten conclusies gepresenteerd over de deelterreinen die zwak of sterk zijn. In het eindrapport van de EUR gaat het om een analyse van de elementen die sleutelfiguren belangrijk vinden en de problemen die men nu ervaart. Kernbegrippen zijn (gebrek aan) dynamiek, vitaliteit, onderscheidend vermogen en samenhang. Zon analyse vraagt om een procesmatig antwoord, eerder dan een gereed product waarin gekozen wordt voor bepaalde inhoudelijke accenten. Als eerste stap wil het college gehoor geven aan de volgende aanbeveling uit het rapport: "Genereer in samenspraak met het Culturele Veld een thema dat s-Hertogenbosch inhoudelijk uitdaagt haar stigma Traditioneel te zijn aan te pakken en zet dat in om het cultuurbeleid samenhang te geven en slagvaardig op te treden." De gemeente organiseert een bijeenkomst met sleutelfiguren uit het culturele veld, waarin wordt geprobeerd een dynamisch credo te formuleren. Dat kan worden ingezet als een bindend element in de Cultuurvisie, maar straks ook voor het Aktieplan Cultuurbereik en mogelijk toekomstig nieuw beleid op deelterreinen.

Planning

In de Cultuurvisie wordt opgenomen een terugblik naar 1992, het jaar waarin de vorige cultuurvisie is uitgebracht, de aanbevelingen van de Erasmus Universiteit en de consequenties voor bestaand beleid. Gezien het procesmatig karakter en het feit dat een cultuurvisie zich tot hoofdlijnen beperkt, wordt voor nieuw beleid op deelterreinen alleen een kader gegeven. Uitwerkingen volgen daarna, op een zoveel mogelijk interactieve wijze. Bedoeling is om de Cultuurvisie in februari in concept te presenteren aan het culturele veld en de leden van de commissie CGV. Naar verwachting kan dan in maart de definitieve Cultuurvisie worden behandeld in de gemeenteraad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie