Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout geeft startsein plan Santrijngebied

Datum nieuwsfeit: 26-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

B. en w. willen in proces regie in eigen hand houden

College geeft startsein plan

ontwikkeling Santrijngebied

Burgemeester en wethouders hebben het startsein gegeven voor het ontwerpen van een plan dat moet leiden tot de herontwikkeling van het Santrijngebied. Dat gebied wordt begrensd door Torenstraat, Strijenstraat, Donkerstraat, Rutselboslaan, Waterlooplein en Basiliekstraat.

Het college vindt bovendien de ontwikkeling van dit gebied zo belangrijk, dat het de regie over het proces zeker in het begin in eigen hand wil houden. Dat betekent dat er niet voor gekozen wordt om de ontwikkeling van het hele gebied over te dragen aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. "Want dan", aldus wethouder De Boer, "beperk je al op voorhand de mogelijkheden van het gemeentebestuur om in dit proces te sturen. En dat willen we uitdrukkelijk niet".

Het besluit van b. en w. is gebaseerd op het collegeprogramma 2000-2002. Daarin geven de collegepartijen aan dat ze willen laten onderzoeken of het mogelijk is in het Santrijngebied "te komen tot een in de omgeving passende, betaalbare, grootschalige herontwikkeling van meerdere voorzieningen". In het collegeakkoord staat verder aangegeven dat een geslaagde poging in die richting ook betekent dat heroverweging van de voorgenomen verhuizing van V&D naar de Markt tot de mogelijkheden behoort, omdat er dan al sprake is van een stevige publiekstrekker aan de noordoostkant van het centrum.

Planontwikkeling

De ontwikkeling van de plannen hebben b. en w. in drie fasen ondergebracht. Allereerst zal een stedenbouwkundig bureau worden gevraagd een "wensbeeld" op te stellen voor het plangebied, zonder dat daarbij rekening gehouden wordt met financiële en andere randvoorwaarden. Het college wil hiervoor het gerenommeerde Rotterdamse bureau Kuiper Compagnons inschakelen. De directeur van dit bureau, de architect Ashok Balotra, is de ontwerper van het Krooneiland in Oosterhout.

Daarna worden op die wensbeelden een aantal berekeningen losgelaten, worden die wensbeelden aangepast en wordt een programma van eisen ontwikkeld. Het is de bedoeling dat in deze eerste fase ook duidelijk wordt of in het Santrijngebied een nieuw stadhuis kan worden ontwikkeld. De eerste fase zal in totaliteit acht maanden duren.

De tweede fase, waarvoor twee jaar de tijd wordt genomen, is bedoeld voor planontwikkeling. Voor de planologische procedures, de derde fase, is drie jaar ingeruimd. Dat betekent dat het project een totale doorlooptijd kent van eind 2000 tot medio 2006.

Inhoud van het plan

In het Santrijngebied staan momenteel vijftig eengezinswoningen, een school en het Bussel-complex (inclusief hotel). Bij de planontwikkeling zal dus moeten worden gekeken of in het gebied meerdere ontwikkelingen gecombineerd kunnen worden. Dan gaat het in ieder geval om wonen (200 appartementen), de centrale bibliotheek, een theatervoorziening, een parkeergarage (500 plaatsen) en een stadhuis. Daarnaast hebben b. en w. een aantal functies opgesomd die wellicht bij de ontwikkeling meegenomen kunnen worden: bioscoop, disco, congresruimte, basisschool, vervoersknooppunt, kijkhuis, kunstuitleen, muziekschool, streekarchief en kantoorfuncties. Wethouder De Boer benadrukt dat het nooit de bedoeling kan zijn dat al deze voorzieningen in het Santrijngebied gerealiseerd kunnen worden. "Daarvoor is het gebied veel te klein. De inventarisatie is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat we alle mogelijke functies voor dat gebied in beeld hebben. Maar uiteindelijk zullen er natuurlijk duidelijke keuzen gemaakt moeten worden", aldus de wethouder.

Samenwerking en procedure

Dat b. en w. ervoor kiezen zelf de regie te voeren, betekent zeker niet dat samenwerking met (markt)partijen wordt uitgesloten. Zo hebben eerder al de combinatie Oakwood/Zeeman en de Woningbouwstichting Oosterhout (deel)plannen voor het Santrijngebied ontwikkeld.

B. en w. zullen de gemeenteraad vragen in zijn vergadering van 19 december een krediet van 150.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het plan. Hiervoor is ook al geld gereserveerd in de begroting. In april/mei 2001 zal het college de raad informeren over het tussenresultaat. In juni 2001 zal de gemeenteraad zich dan moeten uitspreken over een definitief en meer uitgewerkt plan van aanpak.

In de eerste fase van het proces is zullen b. en w. belanghebbenden vooral informeren. Als het op daadwerkelijke planvorming en uitvoering aankomt, worden betrokken en omwonenden ook bij de discussies betrokken.

Oosterhout,

26 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie