Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemming P-gelden ministerie van Defensie

Datum nieuwsfeit: 26-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Bestemming P-gelden

26-10-2000

Met verwijzing naar het ter zake besprokene tijdens het begrotingsonderzoek van 19 oktober jl. bied ik u hierbij aan een overzicht van de beschikbare extra gelden ten behoeve van de intensiveringen van het personeelsbeleid, alsmede de voorziene aanwending daarvan.

Uit de vragen van de heer Van der Knaap (CDA) tijdens het begrotingsonderzoek leid ik af, dat de gelden aanleiding kunnen vormen tot een misverstand. Voor de volledigheid merk ik daarom op, dat de in de Defensienota-2000 gepresenteerde Mf 150 voor nieuw personeelsbeleid is opgebouwd uit Mf 100 die reeds via de Hoofdlijnennotitie vrij was gemaakt, aangevuld met de Mf 50 die naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen van september 1999 (motie Dijkstal) aan het Defensie-budget is toegevoegd. Later is daar nog de Mf 20 (Voorjaarsnota 2001) en Mf 30 (interne herschikkingen Defensie, ontwerp-begroting 2001) aan toegevoegd.

Ik wijs u er nogmaals met nadruk op, dat over de besteding van de gelden nog overleg plaatsvindt met de Centrales voor Overheidspersoneel.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof.

BESCHIKBARE EXTRA P-GELDEN

bron

omvang (x Mf 1)

2000

2001-2005

Defensienota-2000

(vrijgemaakt via Hoofdlijnennotitie)

50

100

Algemene Politieke Beschouwingen september 1999 (motie Dijkstal)

50

50

Voorjaarsnota 2000

10

20

Beleidsagenda bij de Defensiebegroting 2001


-
30

totaal

110

200

BESTEDING EXTRA P-GELDEN

bedrag (x Mf1)

maatregelen

afkomstig uit

50

werkzekerheid

APB1999/ Motie Dijkstal

30

aanvangssalarissen/flexibilisering loongebouw

Defensienota-2000aanvangssalarissen KL

20


*
verruiming bindingspremies
*
differentiatie in beloninguitbreiding inpandige kinderopvang

14


*
salarismaatregelen specifieke groepenarbeid en zorg, verlichten taken thuisfront uitgezonden partnerdeskundigheidspool arboverhogen internationale mobiliteit

Voorjaarsnota 200024-uurs kinderopvangvoorschakeltrajectenTRIPloonsomevenredig

171

29


* Mf 30 extra te verdelen over deze budgetten (Beleidsagenda bij begroting 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie