Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden vragen over afsluiters Walrusklasse onderzeeboten

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


De afsluiters van Walrusklasse onderzeeboten

27-10-2000

Antwoorden op de vragen van de Vaste Commissie voor Defensie dd. 29 september 2000 inzake de afsluiters van Walrusklasse onderzeeboten.

Vraag 1. Hoe is het mankement aan de orde gekomen?

De spanningscorrosiescheurtjes zijn geconstateerd bij onder-zoek naar aanleiding van een defect in het afvoergassensysteem aan boord van Hr.Ms. Walrus.

Vraag 2. Is bekend of deze problemen ook zijn opgetreden bij afsluiters van dezelfde leveranciers in elders in gebruik zijnde onderzee-boten?

De leverancier heeft een groot aantal afsluiters in diverse uitvoeringen aan meerdere marines geleverd. Deze hebben elk een specifieke vorm en toepassing. De leverancier heeft verklaard niet bekend te zijn met het feit of soortgelijke problemen zich voordoen bij elders in gebruik zijnde onderzeeboten.

Vraag 3. Overweegt de regering bij andere producenten afsluiters te bestellen met het oog op de inzetbaarheid van de onderzeeboten? Zo nee, waarom niet?

Nee. De afsluiters zijn geen standaard artikelen die via andere producenten snel voorhanden zijn. Het benaderen van eventuele ander producenten zal niet resulteren in het op kortere termijn verkrijgen van nieuwe afsluiters.

Vraag 4. Vloeien deze gebreken voort uit normaal gebruik van de onderzeeboten of is hier sprake van vroegtijdige slijtage veroorzaakt door een constructiefout? Indien dit een constructiefout is, wat zijn dan de contractuele verplichtingen van de producent ten aanzien van de eventuele vervanging cf. reparatie van de onderdelen?

Vraag 10. Wat is de oorzaak van het ontstaan van de spanningscorro-siescheurtjes?

Het antwoord op deze vragen kan op dit moment niet worden gegeven, omdat het onderzoek naar de oorzaak van de
spannings-corrosiescheurtjes nog niet is afgerond.

Vraag 5. Wat zijn de te verwachten kosten voor de vervanging van de afsluiters?

Een eerste raming van de reparatiekosten (exclusief onder-zoekskosten) bedraagt ongeveer f 0,3 miljoen. Daarnaast bedraagt de te verwachten uitgave aan vier nieuwe afsluiters ongeveer f 2,1 miljoen.

Vraag 6. Wat voor een uitwerking heeft het uitvallen van de onder-zeeboten op de geoefendheid van het huidige personeel?

De geoefendheid van onderzeebootbemanningen wordt gemeten volgens een systeem dat een aantal normoefeningen voorschrijft die periodiek, gebaseerd op een ermee verbonden geldigheidsduur, moeten worden uitgevoerd. Door deze periodiciteit blijft de geoefendheid gedurende een aantal maanden gehandhaafd, ook als de onderzeeboten niet varen. Daarna neemt deze af.

Voor de komende zes maanden kan deze afname in geoefendheid worden beperkt door intensiever gebruik te maken van simulatoren. Hierbij gaat het echter steeds om proceduretraining van deelgroepen uit een onderzeebootbemanning en is teamtraining van een totale bemanning niet mogelijk.
Hierdoor zal op lange termijn de geoefendheid verder dalen en moet, zodra een onderzeebootbemanning weer gaat varen, een extra inspanning worden geleverd ten behoeve van training van de bemanning als team. De duur van dit trainingsprogramma is afhankelijk van de periode die een onderzeeboot niet heeft geoefend en varieert van twee tot zes weken.

Vraag 7. Wat is de invloed op de opleiding van het nieuwe personeel ter voorbereiding op de taken bij de onderzeedienst?

Het merendeel van nieuw personeel bij de onderzeedienst volgt een aantal korte cursussen en krijgt gecombineerd met deze cursussen een serie theoretische en praktische opdrachten. Tevens stelt de onderzeedienst specifieke eisen aan het personeel ten aanzien van onderzeebootkennis en ervaring. Zowel de cursussen als de theoretische opdrachten en kennisopbouw van onderzeeboten kunnen als de boten in de marinehaven van Den Helder liggen, worden uitgevoerd. De praktische opdrachten en opbouw van ervaring kunnen echter uitsluitend varend worden gerealiseerd.

Tot eind november is het dus niet mogelijk om nieuw personeel met de varende aspecten van het onderzeebootbedrijf vertrouwd te maken. Zoals nu voorzien, zal dit worden ingehaald met ingang van december, wanneer het nieuwe personeel naast de aanwezige bemanning aan boord van de varende onderzeeboten wordt geplaatst.

Vraag 8. Zijn er andere cruciale onderdelen van de onderzeeboot waarvoor men afhankelijk is van het buitenland als het gaat om vervanging?

Aan boord van de onderzeeboten van de Walrusklasse bevinden zich diverse systemen die verworven zijn in het buitenland. Met de vervanging hiervan zijn in voorkomende gevallen geen problemen te verwachten.

Vraag 9. Op welke wijze kunnen scheurtjes zodanig worden gerepareerd dat de afsluiters de volledige waterdruk tot op de maximale duik-diepte kunnen weerstaan?

Dit maakt deel uit van het onderzoek naar de reparatiemethoden. Reparatie van twee afsluiters is vermoedelijk mogelijk door middel van reparatielassen. Hiertoe worden de scheuren uitgeslepen en ingelast waarna een warmtebehandeling en een druktest volgen.

Vraag 11. Hoe oud zijn deze afsluiters? Is er nog sprake van garantie?

Het installatiejaar van de afsluiters op de onderzeeboten is als volgt.

Hr.Ms. Walrus:1984
Hr.Ms. Zeeleeuw:1985
Hr.Ms. Dolfijn: 1990
Hr.Ms. Bruinvis:1991

De garantietermijn (24 maanden) is verstreken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie