Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Op zondag 29 oktober 2000 zal een delegatie van het college van burgemeester en wethouders de 18de Marathon Brabant bijwonen. Op zaterdag 4 november aanstaande zal wethouder mevrouw M. Donders-De Leest de prijsuitreiking verrichten van de jaarlijkse handboogkampioenschappen van Etten-Leur. Burgemeester drs. J. van Agt zal tijdens de Landelijke Dag van de Mantelzorg een toespraak houden. De viering van deze landelijke dag vindt plaats op 10 november aanstaande in de Schonckzaal van het gemeentehuis en is georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Etten-Leur e.o. Wethouder mevrouw M. Donders zal op zondag 12 november aanstaande het startschot lossen tijdens de 20ste veldrit van Etten-Leur, georganiseerd door de Stichting Wielerevenementen Etten-Leur. Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders woont op maandag 27 november 2000 de informatie-avond van de plaatselijke VVD bij.

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben aan het Diabetes Fonds Nederland toestemming gegeven om in de week van 29 oktober tot en met 4 november in deze gemeente huis-aan-huis te collecteren.

Tijdelijk terrein voor ponyclub St. Stephanus

Burgemeester en wethouders hebben aan ponyclub St. Stephanus voor een periode van vijf jaar toestemming verleend om een oefenterrein aan te leggen aan de Donkerstraat.
In het kader van de ontwikkeling van de woonwerklocatie Attelaken wordt het huidige oefenterrein van ponyclub St. Stephanus aan de Pleinstraat opgeheven.

Verlenging advertentiecontract voor VVV/BBT-krant "Op stap in Brabant"

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het advertentie-contract voor de VVV/BBT- uitgave "Op stap in Brabant" met één jaar te verlengen.
De kosten voor plaatsing van de gemeente-advertentie voor de periode jan./febr. tot en met nov./dec. 2001 bedragen Hfl. 1840,-- exclusief BTW.
De recreatiekrant verschijnt tien maal per jaar in een oplage die varieert van 30.000 tot 60.000 exemplaren en is gratis verkrijgbaar op vele plaatsen in Noord-Brabant.

Intentie-overeenkomst Woonstichting Etten-Leur

Burgemeester en wethouders stellen de leden van de commissie Financiën, Informatisering en Milieu in de vergadering van 30 oktober aanstaande in kennis van een intentieovereenkomst, die het college van burgemeester en wethouders is aangegaan met de Woonstichting Etten-Leur inzake de ontwikkeling van het plan Schoenmakershoek. De intentieovereenkomst wordt aangegaan vanwege het feit dat de Woonstichting Etten-Leur gronden heeft kunnen verwerven in het bestemmingsplan "Schoenmakershoek". De gemeenteraad heeft eerder al het gevestigde voorkeursrecht voor de gronden in het plan Schoenmakershoek bestendigd. Op grond van dit voorkeursrecht dienen de grondeigenaren bij eventuele verkoop het eigendom in eerste instantie aan de gemeente aan te bieden. In de intentieovereenkomst zijn nadere afspraken gemaakt waardoor nagenoeg het hele plangebied in eigendom kan komen van de gemeente Etten-Leur, de volledige regiefunctie in handen van de gemeente blijft en de bereidheid bij de Woonstichting aanwezig is om de behaalde winst op woningprojecten elders in deze gemeente in te zetten voor integrale vernieuwingsprojecten binnen het bestaan stedelijk gebied. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat door deze samenwerking het gemeenschappelijk volkshuisbelang volledig tot zijn recht komt. Op dit moment wordt de intentie-overeenkomst in overleg met de Woonstichting Etten-Leur nader uitgewerkt. De bedoeling is dat er voor 1 maart 2001 overeenstemming is bereikt en dat de gronden in eigendom worden overgedragen.

Rijksvergoeding Primair Onderwijs

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van reacties van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van VOS/ABB inzake de rijksvergoeding voor het primair onderwijs. Het college heeft in september van dit jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangedrongen op een verhoging van de vergoeding voor de administratie, beheer en bestuur voor het openbaar en bijzonder primair onderwijs. Het gemeentebestuur is van mening dat vanaf 1990 deze taken voor de schoolbesturen steeds meer zijn toegenomen, maar dat dit niet heeft geleid tot een hogere rijksvergoeding. Ook blijven de vergoedingen achter bij de werkelijke kosten van deze activiteiten. Een verhoging wordt danook noodzakelijk gevonden.

In een reactie op deze motie heeft het ministerie aan het gemeentebestuur te kennen gegeven dat maatregelen zijn genomen tot verhoging van deze vergoeding en dat een verdere aanpassing ervan eerst in 2001 zal plaatsvinden. Thans wordt er een onderzoek naar de noodzaak ervan uitgevoerd. De VOS/ABB (Vereniging voor Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen) heeft bericht dat zij bij de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aangedrongen op een verdubbeling van de vergoeding te weten van 19.000 gulden per school naar 38.000 gulden per school.

De commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken wordt in kennis gesteld van deze reacties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie