Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer bescherming voor samenwoners zonder contract

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Universiteit Maastricht
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Maastricht

PR & Voorlichting

Persbericht 25 oktober 2000

Hoogleraar Europees familierecht Forder in oratie: Partners zonder samenwoningscontract moeten ten opzichte van elkaar betere rechtsbescherming krijgen

In Nederland ben je voor de wet getrouwd en geregistreerd partner of je hebt niets geregeld. Samenwonende stellen (h/h) van de laatste categorie kunnen als ze dat willen bij de notaris een samenlevingscontract laten opmaken. Maar een grote groep doet dat niet, met alle onzekere juridische gevolgen van dien wanneer de relatie eindigt en het tot een verdeling van de bezittingen komt. Om in de leemte te voorzien, pleit de Maastrichtse hoogleraar prof.dr. C. Forder voor uitbreiding van het Nederlandse familierecht met een wettelijke regeling naar het voorbeeld van de Zweedse Wet Samenwonenden. Daarin vallen alle goederen die voor gezamenlijk gebruik zijn verworven onder een speciaal regime dat beide partners gelijke eigendomsrechten geeft.
Prof. Forder spreekt a.s. vrijdag 27 oktober haar oratie uit ter gelegenheid van de benoeming tot bijzonder hoogleraar European Family Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (UM). De rede is getiteld: Het informele huwelijk: de verbondenheid tussen mens, goed en schuld.

Specifieke aard affectieve relatie
Volgens het CBS telt ons land momenteel 1,3 miljoen mensen die samenwonen, met een verwachte groei in 2025 tot 2 miljoen mensen. Hoewel exacte cijfers ontbreken, zou prof. Forder er niet raar van opkijken als de meerderheid van de samenwoners geen notariële afspraken maakt over de verdeling van de boedel in het geval het tot een breuk in de relatie komt. Het Nederlandse recht biedt in die gevallen weinig hulp. De wetgever gaat er volgens prof. Forder om drie redenen vanuit dat samenwonenden hun relatie zelf regelen. Ten eerste is het moeilijk om voor de verscheidenheid aan de relaties tussen samenwonenden algemene criteria op te stellen. Het tweede argument is de relatievrijheid: samenwonenden hebben er nu juist voor gekozen om zich niet aan de regels van het huwelijk te onderwerpen. Ten slotte gaat de wetgever er vanuit dat zich in de praktijk geen problemen zullen voordoen, temeer omdat samenwonenden een notariële samenlevingsovereenkomst kunnen opstellen.
De wetgever miskent hiermee volgens prof. Forder de specifieke aard van een affectieve relatie; die is niet vergelijkbaar met de verhouding van bij voorbeeld een koper en een verkoper. Forder: "Partners in een samenlevingsrelatie zijn geen zakenmensen die met arms length dealing expliciet of impliciet afspraken maken. Veeleer gaat juist het tegenovergestelde op en zou een zakelijke benadering in de relatie van samenwonenden als ongepast worden ervaren. Het innemen van harde juridische standpunten zou het emotionele aspect van de relatie in gevaar kunnen brengen". Forder ziet hierin een verklaring voor het relatief lage aantal afgesloten samenlevingscontracten tussen samenwonenden.

Ongerechtvaardigde verrijking
Buiten de wettelijke huurbescherming en diverse aspecten van het ongehuwd ouderschap is in het Nederlandse (privaat)recht niets geregeld voor de relatie tussen samenwonenden. Naar analogie van de ontwikkeling van de Canadese rechtspraak zou de Nederlandse rechter in het geval van een rechtszaak over de verdeling van goederen kunnen aannemen dat de ene partner zich ten koste van de ander ongerechtvaardigd verrijkt. De rechter zou ook kunnen uitgaan van een stilzwijgende overeenkomst tussen de partners over de eigendom van goederen. Beide rechtsfiguren bieden volgens prof. Forder echter geen uitkomst voor het oplossen van goederenrechtelijke geschillen tussen samenwonenden. In het geval van iemand die veel tijd en energie heeft gestoken in het opknappen van de woning van zijn/haar partner, die daardoor flink in waarde is gestegen, zal de rechter oordelen dat verarming moet worden bewezen: had deze persoon elders geld kunnen verdienen in de tijd dat hij/zij aan de woning heeft gewerkt? Als zulks al is aangetoond, komt de hoogte van de schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking nooit overeen met de waardevermeerdering van de woning. Ook het aannemen door de rechter van een stilzwijgende overeenkomst kan volgens Forder op grond van de hierboven genoemde specifieke aard van de affectieve relatie niet als een bruikbare oplossing worden gezien.

Wettelijke regeling
Wanneer het trouwen of laten registreren kan worden gezien als een welbewuste stap, dan geldt dat maar ten dele voor het tegenovergestelde. Er zijn stellen die het huwelijk overbodig vinden omdat de partners zich toch al gebonden voelen. Anderen zijn principieel tegen het huwelijk en weer anderen hebben helemaal geen redenen tegen het huwelijk maar zijn gewoon beginnen samen te wonen zonder dat ze hierover hebben nagedacht. Bovendien zijn samenwonenden slecht op de hoogte van de verschillen in goederenrechtelijke en andere juridische gevolgen van het huwelijk en buitenhuwelijkse relaties. Volgens Forder blijkt uit Nederlands onderzoek dat bij meer dan één op de drie samenwonende stellen een onjuist beeld bestaat over de goederenrechtelijke situatie. Forder: "In het bijzonder gaan stellen ervan uit dat de partner die een niet-registergoed heeft betaald, zoals een auto, wasmachine of computer, de eigenaar van dat goed is. Ze beseffen daarbij niet het belang van de vraag aan wie het goed is geleverd". Voeg daarbij het sociologische gegeven dat de moderne persoonlijke relatie veel meer is dan een keuze tussen trouwen/registreren of niet, dan is er volgens Forder alle reden om voor mensen die (willen) samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst een wettelijke regeling te creëren.

Prof. Forder heeft daartoe gekeken naar de familierechtelijke wetgeving van een groot aantal landen, waaronder Canada, Australië, Noorwegen, Zweden, Hongarije en Eritrea. Inspiratie voor haar voorstel vond Forder in de Zweedse Wet Samenwonenden. Op grond van deze wet vallen alle gezamenlijk verworven goederen onder een speciaal regime. Daarbij wordt uitgegaan van gelijke eigendomsrechten voor de partners en wordt in eerste instantie niet gekeken naar de door elk der partners geleverde bijdrage aan de verwerving van de goederen. De wet is van toepassing wanneer twee personen, van gelijk of verschillend geslacht, samenwonen in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met een huwelijk. De Wet Samenwonenden is uitsluitend van toepassing op de gezamenlijke woning en op de huishoudelijke inboedel. Verder geldt de eis dat de goederen zijn verworven met het oog op gezamenlijk gebruik. De regeling is daarom niet van toepassing op, bijvoorbeeld, vakantiehuizen, recreatiegoederen (boot, auto), bedrijfsgoederen, goederen in de gezamenlijke woning die uitsluitend door een van de partijen worden gebruikt en bankrekeningen.

Zolang de relatie voortduurt heeft de regeling geen juridisch effect; elk der partijen blijft eigenaar van haar of zijn goederen en elk der partijen is verplicht de door hem of haar aangegane schulden te voldoen. Een enkele bepaling is wel reeds tijdens de relatie van toepassing: evenals bij gehuwden het geval is, zijn samenwonenden niet bevoegd om zonder toestemming van de partner te beschikken over de goederen die onder het wettelijk regime vallen. De werking van de Wet Samenwonenden doet zich pas gevoelen als de relatie wordt afgebroken. Zo wordt bepaald dat, indien de relatie anders dan door de dood wordt beëindigd, één van de samenwonenden zich tot de rechter mag wenden met een verzoek tot gelijke verdeling van het gezamenlijk huis en van de gezamenlijke huishoudelijke goederen. Verder kan bij overlijden van een van der partners de overlevende partner om een gelijke verdeling van de onder de wet vallende goederen verzoeken.

Curriculum
Caroline Forder is geboren in Engeland en heeft daar aan de universiteiten van Nottingham (1976-1979) en Cambridge (1979-1980) haar juridisch opleiding gevolgd. Van 1980-1987 heeft zij als Lecturer in Law aan de Universiteit van Lancaster gewerkt. Vanaf 1991 is zij werkzaam geweest als universitaire docent, en sinds november 1999 als universitair hoofddocent aan de UM. Zij publiceert in Engelse, Canadese, Nederlandse en Italiaanse tijdschriften op het terrein van het vergelijkend familierecht en de rechten van de mens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...