Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste Milieujaarverslag gemeente Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente ZaanstadEerste Milieujaarverslag

Vijf procent minder afval in Zaanstad, verbetering kwaliteit van het zwemwater in de Jagersplas, lager gasverbruik bij de kleinverbruikers. Maar ook een toegenomen elektriciteitsverbruik in de gemeentelijke gebouwen en bij grootverbruikers. Het zijn enkele gegevens uit het Milieuverslag 1999 van de Dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer. In dit verslag staan de resultaten van de inspanningen die de gemeente heeft gedaan op allerlei terreinen op milieugebied.

De luchtkwaliteit in Zaanstad is verbeterd. Het aantal woningen dat niet aangesloten is op het riool daalt, daarmee vermindert de belasting op het oppervlaktewater.

Uit dit eerste verslag blijkt dat er ten aanzien van een aantal milieuthema´s aan de gestelde doelstellingen is voldaan. Maar niet overal. Dit jaarverslag en de komende jaarverslagen zullen inzicht geven over de bereikte resultaten op milieubeleidgebied. Daardoor is het mogelijk om, waar nodig, bij te sturen.


-
Afvalreductie.

Van 1994 tot en met 1997 was nog een toename te zien van het in Zaanstad geproduceerde afval per inwoner.

In 1997 werd 458 kilogram ingezameld. In 1999 was dat teruggelopen tot 437 kilogram. Een afname met 5%. Daarmee is voldaan aan de doelstelling uit het gemeentelijk milieuplan.


-
Waterkwaliteit Jagerplas.

In 1999 voldeed 70% van de geanalyseerde monsters aan de norm. In 1993 was dat nog 45%. Oorzaak van de verbetering is onder andere minder riooloverstorten op het oppervlaktewater. De gemeente Zaanstad investeert veel in het verbeteren van de rioleringen. De verbeterde waterkwaliteit is daarvan een gevolg.


-
Waterverbruik

Het waterverbruik daalt bij de kleingebruikers, de gezinnen, licht. Bij de grootverbruikers daarentegen stijgt het verbruik. De gemeente zal bij de milieubezoeken aan bedrijven hiervoor aandacht vragen.


-
Route gevaarlijke stoffen.

In 1999 is de route gevaarlijke stoffen gewijzigd.


-
Luistervink.

Omdat Schiphol weigerde een geluidmeetpunt in Zaanstad te plaatsen, is de gemeente over gegaan tot het installeren van een zogenaamde Luistervink. De indruk bestond dat de door de
Rijksluchtvaartdienst(RLD) berekende geluidsbelastingen niet overeenkomen met de feitelijke geluidsbelasting.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat die vooronderstelling klopte. Het verschil tussen meten en weten is ongeveer 5 KE en dit verschil lijkt eerder groter dan kleiner te worden.


-
Luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit langs de wegen zijn niet overschreden.

Dit zijn enkele onderwerpen die in het milieujaarverslag 1999 aan de orde komen. Het jaarverslag is geordend naar thema's met daarbij de doelstellingen zoals die in het milieuplan zijn geformuleerd.

Deze milieuthema´s gaat de gemeente in de komende jaren nader evalueren. Dat betekent misschien aandacht voor nieuwe thema's, nieuwe monitoring, maar er kunnen ook onderwerpen verdwijnen of vervangen worden.

.

Zaanstad, 27 oktober 2000


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie