Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onafhankelijke netbeheerders elektriciteit Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2000

Onafhankelijke distributienetbeheerders elektriciteit

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Ener- gie, heeft de Vlaamse regering principieel een uitvoe- ringsbesluit met betrekking tot de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerders goedgekeurd.

In juli 2000 werd het Elektriciteitsdecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement en bekrachtigd door de Vlaamse regering. Het Elektriciteitsdecreet regelt de elektrici- teitsvoorziening en de structuur van de Vlaamse elektri- citeitssector in de toekomst.

Elektriciteitsafnemers konden tot nu toe enkel terecht bij de zuivere intercommunales (alleen gemeenten), de gemengde intercommunales (gemeenten samen met Electrabel) of rechtstreeks bij elektriciteitsproducent Electrabel. Dit maakte een vrije handel in elektriciteit onmogelijk. Met het Elektriciteitsdecreet komt hieraan een einde. Iedereen zal op korte termijn elektriciteit vrij kunnen aankopen bij een leverancier naar keuze.

Het Electriciteitsdecreet voorzag al de opsplitsing van de bestaande intercommunales in een netbeheerder voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet enerzijds en een verkoopsmaatschappij voor de levering van elektriciteit aan vrije klanten ander- zijds.

Het uitvoeringsbesluit m.b.t. de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerders zal de structuur van de elektri- citeitssector grondig veranderen. Dit besluit waarborgt immers de volledige onafhankelijkheid van de distributie- netbeheerders ten aanzien van producenten en leveran- ciers.

Zo zal de distributienetbeheerder een aantal strategische en vertrouwelijke taken (bijv. databeheer van de ver- bruiksgegevens) zelf moeten uitvoeren of laten uitvoeren door een derde die geen enkele band heeft met producenten en leveranciers.

Om de invloed van producenten en leveranciers op de werkzaamheden van de distributienetbeheerders te beperken, mogen producenten en leveranciers voor maximaal 25% participeren in het kapitaal van de netbeheerders. Het nieuwe besluit moedigt de gemeenten aan hun aandeel in het kapitaal van de netbeheerders te verhogen. Een belangrijke aanwezigheid van lokale overheden in de net- beheerder beklemtoont het karakter van openbaar belang van de activiteit netbeheer. De netbeheerder moet er namelijk op toezien dat iedereen tegen gelijke en rede- lijke voorwaarden gebruik kan maken van de distributie- netinfrastructuur.

Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de distri- butienetbeheerder te waarborgen, zal de netbeheerder niet mogen participeren in producenten en leveranciers en zal hij geen enkele producent of leverancier mogen bevoorde- len of discrimineren ten opzichte van een andere. De raad van bestuur van de netbeheerder moet voor minstens 50% bestaan uit onafhankelijke bestuurders, d.w.z. bestuurders die geen band hebben met producenten of leveranciers. In netbeheerders waarin gemeenten partici- peren, zal bovendien minstens 75% van de bestuurders voorgedragen worden door de gemeenten. Ten slotte zullen de personeelsleden van de distributienetbeheerders geen activiteiten mogen uitoefenen voor producenten of leveranciers.

Tegelijk met dit besluit werd ook het ontwerpbesluit met betrekking tot het toekennen van leveringsvergunningen principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit besluit legt de criteria vast waaraan toekomstige elek- triciteitsleveranciers uit binnen- en buitenland moeten voldoen om elektriciteit te kunnen verkopen in Vlaanderen.

Beide ontwerpbesluiten worden nu voor advies voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA).

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 553 70 14
e-mail: (johan.vanhoecke@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie