Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conflictoproepende rechtspraak inzake vier marktvrijheden

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

De conflictoproepende rechtspraak inzake de vier marktvrijheden

Binnen de EG zijn er vier EG-marktvrijheden: het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg hieromtrent is sterk 'casuïstisch' en was in het verleden niet altijd consequent. Een Nederlandse rechter heeft wel eens gesproken over 'conflictoproepende rechtspraak'. De Verdragsvrijheden trekken dan ook veel belangstelling. Tegen deze achtergrond verrichtte Herman Voogsgeerd zijn promotieonderzoek naar de rechtspraak van het Hof rond deze vier belangrijke vrijheden. Zijn invalshoek daarbij was het grensoverschrijdend element dat nodig is om de Verdragsvrijheden in rechte in te kunnen roepen. 'Vrij verkeer van' personen of goederen veronderstelt immers dat een zekere grensoverschrijdende beweging vereist is. Wat is er precies nodig om één van de vrijheden van toepassing te doen zijn? Voogsgeerd concludeerde dat de aard en de intensiteit van het grensoverschrijdend element van doorslaggevende invloed is op de wijze van toetsing van het Hof. Dit geldt niet alleen bij het oordeel of er sprake is van 'vrij verkeer van', maar ook bij de te hanteren verbodsmaatstaf. Dat wil zeggen of het Hof alleen maar discriminaties naar nationaliteit, of meer dan dat verbiedt. Voogsgeerd pleit voor een duidelijk toetskader, teneinde de conseqentie van de rechtspraak van het Hof te verbeteren. Ten eerste is het de vraag of het principe van vrij verkeer überhaupt geraakt wordt; ten tweede of de nationale wetgeving of maatregel die op het eerste gezicht 'verdacht' is, toch mag blijven gelden. Deze tweestappentoets houdt het principe van vrij verkeer hoog, maar laat de nationale regelgevingsbevoegdheid zo veel mogelijk in stand. Dit toetskader moet de duidelijkheid van de rechtspraak van het Hof vergroten. Vragen aan het Hof in Luxemburg en daardoor vertragingen in nationale juridische processen hoeven zo minder voor te komen. De nationale rechter moet ook zelf meer initiatief nemen in het oplossen van Europeesrechtelijke vragen. De overbelasting van het Hof van Justitie te Luxemburg kan anders een kritisch punt bereiken./GG

Herman Voogsgeerd (Enschede, 1961) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek in zijn vrije tijd. Hij is als docent verbonden aan de faculteit der Letteren.

Datum en tijd

maandag 30 oktober 2000, 16.00 uur

Promovendus

H.H. Voogsgeerd, tel. (050)363 73 67, fax (050)363 72 53, e-mail: (h.h.voogsgeerd@let.rug.nl) of (h.h.voogsgeerd@rechten.rug.nl) (werk), tel. (050)318 95 94

Proefschrift

De aard en de intensiteit van het grensoverschrijdend element in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG met betrekking tot de vier vrijheden

Promotor

prof.dr. L.W. Gormley

Faculteit

rechtsgeleerdheid

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie