Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarrede van Uneto-voorzitter P.J. de Bont

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Unie van elektrotechnische ondernemers

Jaarrede van Uneto-voorzitter P.J. de Bont

De Jaarrede is gehouden tijdens de Uneto-Ledendag op 30 oktober 2000 In het Beatrix Theater van de Jaarbeurs Utrecht.

Dames en heren, de mobiele ondernemer is het thema van vanmiddag. Waarom? Omdat wij ook in het huidige economisch hoogtij optimaal wendbaar moeten zijn. Eerder deze middag maakte Rob Creemers zonneklaar dat we in een maalstroom van verandering zitten. Niemand kan er zeker van zijn dat hij over vijf jaar nog steeds dezelfde soort opdrachtgevers en klanten zal bedienen met hetzelfde soort diensten en producten. Innovaties in onze branche gaan snel. Er wordt veel van ons gevraagd om bij te blijven. Op alle veranderingen moeten we inspelen en dat vraagt veel van onze visionaire kennis en van onze ervaringen. Compleet anders is dit in de bouw. Het bouwproces is ouderwets en traag. De sterk hiërarchische organisatie van de bouw verhindert de integratie van kennis.

Om uw visie te versterken ondersteunt Uneto u met marktonderzoeken zoals het Koopstromenonderzoek voor de detailhandel en de Structuurstudie 2005 voor de installatiesector als opvolger van eerdere marktonderzoeken.

Maar visie alleen is niet voldoende. Er moeten ook zaken aangepast worden. Dat betekent dat onze huidige medewerkers constant dienen te worden bijgeschoold. Maar, zeker zo belangrijk is dat we over voldoende nieuwe medewerkers kunnen beschikken en dat die goed zijn opgeleid. En dit betekent nogal wat. Om zich te onderscheiden in de markt wil elke winkel en elk installatiebedrijf een eigen uitstraling hebben. Al deze bedrijven hebben volgens mij daarom behoefte aan medewerkers met een opleiding die past bij het karakter van het bedrijf.

De maatschappij individualiseert steeds meer. Voor het bedrijfsleven is het van groot belang te weten aan welke competenties een schoolverlater voldoet. Maar, die competenties moeten aansluiten bij de behoefte van de bedrijven. Daarom is het noodzakelijk dat het bedrijfsleven inspraak heeft in onderwijsprogramma's. Te denken valt aan Intergraal ontwerpen, hierbij gaan de deeltechnieken E, W en ICT samen en wordt gelet op de duurzaamheid van de installatie. Maar ook de opleidingen voor de detailhandel vragen aandacht. Een detaillist schuift niet met dozen, maar verkoopt zijn kennis. Dat geldt trouwens ook voor de installatiesector. De klant vraagt onze betrokkenheid en visie om zo te kunnen bepalen of wij in staat zijn problemen over te nemen en zijn vertrouwen te geven.

Voor het bedrijfsleven is het onacceptabel dat het vaak jaren duurt om wijzigingen in het onderwijsaanbod door te voeren.

Dat er in de nabije toekomst ook in de opstelling van de brancheorganisatie het een en ander zal veranderen is niet te vermijden. Denk maar aan branchevervaging en het verschuiven van de rollenpatronen in het bouwproces. De voortgang van de Europese integratie. Wat denkt u verder over de invloed van Brussel? Steeds meer regelgeving wordt daar voorbereid en bepaald. Momenteel wordt met brancheorganisaties uit 18 landen overleg gevoerd over de invloed van die integratie. Ook het meepraten over Europese standaardisatie en normalisatie vergt steeds meer tijd van het Uneto-bureau. Samenwerking met anderen wordt steeds belangrijker. Daarom heeft de ledenraad ingestemd met een onderzoek om na te gaan op welke wijze er een intensievere samenwerking zou kunnen ontstaan tussen Uneto en VNI. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers, waarbij geleund wordt op een project- en stuurgroep met bestuursleden van beide verenigingen. Voor de goede communicatie worden de voorstellen in november op bijeenkomsten met de leden besproken. Op 13 december zal aan de ledenraad een aantal mogelijkheden worden voorgelegd.

Het thema van vanmiddag slaat ook op Mobiliteit in het denken. We moeten het durven om verstarde structuren te doorbreken. Neem het onterechte en eenzijdige beeld van de installateur. De laatste tijd neemt de roep toe om verbetering van het imago: Uneto, zorg dat mijn klanten anders over mij gaan denken!
Maar, ons imago begint bij onze attitude. We verwijten het de klant, we verwijten het de partners in het bouwproces, maar wij moeten het ook onszelf verwijten. Ook wij zitten vastgeroest in vooroordelen. Laatst hebben we het NVOB uitgenodigd een project in Nuenen te bezoeken. Hier heeft de opdrachtgever samen met een van onze leden uitgebreid domotica toegepast. De meerwaarde welke deze installatie heeft gegeven aan de woning en de verhoogde service aan zijn klanten wogen ruimschoots op tegen de gedane investeringen. Het was daar dat de ogen van de mensen van het NVOB open gingen en men constateerde dat bouwers en installatiebedrijven door samenwerking een hoogwaardiger product in markt kunnen zetten. Het was jammer te moeten vernemen dat zij door de eigen huisinstallateurs niet geattendeerd waren op deze marktkansen. Met bijeenkomsten zoals in Nuenen scoren we goed en wordt ons imago bij opdrachtgevers steeds sterker.

Snel zijn, wendbaar zijn, mobiel zijn, daarin zit het antwoord besloten. Ook met het door ons ontwikkelde elektrotechnische informatiemodel ETIM, de artikelclassificatie en G@BI scoren we goed. We spelen een koplopersrol en die blijkt van strategisch belang te zijn voor de positie van de installateur in de markt en voor zijn winst. Vanuit het buitenland bestaat er grote belangstelling voor ETIM en de daarop gebaseerde producten. Men ziet het geweldige voordeel van de procesbeheersing duidelijk in, misschien nog beter dan menig lid.

Een zelfbewuste beroepsgroep schat het eigen werk op de juiste waarde. Wat gratis wordt weg gegeven, is niets waard in deze maatschappij. Toch brengen installatiebedrijven tijdens het offertetraject adviezen en ontwerpen uit. Toch verrichten wij ICT-werkzaamheden voor een veel te laag tarief. Waarom? Wij hebben het hartstikke druk. Vrijwel elk bedrijf kampt met een tekort aan personeel. Het wordt tijd dat we 'nee' zeggen. Dan gaat die klus maar naar een ander. Klusseniers en beunhazen zijn uw concurrent niet, tenzij u uzelf presenteert als hun concurrent!

Mobiliteit in het denken, de durf om verstarde structuren te doorbreken. De komende jaren moeten we enkele oude zekerheden durven loslaten. Als voorbeeld noem ik de NEN 1010. Die norm loopt dik achter bij de ontwikkelingen van de techniek en smoort alle innovatie. Als de NEN 1010 strikt wordt geïnterpreteerd, mag u geen bussystemen toepassen. U bent beter gebaat bij functionele eisen op gebied van veiligheid en toepassingsgebieden. Het mag toch geen norm zijn dat een woning wordt voorzien van het minimaal denkbare aan elektrotechnische voorzieningen. In het bedrijfsleven wordt nagegaan wat nodig is voor het goed functioneren van het proces, waarom zou dat op andere plaatsen anders moeten zijn.
Er komt een tijd dat u verantwoordelijk zult worden voor het goed functioneren van de installaties, waar ook aangebracht. Dus niet uw opdrachtgever, maar u zelf. U heeft dat nu al in het geval u het onderhoud van de installaties verzorgt

Een ander facet is de hoge mate van mobiliteit op de arbeidsmarkt. Vele werknemers kijken op dit moment of het gras groener is bij de buren. Dit vergroot het nijpende tekort aan personeel in onze bedrijfstak. Zowel voor de detailhandel als de installatiesector zijn nieuwe, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden opgenomen in de CAO. Maar hebben we er alles aan gedaan om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten? Het aanspreken van stille reserves vind ik een korte termijn visie. Voor de lange termijn geeft een structurele aanpak meer voordelen.
Onder de vele ingestroomde mensen moet een geweldige buffer aan capaciteit aanwezig zijn.

Als de maatschappij, de markt, de techniek, de klant, het product en misschien zelfs de vereniging verandert, blijft er dan niets hetzelfde? Jawel, wat er ook gebeurt, de mens en het menselijk contact blijven centraal staan. Contact tussen ondernemers binnen hun vereniging, tussen werkgever en werknemers, en tussen onderneming en klanten. Dat contact schept een band en die band verleent meerwaarde. Het geldt voor uw bedrijf, maar net zo goed voor uw vereniging: ook in de genetwerkte samenleving is het die onderlinge band die het mogelijk maakt het product en de dienstverlening verder te verbeteren.

Dames en heren, ik kom tot een afronding. Na de pauze zal minister Vermeend het woord tot u richten. Hij zal u vertellen hoe wij bij de werving van personeel nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Laten we die benutten. De minister legt de handschoen bij ons neer. Excellentie, ik heb goed nieuws voor u. Samen met de FNV, CNV en de Unie zijn vier reïntegratieprojecten opgezet. In totaal gaat het om 110 opleidingsplaatsen tot kabellasser, assistent-elektromonteur en monteur sterkstroom installaties. Dit is een eerste begin, want bij voldoende aanbod van geschikte kandidaten zal ons opleidingsfonds OFE Installatie het aantal opleidingsplaatsen verder uitbreiden. Dus excellentie: kom op met die kandidaten, dan gaan we aan de slag! Dames en heren, tot zover mijn verhaal. Bedankt voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie