Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Weinig onafhankelijke consumenteninformatie op internet

Persbericht

Onafhankelijke consumenteninformatie moeilijk te vinden op het internet

Het Keurmerkinstituut is bezorgd over de mogelijkheid die consumenten hebben om op het internet onafhankelijke informatie te vinden over de kwaliteit van producten en diensten. Terwijl de commerciële informatie overvloedig aanwezig is en steeds aantrekkelijker wordt gepresenteerd, zijn de resultaten van onafhankelijke tests en keuringen op het internet moeilijk te vinden, of zelfs geheel afwezig. Keurmerkverlenende instellingen en consumentenorganisaties moeten een inhaalslag maken om hun traditionele rol ook op het internet goed te vervullen. Daarbij is onderlinge afstemming en samenwerking onontbeerlijk, en moet moderne internettechnologie worden toegepast voor de ontsluiting van informatie.

Het Keurmerkinstituut concludeert dit in zijn Jaaroverzicht 2000 over keurmerken voor de consument, dat is opgesteld ter gelegenheid van de tweede verjaardag van zijn keurmerk "Goedgekeurd Keurmerkinstituut". Dit consumentenkeurmerk is sinds november 1998 de opvolger van het keurmerk van de Vereniging van Huisvrouwen en het Goedmerk.

Bij het verschijnen van het vorige Jaaroverzicht (1999) voorspelde het Keurmerkinstituut een wildgroei van keurmerken op het internet. Deze voorspelling is royaal uitgekomen: het aantal internet-keurmerken in de catalogus die het Keurmerkinstituut bijhoudt, is de afgelopen twaalf maanden verviervoudigd, en de eerste twee zijn al weer ter ziele. Hier staat tegenover dat de "oude" keurmerken moeite hebben de weg naar het internet te vinden: slechts de helft publiceert een lijst van goedgekeurde producten of diensten op zijn website. Andere aanbieders van onafhankelijke consumenteninformatie, zoals vakbladen, hobbytijdschriften en consumenten-organisaties, zetten hun testresultaten meestal niet op het internet, of schermen ze af voor niet-betalende leden/abonnees. De testresultaten die wel op het internet staan, zijn voor de gemiddelde consument moeilijk te vinden - in elk geval veel moeilijker dan de commerciële informatie. De huidige zoekmachines en startpagina's bieden weinig soelaas, want daarin staat rijp en groen door elkaar.

Het Keurmerkinstituut bepleit dat certificerende instellingen, consumentenorganisaties, en redacties van tijdschriften al hun verleende keurmerken en kwaliteitsoordelen over producten en diensten ook op het internet publiceren. Alleen op papier, of alleen voor abonnees, is niet meer van deze tijd, want we naderen het moment waarop consumenteninformatie waarvoor je moet betalen niet meer wordt geraadpleegd. Bovendien is een centrale zoekmachine, verwijspagina, portaalsite of iets soortgelijks nodig om al deze gegevens te ontsluiten, zonder dat de resultaten worden overwoekerd door commerciële informatie. Opmerkelijk is dat de overheid onlangs twee initiatieven heeft aangekondigd die zijn gebaseerd op een vergelijkbare ongerustheid. Begin oktober riep minister Van Boxtel (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) organisaties op om voorstellen te doen om de digitale consument te beschermen. En eind oktober kondigde minister Borst aan dat haar ministerie (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een website over gezondheid gaat maken, als tegenwicht tegen de onoverzichtelijke vloedgolf van wel en niet verantwoorde medische informatie op het internet.

Noten voor de redactie

Bijbehorende informatie op de website van het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl)

Jaaroverzicht 2000 keurmerken voor de consument
www.keurmerk.nl/Certificatie/Rapport00.html

Overzicht gekeurde producten, diensten en accommodaties www.keurmerk.nl/Organisatie/Productinformatie.html

Catalogus van keurmerken
www.keurmerk.nl/Certificatie/Catalogus.html

Catalogus van etiketten, labels, classificaties
www.keurmerk.nl/Certificatie/Etikettering.html

Keurmerklogo's (om te downloaden)
www.keurmerk.nl/Organisatie/Service.html

Meer informatie
Willem van Weperen, tel. 020-346 00 66 (privé: 070-360 42 64)

Keurmerkinstituut, Postbus 9855, 1006 AN Amsterdam, tel. 020-346 00 66, fax 020-346 00 55, email (post@keurmerk.nl)

Amsterdam, 30 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie