Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scala Business Solutions 3e kwartaalcijfers 2000

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Scala Business Solutions
Zoek soortgelijke berichten
Scala Business Solutions

Persbericht

Scala Rapporteert in 3e Kwartaal 2000 33% Lager Kostenniveau

Onderneming op weg naar herstel van operationele winst in vierde kwartaal bij een verwachte omzet voor heel 2000 van USD 70 mln

Balans 3e kwartaal 2000 | Winst- en verliesrekening 3e kwartaal 2000

Amsterdam, 30 oktober 2000: Scala Business Solutions NV, een leidende, wereldwijde aanbieder van e-business management solutions (eBMS), heeft vandaag de financiële resultaten bekend gemaakt van het derde kwartaal 2000. Tevens wordt aanzienlijke vooruitgang gemeld bij de doelstelling om in het vierde kwartaal 2000 een positief operationeel resultaat te realiseren, dankzij het in juli aangekondigde herstructurerings- en kostenreductieprogramma (zie persbericht van 12 juli jl.). Als direct gevolg hiervan bedroegen de totale kosten (omzetkosten en operationele kosten) in het derde kwartaal USD 17,9 miljoen, in vergelijking met USD 26,7 miljoen in dezelfde periode 1999
- een verbetering van 33 procent.

Resultaten 3e kwartaal

De bedrijfsopbrengsten in het derde kwartaal zijn USD 14,5 miljoen, een daling van 28,2 procent in vergelijking met het derde kwartaal 1999 (USD 20,2 miljoen). In het derde kwartaal 2000 bedroegen de opbrengsten uit licenties en onderhoud USD 9,3 miljoen, een daling van 12,3 procent in vergelijking met opbrengsten uit licenties en onderhoud van USD 10,6 miljoen in dezelfde periode in 1999. De omzet uit consultancy bedroeg in het derde kwartaal 2000 USD 4,6 miljoen, een daling van 49,5 procent ten opzichte van USD 9,1 miljoen in dezelfde periode in 1999.

Het operationeel resultaat vóór amortisatie van immateriële activa kwam in het derde kwartaal uit op een verlies van USD 3,4 miljoen ten opzichte van een operationeel verlies van USD 6,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar - een verbetering van 47,7 procent en in lijn met de verwachtingen van het management. Per gewoon aandeel bedroeg het negatieve bedrijfsresultaat in het derde kwartaal 2000 USD 0,17 ten opzichte van een operationeel verlies per aandeel van USD 0,35 in dezelfde periode in 1999.

"De onverminderd zwakke markt voor ERP back office software en diensten wordt weerspiegeld in de omzetcijfers van het derde kwartaal die wij vandaag publiceren", verklaart Chris Houle, Chief Executive Officer. "Tegelijkertijd is onze concentratie op omzetrealisatie negatief beïnvloed door de implementatie van de herstructurerings- en kostenreductieprogramma's. Deze hebben in het afgelopen kwartaal veel aandacht en tijd gevergd van het management." Deze programma's, die over de gehele breedte van de onderneming zijn doorgevoerd en die gericht zijn op een structurele verlaging van de operationele kosten van USD 12 miljoen tot USD 15 miljoen op jaarbasis, zijn gestart om de onderneming nog in het lopende boekjaar terug te brengen op het niveau van operationele winstgevendheid.

Meetbare vooruitgang geboekt bij herstel van winstgevendheid

Houle signaleert belangrijke vooruitgang bij de implementatie van de herstructurerings- en kostenreductieprogramma's. "Zoals uit de cijfers blijkt, zijn wij er in het derde kwartaal in geslaagd de operationele kosten met 33 procent - oftewel bijna USD 8 miljoen - terug te brengen in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar", aldus Houle.

Per 30 september zijn onder meer de volgende punten gerealiseerd:
* Vermindering van de operationele kosten met bijna USD 8 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.
* Vermindering van het aantal directe medewerkers van 909 eind juni tot 739 eind september (per 31 december 1999 telde Scala 1051 medewerkers).

* In een aantal secundaire markten zijn vestigingen omgezet in onafhankelijke distributeurs om zo als indirect verkoop-, service- en supportkanaal te fungeren.

* Verdere aanpassing van de consultancy activiteiten - waarmee begin dit jaar is gestart - aan de dit jaar sterk gewijzigde vraag naar deze diensten en aan het feit dat de onderneming hiervoor steeds vaker indirecte kanalen inschakelt. De onderneming heeft de personeelsomvang teruggebracht met 43 procent ten opzichte van de piek in 1999 met 420 medewerkers.

* Concentratie van de wereldwijde research en ontwikkelingsactiviteiten in een centraal ontwikkelingscentrum en drie regionale competence centra in Europa; het centrum in Engeland is gesloten, dat in India is afgestoten.
* Samenvoeging van de tot voor kort separaat opererende iScala Internet business groep met de ERP back office groep, als onderdeel van de volledige integratie van alle activiteiten die de onderneming aanbiedt op het gebied van e-business management solutions aan alle wereldwijd opererende en kleine en middelgrote ondernemingen.

Houle verklaarde dat de doelstelling van herstel van de winstgevendheid dit jaar onverminderd voorop staat. "Wij houden vast aan onze voorzichtige visie op de omzetontwikkeling in de rest van het jaar, zoals we dat ook al afgelopen juli hebben meegedeeld, " zegt hij. "Op dit moment is het onze verwachting dat over heel 2000 een omzet zal worden behaald van USD 70 miljoen. Het behalen van onze doelstelling om in het slotkwartaal tot herstel van de operationele winst te komen, heeft de hoogste prioriteit, zelfs als dat ten koste gaat van omzetgroei op de korte termijn. Wij zijn met het volste vertrouwen op weg naar deze doelstelling."

Geïntegreerde producten voor het behalen van concurrentievoordeel

Houle meent dat de reorganisatie van de onderneming betekent dat Scala nu de juiste mix van producten en diensten heeft om tegemoet te komen aan de wensen van de klanten in een zeer snel veranderende markt, ongeacht of zij nu wereldwijd opereren of lokaal.

"Om de combinatie weer te geven van onze back office producten (Scala Global Series) en de producten gericht op internet processen en verbindingen (iScala Series), beschikken wij nu over twee productlijnen waarmee wij integrale e-business oplossingen kunnen aanbieden", aldus Houle. "Dit verbetert onze strategische positie omdat wij het onze klanten mogelijk maken hun kleine en middelgrote operaties te integreren in hun e-business plannen."

"Wij hebben producten ontwikkeld - en zullen die blijven ontwikkelen - waardoor wij kunnen meedoen in de e-business- en internetstrategieën van onze klanten, hetzij als toeleverancier, hetzij in combinatie met de oplossing die bij de klant reeds is geïnstalleerd. Wij hebben de prijs-prestatieverhouding en het concurrerend vermogen van onze gespecialiseerde producten verbeterd - en zullen dit blijven doen. Onze producten zijn kostefficiënt en kunnen wereldwijd geïmplementeerd worden, zodat onze klanten beschikken over de gestandaardiseerde diensten die zij nodig hebben voor hun wereldwijde e-business operaties."

Houle noemt Whirlpool Corporation als een goed voorbeeld van de positieve effecten van deze strategie, zowel voor de klant als voor Scala zelf. Juli jongstleden heeft Whirlpool ('s werelds toonaangevende producent van witte huishoudelijke apparaten) een overeenkomst getekend voor de installatie van Scala Global Series in de vestigingen in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Asia Pacific (zie persbericht van 31 juli jl.). Whirlpool gebruikte Scala Global Series al in vestigingen in een aantal landen van Centraal en Oost-Europa en was er zeer over te spreken. Deze positieve ervaring was voor Whirlpool het bewijs dat deze software ook elders bij de lokale vestigingen kan worden geïnstalleerd en dat hij snel tot een gunstig rendement op deze investering kan komen, in hoofdzaak door de kostenbesparingen die kunnen worden gerealiseerd.

"Wij bieden een unieke, wereldwijde oplossing aan in een business wereld die globaliseert, gestimuleerd door de technologische ontwikkelingen", verklaart Houle. "Hoewel de markt voor business management software zwak is, en de overgang naar e-business trager verloopt dan de opwinding erover suggereert, denken wij dat het momentum zich opbouwt. Wij zijn goed gepositioneerd om ons doel te realiseren om wereldwijd opererende bedrijven te helpen wereldwijd opererende e-business bedrijven te worden en om aandeelhouderswaarde te creëren voor de lange termijn", aldus Houle.

Hoogtepunten 3e kwartaal

* HJ Heinz company, een van de belangrijkste producenten van merkvoedselproducten, heeft Scala Global Series gekozen voor de vestigingen in Centraal Europa. Het gebruik van Scala maakt het voor Heinz mogelijk om de business processen in de lokale vestigingen te ondersteunen op een wijze die naadloos aansluit op de back office systemen in het hoofdkantoor.
* Boehringer Ingelheim, een van de 20 leidende farmaceutische ondernemingen in de wereld, heeft in augustus een contract getekend voor de installatie van Scala Pharma - Scala's oplossing voor farmaceutische ondernemingen - in China. Boehringer Ingelheim is de eerste Scala klant die met Scala Pharma werkt ter ondersteuning van de activiteiten in China.
* In Japan heeft de vestiging die zich richt op dierengezondheid van de Zwitserse Novartis Scala 5J gekozen, de gelokaliseerde versie van Scala Global Series. Novartis koos voor Scala 5J omdat het de enige internationaal werkende oplossing is voor middelgrote ondernemingen die volledig op de Japanse markt is afgestemd en lokaal ondersteund wordt. Momenteel gebruiken ongeveer 60 ondernemingen Scala 5J om hun operaties in Japan te faciliteren. Scala 5J is in oktober 1999 geïntroduceerd.
* Softtek, de leidende aanbieder van software diensten in Latijns Amerika, is in september een samenwerking aangegaan met Scala om hoogwaardige implementatie en toegesneden dienstverlening te kunnen bieden aan Scala-klanten in de regio. Softtek's support aan Scala klanten komt in aanvulling op de bestaande structuur van productondersteuning en het hotline call centrum voor Scala klanten daar.

* Scala heeft een 'Euro Hit Team' geformeerd om haar klanten wereldwijd te ondersteunen bij de inrichting van hun financiële systemen voor de Euro. Het Hit Team - dat bestaat uit ervaren Scala medewerkers in verschillende landen in de Eurozone en van daarbuiten, met uitgebreide ervaring om oplossingen te implementeren voor veranderde business processen - werkt hecht samen met klanten die zaken doen binnen of met de Europese markten om hen te garanderen dat zij gereed zijn voor de eind-2001 deadline.

Voorbehoud

Dit persbericht kan formuleringen bevatten die betrekking hebben op de verwachtingen van de onderneming inzake de toekomstige financiële en operationele gang van zaken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige financiële, economische en marktgegevens in combinatie met de visie en veronderstellingen van het management betreffende toekomstige gebeurtenissen en resultaten op het moment van publicatie van dit bericht. Uiteindelijke resultaten kunnen daardoor substantieel afwijken van de beschreven verwachtingen. Factoren die tot afwijkingen kunnen leiden betreffen onder meer wijzigingen in de vraag naar business management en e-business producten, de concurrentieomgeving, wijzigingen in de financiële omstandigheden van belangrijke klanten van de onderneming en de wijze waarop de onderneming weet te reageren op toekomstige vraag en trends en andere, nu niet te voorziene factoren.

Profiel

Scala Business Solutions N.V. maakt wereldwijd zakendoen mogelijk door ondernemingen te voorzien van eerste klas e-business management solutions (eBMS) in combinatie met lokale en wereldwijde dienstverlening. Scala's klanten winnen aan concurrentiekracht doordat zij in staat worden gesteld informatie om te zetten in kennis en nieuwe technologie in een zakelijke voorsprong.

Scala Global Series, een pakket van volledig geïntegreerde eBMS software voor zakelijke bedrijfsvoering, is meertalig (meer dan 30 talen) en ontworpen voor het ondersteunen van alle valutaomrekeningen van internationaal werkende ondernemingen. Scala Global Series wordt wereldwijd in meer dan 60 landen verkocht, geïnstalleerd en ondersteund.

Scala's bekroonde e-commerce productenlijn, iScala Series, ondersteunt XML (extensible markup language) en WAP (wireless application protocol) toepassingen. Deze toepassingen zijn gebaseerd op Microsoft BizTalk framework, een knooppuntplatform voor een e-business structuur ten behoeve van het integreren van toepassingen en het regelen van zakelijke internetverkeer.

Scala Business Solutions noteert aan de Euronext Amsterdam effectenbeurs (symbool: SCA). De omzet over 1999 bedroeg USD 98,1 miljoen. Met kantoren in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten en een aanvullend netwerk van partners in ruim 20 landen, bedient de onderneming haar klanten wereldwijd.

© Scala Business Solutions N.V., 2000. Alle rechten voorbehouden. Scala® is een geregistreerd handelsmerk. Overige handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

English version

Bijlagen

Balans 3e kwartaal 2000 | Winst- en verliesrekening 3e kwartaal 2000

Contact:

Norman Lindsay
Chief Financial Officer
Scala Business Solutions
Amsterdam
Phone +31 20 427 4361
Phone UK +44 1428 609 797
Email norman.lindsay@scala-bs.nl

Neville Hobson
VP Corporate Communication
Scala Business Solutions
Amsterdam
Phone +31 20 427 4361
Mobile +31 655 763 924
Email neville.hobson@scala-bs.nlScala Business Solutions

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in USD x 1000, behalve bij bedragen per aandeel)

Kwartaal

eindigend

30 sept. 2000

Kwartaal

eindigend

30 sept.1999

9 maanden tot

30 sep. 2000

9 maanden tot

30 sep.1999

Bedrijfsopbrengsten:
Licenties

3,832

5,483

16,810

21,452

Onderhoud

5,523

5,111

16,306

14,336

Sub-totaal

9,355

10,594

33,116

35,788

Consulting

4,627

9,122

18,448

33,507

Overige

517

478

2,054

3,376

Som der bedrijfsopbrengsten

14,499

20,194

53,618

72,671

Kostprijs van de omzet:
Licenties

2,109

3,398

10,006

10,562

Onderhoud


1,156

593


2,849
2,043

Consulting

4,368

6,869

14,564

20,74

Totaal kostprijs van de omzet

7,633

10,860

27,419

33,345

Bruto omzetresultaat

6,866

9,334

26,199

39,326

Operationele kosten:
Marketing

855


1,102


2,943

3,375
Research en ontwikkeling

2,221

3,153

8,670

8,900

Algemene en beheerskosten

7,211

11,580

31,537

32,654

Totaal operationele kosten

10,287

15,835

43,150

44,929

Operationele winst/(verlies)

(3,421)

(6,501)

(16,951)

(5,603)

Amortisatie immateriële vaste activa en afschrijvingen Amortisatie van goodwill


4,399
4,201

13,829

12,543

Operationeel verlies na amortisatie immateriële vaste activa

(7,820)

(10,702)

(30,780)

(18,146)

Overige opbrengsten/(kosten), netto


1,329

(358)

599

(479)

Verlies voor belastingen

(6,491)

(11,060)

(30,181)

(18,625)

Voorziening belasting

(498)

(226)

(1,520)

(1,039)

Verlies voor minderheidsdeelnemingen

(6,989)

(11,286)

(31,701)

(19,664)

Resultaat minderheidsdeelneming


-
(7)


-
(64)

Nettoverlies

(6,989)

(11,293)

(31,701)

(19,728)

Operationele winst/(verlies) per gewoon aandeel

Gewogen gemiddeld geplaatst aantal gewone aandelen

Operationele winst/(verlies) per gewoon aandeel op basis van geplaatst gemiddeld aantal aandelen

Gewogen gemiddeld geplaatst aantal gewone aandelen en nog uit te geven gewone aandelen

($0,17)

19.817.795

($0,17)

19.817.795

($0,35)

18.423.055

($0,35)

18.423.055

($0,86)

19.817.795

($0,86)

19.817.795

($0,30)

18.423.055

($0,30)

18.423.055

Nettoverlies per gewoon aandeel

Gewogen gemiddeld geplaatst aantal gewone aandelen

Nettoverlies per gewoon aandeel op basis van geplaatst gemiddeld aantal aandelen

Gewogen gemiddeld geplaatst aantal gewone aandelen en nog uit te geven gewone aandelen

($0,35)

19.817.795

($0.35)

19.817.795

($0,61)

18.423.055

($0.61)

18.423.055

($1,60)

19.817.795

($1.60)

19.817.795

($1,07)

18.423.055

($1.07)

18.423.055Scala Business Solutions

Geconsolideerde balans

(in USD x 1000, behalve bij bedragen per aandeel)

30 september

2000

30 Juni 2000

31 December 1999

Activa

Vaste Activa

Goodwill na aftrek van amortisatie

Ontwikkelde software, na aftrek van amortisatie

Bedrijfsgebouwen en apparatuur, netto

Overige bezittingen

Deelnemingen in gelieerde vennootschappen

Latente belastingen

4,900

6,948

4,089

656

123

7,930

8,496

7,132

5,049

848

123

7,930

11,532

7,835

6,669

969

123

7,907

Vlottende activa

Vorderingen op debiteuren na aftrek van voorziening voor dubieuze debiteuren ad. 2,810 and 2,702 resp. per December 31, 1999 and Juni 30, 2000

Latente belastingen

Vooruitbetaalde kosten & overige vlottende activa

Contanten & overige liquide middelen

18,667

3,227


2,054
6,582

21,247


3,218
2,155

8,447

29,139

3,163


4,182
13,615

Totaal activa

55,176

64,645

85,134

Passiva

Aandelenkapitaal

Maatschappelijk kapitaal: 78,000,000 gewone aandelen van nominaal NLG
1; geplaatst: 19,059,517 per 31 december 1999, geplaatst 20,405,111 per 30 Juni 2000

Aanvullend gestort kapitaal

Ingehouden winst

Belasting(voorziening)opbrengst

Totaal eigen vermogen

Minderheidsdeelnemingen

Verplichtingen en voorwaardelijke baten en lasten

Langlopende verplichtingen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Te betalen kosten

Uitgesteld inkomen

Overige kortlopende schulden

10,847

156,366

(148,199)

(3,456)

15,558


-

-
6,559

5,372

12,551

9,025

6,111

10,025

154,754

(141,210)

(2,437)

21,132


-

-
6,573

4,722

15,529

10,476

6,213

9,437

151,016

(116,498)

(2,133)

41,822


-

-
5,160

8,842

11,102

11,880

6,328

Totaal kortlopende schulden

33,059

36,940

38,152

Totaal passiva

39,618

43,513

43,312

Totaal passiva en eigen vermogen

55,176

64,645

85,134

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie